Masterclass, `Gebruik van tablets in de zorg

advertisement
Medewerker
Klant
Docent / Student
Organisatie
Tijdsindeling
15.30 – Start, de inleider
15.35 – Sensire
15.55 – Trias Jeugdhulp
16.15 – Vragen en stellingen
16.30 – Afronding
Medewerker
Klant
Docent
Organisatie
Masterclass, ‘Gebruik van tablets in de zorg- en hulpverlening’
Kevin van Guilik
Uitgangspunten en doelen
•Dienstverlening bij de klant
•Een beveiligde verbinding
•De medewerker kan thuis bij de klant werken
Verschil laptop/ipad
•Toegankelijkheid is eenvoudiger bij de ipad
•Gebruiksvriendelijkheid is groter bij de ipad
•Geen drempel tussen medewerker en klant
•Voor jonge generatie medewerkers eenvoudig aan te leren
Ervaringen en praktijk
• De wereld van de klant wordt groter
• Medewerkers zijn minder plaatsgebonden, kunnen
werken waar en wanneer zij willen.
• Je bent nooit te oud om te leren
• Er is een andere interactie met de klant
Aandachtspunten/knelpunten
• Ga niet meteen van start
• Eenvoudig taalgebruik en maak kleine stappen
• Maak klanten, medewerkers en leerlingen enthousiast
• Zorg voor draagvlak binnen de organisatie
Meerwaarde voor de organisatie
• De bereikbaarheid van organisatie, medewerker en klant
wordt groter
• De administratieve druk wordt minder bij de
medewerkers
• Besparing op indirecte kosten en stijging productiviteit
• Aansluiting op innovatieve ontwikkelingen binnen het
onderwijs en maatschappij
• Kennisdeling, wanneer een medewerker in de praktijk
tegen iets aanloopt, kan direct informatie ingewonnen
worden
Implementatie en ondersteuning
• Zorg voor een goede voorbereiding
• Organiseer een helpdesk die aansluit bij de doelgroep en
die zich in kan leven in de doelgroep
• Turn key uitlevering
Medewerker
Klant
Docent
Organisatie
Masterclass
‘Gebruik van tablets in de zorgen hulpverlening’
Jack Westerbeek
Durf te leren: De vraag
• behoefte tijd- en plaatsonafhankelijk e-mail te gebruiken
• behoefte agenda’s digitaal te delen
• behoefte aan digitale cliëntenregistratie en digitaal
cliëntendossier
• uitzoeken of tablets functioneel toepasbaar zijn
• uitzoeken of dit de effectiviteit en efficiency van de zorg
verbetert
Resultaat pilot ambulant werkers
• agenda: snel, overal, inzichtelijk
• e-mail: overal, inclusief centrale database met e-mail
adressen
• inzien en bewerken cliëntgegevens, eenduidigheid
gegevens
Resultaat pilot voor managers
• agenda: snel, overal, inzichtelijk
• e-mail: overal, inclusief centrale database met e-mail
adressen
• vergaderstukken bij de hand, commentaar erbij
plaatsen met app
• apps voor teksten, presentaties en taakbeheer
• gebruik algemene apps
Opbrengsten en kosten
• per huisbezoek 15 min. voor directe verslaglegging
• per huisbezoek 15 min. door direct contact/afspraak BJzO,
collega’s
• geen dossier ophalen/retour, minder reistijd en -kosten
• wachttijd of treinreis snel nuttig te maken
• minder werkplekken/dossierkasten en uren secretariaat
• minder printen: besparing tijd,papier en apparatuur
• kosten apparatuur en abonnementen ruim lager dan de
opbrengsten
Voorwaarden
• goede apparatuur, verbindingen, VPN, benodigde
software
• kritisch omgaan met dienstreizen
• vaardig zijn in het gebruik van apparatuur en apps
• gedragscode en reglementen op de juiste wijze
toepassen
Vervolgvragen voor de organisatie
• hoe kennis/vaardigheden in gebruik van ICT verhogen?
• hoe omgaan met gebruik van privé tablets, welke eisen?
• hoe Gedragscode en bijbehorende reglementen levend
houden bij de medewerkers?
• volgen nieuwe apps, eventueel zelf ontwikkelen?
• hoe filmen met de tablet inzetten voor video home training?
• hoe formulieren te gebruiken voor metingen in het
hulpverleningsproces?
Stellingen en vragen
• Senioren moeten voor een eigen bestwil
om leren gaan met digitale hulpmiddelen
zoals de ipad.
Stellingen en vragen
• Het is nodig dat alle hulpverleners een
facebook en twitteraccount hebben.
Stellingen en vragen
• Zet de werkgerelateerde apps op een
tablet en timmer de rest dicht.
Stellingen en vragen
• Een organisatie moet aandacht besteden
aan een gedragscode.
Download