Grensverleggend leren. Het onderwijs dat Allure

advertisement
Grensverleggend leren.
Het onderwijs dat Allure wil bieden moet leerlingen de mogelijkheid bieden om grensverleggend te
leren. Leerlingen moeten worden uitgedaagd om de grenzen van hun talenten op te zoeken.
Een kind heeft meer kenmerken dan alleen intelligentie.
De scholen van Allure richten zich niet alleen op de ontwikkeling van de cognitieve talenten. Er is
aandacht voor de brede vorming. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als
meerwaarde.
Een veilige leeromgeving
Allure staat voor veiligheid en geborgenheid omdat een omgeving met die eigenschappen positieve
invloed heeft op leren.
Ouders zijn een onmisbare partner
Zonder betrokken ouders is het een moeilijke opgave om kinderen zich te laten ontwikkelen. De
school kan het niet alleen. Ouders vormen de educatieve partner of bondgenoot.
Blijvende focus op professionele ontwikkeling
Onderwijs is een moeilijk vak dat hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Allure investeert elk jaar veel
in de professionele ontwikkeling van medewerkers. Alleen medewerkers die hoogwaardig zijn opgeleid
kunnen de hoge pedagogische en onderwijskundige ambities waarmaken die Allure nastreeft.
Download