klik hier - Woutertje van Leyden

advertisement
Waarde 3
Wij weten wie we zijn, wat we willen en kunnen.
Wij streven allemaal naar geluk. Een onderdeel daarvan is jezelf leren kennen en je eigen identiteit
ontwikkelen. School is een plek waar je jezelf kunt zijn en laten zien, waar je keuzes leert maken en
leert te reflecteren.
●
●
Wij voeren kindgesprekken, waarin de leerkrachten samen met de kinderen reflecteren en
vooruitkijken. De leerdoelen die de kinderen voor zichzelf stellen worden besproken.
Wij leren de kinderen op verschillende manieren keuzes te maken. Keuzes op het gebied van
sociale interactie, emoties reguleren, maar ook voor wat betreft de aanpak van een opdracht.
Voorbeelden
● In digitale portfolio’s maakt het kind zijn eigen ontwikkeling zichtbaar. De portfolio’s dienen als
hulpmiddel bij de kindgesprekken om tot reflectie en nieuwe doelen te komen.
● In kind-ouder-schoolgesprekken bespreken we met het kind en de ouders hoe de ontwikkeling
van het kind verloopt.
● Kinderen kunnen tijdens het werken kiezen uit verschillende activiteiten.
Download