Neurofysiologie Januari 2016

advertisement
Neurofysiologie
Januari 2016
Examen no. 1
Meerkeuzevragen:
1. Wat is protanotopie?
2. Wat is astereognosie?
3. Grafiek adaptatie van kegeltjes & staafjes bij donkeradaptatie: Waar zijn enkel de staafjes actief?
4. Experimenten van (2 namen van wetenschappers; ging over ventrale en dorsale stroom) Wat toonden
ze hiermee aan? dat perceptie van ruimtelijke relaties in dorsale stroom plaatsvindt.
5. Welke van deze 4 mechanismen komen niet voor het eerst voor in de V1 (enkelvoudige
kleuropponentie=juiste antwoord, oriëntatiespecificiteit, dispariteit, richtingsselectiviteit)
6. Wat is de ongeconditionerde stimulus bij het experiment van oogknippering? Toon, luchtpuf (Juiste
antwoord), oogknippering, elektrische activiteit oog)
7. Reciproke inhibitie
8. Welk verband wordt voorgesteld door een isofoonkromme? Het verband tussen intensiteit en luidheid
9. waar zitten de 3e orde gustatieve neuronen? (insula, thalamus,...,...)
Open vragen
1. Leg dorsale en ventrale stroom uit
2. Geef systemen van pijnregulatie
Examen no. 2
Meerkeuzevragen:
1. Welk deel van de hersenen is verantwoordelijk voor het leggen van geur geheugensporen?
2. Als je de geluidsdruk door 2 deelt, wat gebeurt er dan? (frequentie 2x hoger, frequentie 2x lager,
amplitude 2x groter, intensiteit 2x groter)
3. In welk systeem komen pluimcellen voor?
4. Waar heb je een defect als ‘intention tremor’ voorkomt?
Open Vragen
1. Bespreek de mechanismen voor geluidslokalisatie.
2. Leg het principe uit van laterale inhibitie. Pas deze uitleg toe op 2 sensoriële systemen die dit
mechanisme bezitten.
Download