Opdracht bij verpleegkundige zorg voor zorgvragers met

advertisement
Opdracht bij verpleegkundige zorg voor zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen
Maak 5 groepen van 5 personen.
Iedere groep verdiept zich in een onderwerp. Je gaat op zoek in het boek en het internet.
Werk het onderwerp uit in een rode loper.
Je maakt als groep een presentatie over dit onderwerp.
Je presenteert dit in het 2e lesuur aan de rest van de klas: PP/ rollenspel/ etc.
Onderwerpen:
Zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen……





1. De psycho-geriatrische zorgvragers met Depressie
2. De demente zorgvrager met Depressie
3. Zorgvragers met een Delier
4. Zorgvragers met een psychiatrische aandoening(psychose, schizofrenie)
5. Zorgvragers met stemmingsstoornissen(dementie en manie)
Download