schuilen bij god alleen

advertisement
Lucas 16:19-31
DE RIJKE MAN
en
DE ARME LAZARUS
Een verhaal met drie ravijnen
Een verhaal met drie ravijnen
 1. Tussen de rijke
man en Lazarus
Een verhaal met drie ravijnen
 1. Tussen de rijke
man en Lazarus
 2. Tussen de rijke
man en Abraham
Een verhaal met drie ravijnen
 1. Tussen de rijke
man en Lazarus
 2. Tussen de rijke
man en Abraham
 3. Tussen de rijke
man en Mozes
Een huis om in te wonen
 Veilig
Een huis om in te wonen
 Veilig
 Maar niet voorgoed
Het eerste ravijn
 Tussen de rijke man
en Lazarus
Het tweede ravijn
 Tussen de rijke man
en Abraham
Het derde ravijn
 Tussen de rijke man
en Mozes
Aan de rand van drie ravijnen
De Verteller
Teruggekomen van de doden
voor de familie van de rijke man!
De Verteller
U kent de liefde die onze Heer Jezus
Christus heeft gegeven:
Hij was rijk, maar is omwille van u arm
geworden
Opdat u door zijn armoede rijk zou worden
Download