Omgaan met psychogeriatrische zorgvragers en

advertisement
Horizon College
www.horizoncollege.nl
Cursussen & Trainingen
Zorg & Welzijn / Zorg
Omgaan met psychogeriatrische zorgvragers
en zorgvragers met psychiatrisch gedrag
Duur, tijd en plaats in overleg
Voor wie?
Bejaarden- of ziekenverzorgenden en activiteitenbegeleider(s) werkzaam in verpleeg- of verzorgingshuis.
Vooropleiding/ voorkennis
• Verzorgende
• Bejaardenverzorgende
• Ziekenverzorgende
• Activiteitenbegeleiding
Werkwijze
De theorie wordt gekoppeld aan de praktijkervaringen van de deelnemers.
Voor elke bijeenkomst bestudeert u een deel van
de syllabus. Daarnaast maakt u een praktijkopdracht waarin gedrag van een zorgvrager
wordt beschreven dat door u als moeilijk wordt
ervaren. Deze praktijkopdrachten komen de laatste bijeenkomst aan de orde.
Thuisstudie
Ca. 2 uur thuisstudie per bijeenkomst
Doel
U heeft inzicht in het dementeringsproces en de
gevolgen daarvan voor de zorgvrager. U kunt
verschillende benaderingsvormen toepassen in de
omgang met de dementerende zorgvrager.
U leert psychiatrisch gedrag van zorgvragers te
herkennen en te benoemen en leert adequaat te
reageren op moeilijke gedragssituaties en dit
handelen te spiegelen en/ of te evalueren.
Afsluiting
bewijs van deelname
Vervolgcursussen
Geen
Bijzonderheden
In-company
Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de
orde:
• het verloop en de verschijnselen van het dementeringsproces
• belevingsgerichte zorg, validation, realiteitsoriëntatie
• het herkennen van psychiatrisch gedrag
• wat betekent omgaan met psychiatrisch gedrag
voor jezelf
• vormen van psychiatrisch gedrag, zoals persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, depressie/manie, hypochondrie, claimend gedrag,
antisociaal gedrag, wanen en hallucinaties,
psychosen en neurosen.
• omgaan met moeilijke situaties in de praktijk.
Info & Advies:
Alkmaar (072) 547 67 67
Heerhugowaard (072) 547 64 64
Hoorn (0229) 28 71 71
Download