De missie van Stichting Allure is het hebben van de ambitie om

advertisement
De missie van Stichting Allure is het hebben van de ambitie om kwalitatief goed onderwijs te leveren.
Onderwijs dat toekomstbestendig is en alle leerlingen de mogelijkheden biedt om uit te groeien tot
wereldburgers in West- Friesland.
Stichting Allure vormt het bestuur voor 15 scholen in het openbaar onderwijs. Op een openbare school
is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te
hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten
en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school
heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet apart, maar samen.
De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt. In het
openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele,
levensbeschouwelijke en economische achtergronden. De openbare school leert kinderen waarnemen
hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit
dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar
samenleven.
Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige
onderwijsorganisatie. Een organisatie waarin wordt gewerkt vanuit een sterke gemeenschappelijke
visie op onderwijs. En een organisatie waarbinnen kinderen worden gestimuleerd en begeleid om zich
te ontwikkelen tot evenwichtige tieners die met voldoende bagage de toekomstige wereld tegemoet
durven te treden.
Download