passie voor techniek? passie voor techniek?

advertisement
PASSIE VOOR TECHNIEK?
Ben je een crea eve duizendpoot die graag de handen uit de mouwen steekt?
Heb je een sterke interesse in de nieuwste technologieën, maar durf je deze vooruitgang
ook in vraag stellen?
Wil je bovendien sterk technisch gele erd worden?
Volg dan onze lerarenopleiding met op e techniek: als gedreven, enthousiaste leraar
verhoog jij de belangstelling voor techniek bij je leerlingen en ga je samen met hen op
zoek naar crea eve oplossingen voor technische problemen. Je staat eerder tussen je
leerlingen dan ervoor en brengt de kennis en passie voor je vak al doende over.
Contact
Techniek in de kijker!
Campus De Vest | Zandpoortvest 60 |2800 Mechelen
Opleidingscoördinator | [email protected]
h p://www.thomasmore.be/leraar‐secundair‐onderwijs
Wiskunde
Nederlands
Mechanica
Informa ca
Geschiedenis
Fysica
Frans
Elektriciteit
Economie
Biologie
Combineer
met
Ontwerp (in groep) een crea ef
techniekproject en stel het voor aan
je toekoms ge collega’s techniek op
de TOP‐dag in Technopolis. De TOP‐
dag is immers hét jaarlijkse techniek‐
event waar uitgevers, technieklera‐
ren en hogescholen hun vernieuwen‐
de ideeën voorstellen aan alle
Vlaamse en Nederlandse leraren
techniek.
PASSIE VOOR TECHNIEK?
Ben je een crea eve duizendpoot die graag de handen uit de mouwen steekt?
Heb je een sterke interesse in de nieuwste technologieën, maar durf je deze vooruitgang
ook in vraag stellen?
Wil je bovendien sterk technisch gele erd worden?
Volg dan onze lerarenopleiding met op e techniek: als gedreven, enthousiaste leraar
verhoog jij de belangstelling voor techniek bij je leerlingen en ga je samen met hen op
zoek naar crea eve oplossingen voor technische problemen. Je staat eerder tussen je
leerlingen dan ervoor en brengt de kennis en passie voor je vak al doende over.
Contact
Techniek in de kijker!
Campus De Vest | Zandpoortvest 60 |2800 Mechelen
Opleidingscoördinator | [email protected]
h p://www.thomasmore.be/leraar‐secundair‐onderwijs
Wiskunde
Nederlands
Mechanica
Informa ca
Geschiedenis
Fysica
Frans
Elektriciteit
Economie
Biologie
Combineer
met
Ontwerp (in groep) een crea ef
techniekproject en stel het voor aan
je toekoms ge collega’s techniek op
de TOP‐dag in Technopolis. De TOP‐
dag is immers hét jaarlijkse techniek‐
event waar uitgevers, technieklera‐
ren en hogescholen hun vernieuwen‐
de ideeën voorstellen aan alle
Vlaamse en Nederlandse leraren
techniek.
VU: Anne Verhoeven | Lerarenopleidingen Thomas More |Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen
VU: Anne Verhoeven | Lerarenopleidingen Thomas More |Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen
JAAR 1
INHOUDELIJKE
EXPERTISE
VAKDIDACTIEK
VAKDIDACTIEK
JAAR 3
‐ Wat is techniek?
‐ Sturingen
‐ Communica e en informa e
‐ Energie
‐ Elektriciteit
‐ Hout
‐ Transport
‐ Kunststoffen
‐ Metaal
‐ Mode
‐ Construc e
‐ Bouw
‐ Voeding
‐ ICT
‐ Biochemie
‐ Verzorging
‐ Tuinbouw
‐ Schilder‐ en grafische technieken
‐ Leerplannen techniek
‐ Informa ebronnen
‐ Lesvoorbereiding
‐ Stroomschema’s en stappenplannen
‐ Verdieping lesvoorbereiding
‐ Vernieuwende werkvormen
‐ Leren evalueren
‐ Techniekproject(en) ontwerpen
‐ Uitwerking techniekproject
‐ Vakdidac sche toepassingen
‐ Ontwikkeling en realisa e van
een prak sch werkstuk
JAAR 1
INHOUDELIJKE
EXPERTISE
JAAR 2
JAAR 2
JAAR 3
‐ Wat is techniek?
‐ Sturingen
‐ Communica e en informa e
‐ Energie
‐ Elektriciteit
‐ Hout
‐ Transport
‐ Kunststoffen
‐ Metaal
‐ Mode
‐ Construc e
‐ Bouw
‐ Voeding
‐ ICT
‐ Biochemie
‐ Verzorging
‐ Tuinbouw
‐ Schilder‐ en grafische technieken
‐ Leerplannen techniek
‐ Informa ebronnen
‐ Lesvoorbereiding
‐ Stroomschema’s en stappenplannen
‐ Verdieping lesvoorbereiding
‐ Vernieuwende werkvormen
‐ Leren evalueren
‐ Techniekproject(en) ontwerpen
‐ Uitwerking techniekproject
‐ Vakdidac sche toepassingen
‐ Ontwikkeling en realisa e van
een prak sch werkstuk
Download