Les 1.1 - Meetkunde begrippen en figuren

advertisement
Rekenen
Les 1.1 - Meetkunde begrippen en figuren
- Boek 2FB – Hoofdstuk 19 -
CE-MBO

Centraal-Examen MBO

Halverwege de opleiding. Ergens tussen 25 januari t/m 7
februari 2016. Exacte datum volgt nog.

Is niet hier, maar op een locatie van het Albeda (ik weet niet
waar, maar dat hoor je nog van kantoor)

Examen gehaald? Geen rekenles meer!

3 afnameperiodes dit schooljaar

Volgend schooljaar nog 4 afnameperiodes

Jullie krijgen alle informatie nog!
Dit schooljaar

Nog 2 domeinen: Meten & Meetkunde en Verbanden

Periode 1: 2FB - Meten & Meetkunde

Periode 2: 2FB - Afmaken M&M en Verbanden

Periode 3: 3F - M&M en Verbanden

Periode 4: Herhaling voor de examens en Proefexamens
Hoofdstuk 19
Meetkunde begrippen en figuren
Lijnen en lijnstukken
 Hoeken
 Figuren
 Evenwijdige lijnen
 Loodrechte lijnen
 Driehoeken
 Hoekensom driehoek
 Cirkel

Hoeken

Als twee lijnen snijden, vormen ze een hoek
Hoek < 90°  Scherpe hoek
Hoek = 90°  Rechte hoek
Hoek > 90°  Stompe hoek
Hoek = 180°  Gestrekte hoek
Hoekensom Driehoek

Alle driehoeken hebben een belangrijke eigenschap.
De som van de hoeken van een driehoek is altijd 180*
GeoGebra
Cirkel

Het middelpunt noemen we punt m

Van punt m tot de rand, heet de straal

Van de ene rand tot de andere rand,
door het middelpunt heen, heet de
diameter

De diameter is dus 2 keer de straal
Aan de slag!

Pak nu je boek en je potlood / pen / whatever-om-te-schrijven

Maak Hoofdstuk 19 van 2FB

Als je dit tijdens de les niet af hebt, moet je de rest thuis afmaken
(dat noemen we huiswerk, slim bedacht he!?)

(ok, het hoeft niet per se thuis, mag ook ergens anders, als je het
maar af hebt voor de volgende rekenles begint)

Ik ben beschikbaar om je vragen te beantwoorden

Als je klaar bent, kun je misschien een klasgenoot helpen.
Niet voorzeggen! Daar leert je klasgenoot niets van…
Download