Shoppen in Mechelen - Kenniscentrum Vlaamse Steden

advertisement
Mechelen - Novelog
22 september 2016
Wat men moet leren doen,
leert men door het te doen.
Aristoteles.
Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
Novelog is …
Het project richt zich op het ontwikkelen van kennis
en begrip van stedelijke logistiek en dienstentrips,
om zo richtlijnen op te stellen voor besluitvorming en
beleidsmaatregelen die
tot een CO2-vrije stadsdistributie leiden, als deel van
een duurzaam mobiliteitsplan.
Mechelen is voor Novelog …
…een pilootstad
waar effectieve maatregelen
zullen geïmplementeerd en
geëvalueerd worden om tot
CO2-vrije stadsdistributie te komen.
Samen met Barcelona, Rome, Graz, Turijn en Athene
Novelog is voor Mechelen …
… een mogelijkheid
om aan de eigen doelstellingen
vorm te geven.
Makkelijk bereikbare en toch
aangenaam leefbare stad
Klimaatneutraal
…
Concreet betekent dit
- Inschakelen
consolidatiecentrum en
lockers
- Bundelen van
transportstromen
- De fiets als
goederentransportmiddel
- Overlegplatform tussen
de betrokken partijen
Where is …
Win?
Tijd en middelen om te experimenteren en te
leren
Deel uitmaken van een netwerk dat knowhow
oplevert
Voorbereidend traject om beleid vorm te geven
Novelog deelnemers
Onderzoeksinstellingen
en universiteiten
Overkoepelende
Instituten
organisaties
Netwerkorganisaties
steden
Timing en budget
Novelog loopt van juni 2015 tot mei 2018
Elk werkpakket heeft zijn timing en
deadline
Budget: 131.000 euro 100%
Aanbevelingen voor de start
Budget
Rol afbakenen
Technische know how of backup
Profiel coördinator
Aanbevelingen tijdens uitvoering
Time sheets
Netwerk
Projectleider en werkpakketleiders
Uitdagingen binnen Novelog
Doelstellingen
Werkpakketten
Partnerships
Intern bij de stad
Dank!
Nicole La Iacona
Subsidie Adviseur Stad Mechelen
015/29 75 90
[email protected]
Anne Recour
Projectcoördinator Novelog Stad Mechelen
015/ 29 79 45
[email protected]
Download