Een rijke speelleeromgeving

advertisement
Een rijke speelleeromgeving
Startgroepen peuters
10- 9- 2014
Inhoud
Doel:
Aan het eind van deze workshop is de
kennis over de inrichting van de
speelomgeving opgefrist.
De speelleeromgeving
• Het creëren van een rijke speelleeromgeving,
die goed gestructureerd is (doelen!), waarin
alle ontwikkelingsgebieden geëxploreerd
kunnen worden
• De speelleeromgeving wordt steeds
aangepast aan het betreffende thema
• Taal uitlokkend
• Spel uitlokkend
• Differentiatie
Criteria inrichting lokaal (1)
1. Motorische ontwikkeling
2. Taalontwikkeling
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
4. Ontwikkeling waarneming
5. Oriëntatie op ruimte en tijd
6. Kunstzinnige ontwikkeling
7. Persoonlijkheidsontwikkeling
8. Denkontwikkeling
Hoe kun je deze ontwikkelingsgebieden
terugvinden in jouw lokaal?
Criteria inrichting lokaal (2)
Verschillen in
• leeftijd
• ontwikkelingsniveau
• cultuur
• sekse
Speel- en leeromgeving
• indeling ruimte
• sfeer
• veiligheid
• kwaliteit
Visualiseren van rituelen
Flexibiliteit
en regels
• effectief gebruik
• pictogrammen
van de ruimte
• vaste patronen
• wisselende inhouden
• keuzes maken
Inrichten van hoeken
• Baken de hoek af
• Zorg voor samenhangend
speelmateriaal
• Geef elke hoek een eigen karakter
Inrichten van hoeken
Het materiaal moet:
• Spel en taal uitlokken
• Op meerdere manieren bruikbaar zijn
• Aansluiten bij de leeftijd en ontwikkelingsfase
van het kind
Aandachtspunten:
• De zone van naaste ontwikkeling
• Het doel
• Variatie
• Groepsvorming
Zelfstandig leren
In de rijke leeromgeving nemen kinderen zelf
initiatieven om zelfstandig aan het werk te
gaan, zelfstandig te leren.
Ontwikkelingsmateriaal dat uitdagend,
op ooghoogte van de kinderen, in de kasten
staat en gelabeld is op niveau, lokt het
zelfstandig leren uit.
De leerkracht/leidster biedt steun op maat
zodat het kind het initiatief houdt en tot een
maximum resultaat komt, zoals het dat zelf
wenst.
Filmpje Het restaurant
Wat valt je op?
Tips…
Welke beste tip heb je voor je collega’s?
Wat was jouw mooiste en beste
speelhoek?
Hield je rekening met differentiatie in de
hoek?
• Denken
• Delen
• Uitwisselen
De foto’s van de zandtafel
Bij welke doelen (en welke domeinen of
ontwikkelingsgebieden) zou je deze
zandtafel kunnen gebruiken?
Welke materialen zou je toevoegen om
het makkelijker of juist uitdagender te
maken?
*tip: gebruik een materialenlijst
Inspiratie
Afsluitende activiteit
Tot ziens en veel succes!
Anne-Lène van Schie
Expertis Onderwijsadviseurs
M: 06-433 51 302
E: [email protected]
Download
Study collections