Geschiedenis

advertisement
Geschiedenis
• De verlichting, wat was dat ookal weer?
• Daarvoor de Renaissance
(wedergeboorte, van wat?)
• De exotische mens (Teylers museum)
(blanke mens superieur)
• Afzet tegen bijgeloof.
De Fontenelle (1657-1757)
De geest van de geometrie, het wiskundig
denken, zit niet zo vast aan de meetkunde dat hij
er niet van zou kunnen worden losgemaakt en
overgebracht op andere kengebieden. Een werk
op het gebied van de ethiek, de politiek, de
kritiek, wellicht zelfs op het terrein van de
welsprekendheid wordt er onder gelijke
omstandigheden mooier op, wanneer het van de
hand van een wiskundige is. De orde, de
helderheid, de beknoptheid en de nauwgezetheid
die sinds enige tijd in de betere boeken waar te
nemen zijn, konden wel eens hun oorsprong
vinden in deze geest van de geometrie, die zich
meer dan ooit verbreidt, en die op een of andere
manier zelfs geleidelijk doordringt tot degenen
die van de meetkunde geen weet hebben.
Soms zet iemand de toon voor een tijdperk, een groot man; degene die
we met het meeste recht de eer kunnen geven dat hij een nieuwe kunst
van oordelen heeft ingevoerd, was een uitmuntend wiskundige.
(Euclidische) Meetkunde
• Euclides de vader van de
Meetkunde, zijn
meetkunde de Euclidische
Meetkunde.
• En strenge meetkunde die
“gebouwd” is op een vijftal
postulaten, veel definties
en een aantal algemen
inzichten.
Hoekensom vierhoek
• Teken een willekeurige vierhoek (vierkant,
rechthoek, parallellogram, ruit, vlieger)
• Kleur de binnenkant van de hoeken.
• Knip je vierhoek uit.
• Knip de hoeken ervan af (niet te klein).
• Leg de stukken tegen elkaar aan.
Meten is Weten
• Tja dat hoor je mensen wel eens zeggen “meten
is weten”. Je hebt geleerd hoe je hoeken kunt
opmeten (met je geodriehoek). Deze
vaardigheid mag je helaas niet meer gebruiken.
Wij gaan hoeken berekenen.
• Wanneer je gebruik maakt van definities (rechte
hoek, gestrekte hoek, volle hoek, hoekensom
driehoek, hoekensom vierhoek) moet je die
definitie ook vermelden. Anders strafpunten!
Volgende week.
• Extra les i.v.m. het PTA.
• Dus jullie gaan een samenvatting van het
hoofdstuk maken, aan de hand van
kennen en kunnen lijstjes.
• Bespreking van de plusparagraaf, hoe is
de plus paragraaf gemaakt? Hoe noteren
we onze berekeningen?
• Bespreking opdracht driehoeken.
• Proefwerk 25 maart (waarschijnlijk).
Download