Interne vacature (M/V) Diensthoofd Sociale Dienst

advertisement
INTERNE/EXTERNE VACATURE
Zoekt voor de afdeling Lindeveld 2 een
Psychiatrisch verpleegkundige voor de nachtdienst (m/v)
Het PC Sint-Amandus telt 470 ziekenhuisbedden/plaatsen en 173 PVT-bedden en is partner in het
samenwerkingsverband met de vzw Beschut Wonen Beernem (113 plaatsen).
Lindeveld 2 is de vervolgafdeling binnen de cluster ouderenpsychiatrie. Het is een semi-open afdeling die zich
richt tot 65-plussers met een functionele en/of organische psychiatrische problematiek (28 bedden).
1. Jouw profiel:
-
Je bent een (bachelor of gebrevetteerde) psychiatrisch verpleegkundige
-
Je hebt ervaring binnen de gerontopsychiatrie en/of belangstelling om te werken
ouderen.
-
Je beschikt over empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische
benadering.
-
Je werkt graag zelfstandig en zorgt voor een vlotte communicatie naar het team.
-
Je toont initiatief en betrokkenheid in het verder uitbouwen van een kwalitatief
zorgaanbod op afdelingsniveau.
-
Je kunt je vlot inwerken in computertoepassingen.
2. Wij bieden:
-
Een vast basisrooster met afwisselende inzet op verschillende afdelingen.
-
Een voltijdse betrekking
-
Een collegiale samenwerking met diverse interdisciplinaire teams.
-
Coaching met het oog op de verdere ontplooiing van uw professionele competenties.
Interesse?
Kandidaten sturen hun sollicitatiebrief & CV vóór 1/11/2009 aan Els Vancoëllie, directeur
patiëntenzorg, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem ([email protected]).
Voor bijkomende vragen of informatie kunt u terecht bij Kurt Vergaerde, diensthoofd nacht (dect 5001)
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent
Download