behaviorisme tot contructivisme

advertisement
Behaviorisme
Cognitivisme
Constructivisme
Ontwerp, vooronderstellingen
Menselijk gedrag is voorspelbaar
Inslijpen nieuw gedrag
Gestructureerd geprogrammeerd
Vastgestelde doelen en belangen
Elke stap vastgelegd
Bepaald door vorige ervaringen en
door wijze van presenteren
Hoe gegoten in modellen, schema 's
Associatief leren
Dus: ervaringen, denken, leerlingen
geheel, nieuwe linken aan
bestaande
Omgeving creëren - ll. Leert zelf
Moeten zelf het huis bouwen
Instructie
Conditioneren van gedrag
Manipuleert gedrag door beloning
Allemaal eens met 1 realiteit
Verandering in denken van leerling
door presenteren van mentaal
schema
Convergent
Mentale constructie van realiteit van
leerling zelf
Leerkracht vergemakkelijkt het
opbouwen van een mentaal concept
Echte wereld, strategie, coaching
Divergent
Leerling
Passief
Zichzelf aanpassen
Passief in interpretatie van
werkelijkheid, want het is sociaal
overeengekomen
Actief in besluit nieuw gedrag toe te
passen
Stilaan leert hij nieuwe
aanknopingspunten herkennen
Meer actief, context bouwen en
herstructureren om zin te ontdekken
Zingeving is uniek
Kennisoverdracht
Leren
Leren - verband tussen situatie en
gedrag Gevolgen (pos en neg.)
Elk heeft geschiedenis: welke prikkel
- gedrag - gevolgketens
Lerende controleert tot gedrag
geautomatiseerd is
Gedragsveranderingen bestudeerd
om te zien wat er in he gebeurt
Overeengekomen over 1
werkelijkheid
Regels impliceren acties
In schemata georganiseerd kan in
nieuwe procedures worden ingepast
Gedrag is indirecte aanwijzing voor
kennisstructuur lerende
Heuristisch
Gebaseerd op indirecte. Ervaringen
Elk eigen kijk op wereld
Volgens eigen regels
Intern gecontroleerd door ll.
Wat hij leert, hoe hij leert
Taakanalyse
Om gedragsveranderingen te
bepalen: wat moet lerende doen om
deze doelen te bereiken?
Vooraf bepaald
Opeenvolging van leeractie om
doelen te bereiken
Criterium gebaseerd
Op zelfde criteria voor elk
onderwerp
Geprogrammeerd en gecontroleerd
Leerdoelen
Cognitieve taakanalyse:
beste opeenvolging mentale
operaties
Complexe problemen met goed
omschreven doelen
Performantie doelen
Wat moet ik weten?
Hoe los ik het op?
Criterium gebaseerd
Doelgericht
Simulatie van echte leven
Analyseer werktuigen en omgeving
waarin leerling ze gebruikt
Leerdoelen onderhandeld met ll.
Nieuwe kennis - wat aanpassen nieuwe betekenis
Wat moet ik weten?
Hoe los ik het op?
Performantie of zelfevaluatie
Authentieke contexten, casegebaseerd
Kan in situatie verkeren waarop hij
moet antwoorden, maar stimulus
waarop hij geleerd heeft te reageren
is niet aanwezig
Duidelijk doelgericht
Leert bepaalde manier van doen,
maar niet noodzakelijk de beste
Getraind op dezelfde manier te
handelen
Als men hetzelfde moet denken en
doen is het een nadeel
Meer afgestemd op werkelijkheid
Toepassingsgericht
- kennis en gedrag
- werkelijkheid en regels
- controle
Onderwijzen
- analyse
- doelen
- leerervaringen
- evaluatie
- instructie
- problemen
- sterke kanten
Download