PowerPoint-presentatie

advertisement
Apps en websites voor
leerlingzorg
Wat zijn mogelijkheden in de klas ?
Paul Veringa
 Tijdens deze workshop wordt er stil gestaan bij de
ondersteuningsmogelijkheden van APPS in het onderwijs en
specifiek van APPS voor zorgleerlingen. Met de site
www.nldata.nl/samendeskundiger worden ideeën rijp en groen
die te maken hebben met het onderwerp ICT en Zorg verzameld.
De focus ligt daarbij met name op de verbinding tussen de ICT er,
de Intern begeleider en het management binnen het BAO en
SBAO. Wat moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van het
onderwijs op school, waardoor kinderen meer op maat geholpen
kunnen worden.
 Door: Paul Veringa, Lucas Onderwijs








Witte jas
Nldata samendeskundiger
Zorg apps controleren
Invoegen apps op plekken
Neem ik uitgangspunt de vakken of de problematiek
Onderlinge uitwisseling ruilbeurs
Schakelkastje voor beamer
Laptop regelen en verlengsnoer
De formule voor alle onderwijs
vraagstukken
Lp + Lm = Lr
Ict+ IB = Kw
Wie hebben we in de workshop?




Directie
IB
ICT
Anders
Is er overleg tussen IB, Directie en ICT?
 Ga allemaal is staan!
Wat bespreken we tussen IB, Directie
en ICT?
-Dyslexie en ICT
-Autisme: Handreikingen voor Autisme,
-Hoogbegaafden benutten van talenten
-Concentratie, fysiotherapie en bewegen
-Groepsplan maken met ondersteuning van ICT
-Taal en Rekenen met ondersteuning van ICT
-Opbrengsten: Toetsen en dan
Vandaag focus op Apps en de zorg
Oefenprogramma’s
Apps en de zorg
Internet apps en de zorg
Overzicht nldata.nl/samendeskundiger
Groepsplan en ICT
Zelfstandig
Maatwerk
Zelfcorrigerend
Adaptief
Motiverend
Concentratie
Kansen ?
Meer…
Rekenen
Talenten
Taal
Lezen
Kansen ?
Meer…
Rekenen
Talenten
Taal
Lezen
Doelgroep
 Voor kinderen die op de een of andere wijze
rekenmoeilijkheden ondervinden en meer hulp
nodig hebben dan een reguliere rekenmethode kan
bieden…
Kleuren Maatwerk
groen
 basisvaardigheden t/m 20
oranje
 1. Oriëntatie in de getallen t/m 100
 2. Optellen en aftrekken over het eerste tiental
 3. Optellen en aftrekken t/m 100
blauw
 1. Vermenigvuldigen (tafels 0 t/m 10)
 2. Delen (uitkomsten t/m 100)
 3. Oriëntatie en bewerkingen t/m 1000
rood
 1. Getallen en bewerkingen voor de bovenbouw
(kolomsgewijs rekenen, grote getallen en kommagetallen)
 2. Zakrekenmachine.
geel
 cijferen, breuken, procenten en meten
De leerroute
Instaptoets
Diagnostisch gesprek
Score voldoende; Maatwerk niet nodig
(mondeling)
Introductie en
begeleid oefenen *
80% of aanpassen
Even herhalen en
zelfstandig oefenen
Aanvullende instructie *
Afsluitende toets
Score voldoende; Maatwerk niet meer nodig
* Alleen met map
Instaptoets
Diagnostisch gesprek
Klaarzetten oefeningen
Leerlingscherm
Oefenscherm leerling
Ogen open/ ogen dicht
Kansen ?
Meer…
Rekenen
Talenten
Taal
Lezen
Kansen ?
Meer…
Rekenen
Talenten
Taal
Lezen
Kurzweil , Sprint plus en Flits
Prizmo
Kansen ?
Meer…
Rekenen
Talenten
Taal
Lezen
Kansen ?
Meer….
Rekenen
Talenten
Taal
Lezen
gedrag
QR codes
Beelddenkers
Gedrag
Kansen ?
Talenten
Rekenen
Taal
Lezen
• Zorg voor een goede schoolbreed gedragen visie op onderwijs en
op de rol die ICT daarbij kan spelen.
• Zorg ervoor, dat de inzet van ICT mogelijkheden één van de vaste
aandachtspunten is binnen je handelingsplan.
• Bij het opstellen van een handelingsplan: Vraag de ICT-coördinator
om advies en ideeën.
• Zorg voor structureel overleg tussen (locatie)directeur, intern
begeleider en ICT-coördinator over de inzet van ICT in het onderwijs. In
het algemeen, voor alle leerlingen, maar ook specifiek voor
zorgleerlingen.
• Zorg voor een goede inventarisatie van aanwezige software binnen de
school.
• Schaf software aan, waarmee leerlingen niet alleen oefenen, maar
waarbij ook de resultaten vastgelegd worden, de instellingen aangepast
kunnen worden om maatwerk te leveren en waarbij de leerling ook
feedback of uitleg krijgt van het programma.
• Zet de juiste middelen in op het juiste moment. Voor de ene
leerling is dat oefenen op de computer en voor de ander een blad maken
met rijtjes sommen of oefenen met een tastkast. Gebruik je ICT-middelen
dus efficiënt.
[email protected]
www.abzhw.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards