Speel Goed Op ontdekking met je spelende kind

advertisement
Speel Goed Op ontdekking met je spelende kind
Een boekbespreking
Algemeen
Een zeker niet alledaags boek over spelen met je kind. Maar wel een boek waar je als opvoedende
ouder of professional die werkt met het jonge kind, heel veel aan hebt. Als je de beschrijving van het
auteursteam leest, valt op dat het Freudenthal instituut veel genoemd wordt. En als je dan de
associatie met rekenen/wiskunde krijgt, heb je al een eerste beeld van waar het boek over gaat. Het
is echter zeker niet te beschouwen als een “voorloper” van een reken- en wiskunde methode in het
basisonderwijs. Dat zou dit boek zeker tekort doen. Maar uit de onderwerpkeuze blijkt duidelijk een
wiskundig/natuurkundige gerichtheid. Maar zo opgezet dat het kinderen zeker zal aanspreken en
volwassenen ondersteunt in het goed spelen met kinderen. En daarmee een hulpmiddel dat past in
meerdere benaderingen van de ondersteuning van de ontwikkeling van het jonge kind:
onderzoekend en ontdekkend leren, ervaringsgericht leren, ontwikkelingsgericht leren, leren door
aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, interactief leren, functioneel leren, materiaal
gestuurd leren, methodiek gestuurd leren, systematisch leren, doelgericht leren, motiverend leren,
uitdagend leren, en wat dies meer zij. Dus geen enkele ideologische reden om niet serieus naar dit
boek te kijken. Maar het gaat ook over taal, over interactief taalgebruik, over een rijke leeromgeving
op basis van materiaal én talige en niet-talige interventies van volwassenen. En de volwassene krijgt
praktische handreikingen hoe aan de slag te gaan met kinderen, met als oogmerk leren en
ontwikkelen. De uitgave is bovendien prachtig. En denk niet dat alleen de kinderen er iets van leren.
Dat geldt ook zeker voor de volwassenen. Enerzijds doordat er handreikingen gegeven worden hoe
met kinderen aan de slag te gaan. Anderzijds door de rijke aanvullende informatie die gegeven wordt
over het item dat aan de orde is. Ook vanuit een duidelijk historisch perspectief. Echt smullen voor
degenen die op zoek zijn naar of getriggerd worden door dit soort achtergrondinformatie.
Kaders
Het boek is op meerdere manieren inzetbaar en ook zo bedoeld. Het geeft mogelijkheden voor een
brede ontwikkeling van kinderen, met name gericht op de taal denk ontwikkeling van kinderen, op
basis van concrete ervaringen en waarnemingen. En dus bruikbaar in het kader van:
 VVE
 Binnen en buiten school, ook thuis
 Opvoedingondersteuning
 Professionalisering van kindwerkers
 Taalontwikkeling, met name vanuit het perspectief van een rijke leeromgeving
 Reken-/Wiskunde ontwikkeling
 Natuur en techniek
Boekinformatie
Het boek is een uitgave van Sardes in samenwerking met Zwijsen. De eerste druk is van 2013. Het
gaat dus om een recent boek.
ISBN: 978.90.487.1431.5
Ik neem aan dat het te bestellen is via de boekhandel, maar in elk geval via bol.com
En voor de prijs hoef je het niet te laten: €19,99
Ton van Wanroij, 5 september 2014
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards