Stichting Topklinische GGz

advertisement
Terugblik visitatieproces
 Proces van kwaliteitsbewustzijn op gang
gebracht
 Inspirerend voor professionals
 Groot belang voor afdelingen (erkenning!)
 Consciëntieuze rol visitatiecommissie
Overzicht visitatieresultaat
 10 van 23 gevisiteerde afdelingen
keurmerk
 3,5 % van totale zorgaanbod (budget)
lidinstellingen is nu TOPGGz
 1% van totale budget GGZ is nu TOPGGz
Altrecht
Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen
Utrecht

Doelgroep: Ambulante behandeling voor volwassenen
met een bipolaire (manisch-depressieve)
stemmingsstoornis
altrecht behandelcentrum
bipolaire stoornissen
Altrecht
Eikenboom Centrum voor Psychosomatiek
Zeist
 Doelgroep: Somatisch onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten en stoornissen
Altrecht
Rintveld, Centrum Eetstoornissen
Zeist
 Doelgroep: Kinderen, jeugdigen en volwassenen
met een eetstoornis
De Viersprong
Persoonlijkheidsstoornissen bij Volwassenen
Halsteren
 Doelgroep: Persoonlijkheidsstoornissen bij
Volwassenen
Lentis
Autismeteam Noord Nederland
Groningen
 Kinderen en volwassenen met autisme
Parnassia Bavo Groep
Centrum Eerste Psychose (Parnassia)
Den Haag
 Doelgroep: Personen tussen de 16 en 40 jaar met een
eerste psychose en/of personen in eerste fase
schizofrenie
Parnassia Bavo Groep
Programma ADHD bij volwassenen
PsyQ Haaglanden
 Doelgroep: volwassenen met ADHD
Parnassia Bavo Groep
Programma Depressie Ambulant, locatie Lijnbaan
PsyQ Haaglanden
 Doelgroep: patiënten met een chronische c.q.
therapieresistente depressie
Rivierduinen
Centrum Eetstoornissen Ursula
Leidschendam
 Doelgroep: volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar uit
het hele land met eetstoornissen (anorexia nervosa,
boulimia nervosa, binge eating disorder of obesitas)
Rivierduinen
Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd
Leiden
 Doelgroep: Kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot
18 jaar
• Met klachten na eenmalige traumatisering
• Met klachten na chronische traumatisering
Wat ontbreekt nog ?







Schizofrenie
Ouderenpsychiatrie
Angststoornissen
Verslaving
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Forensische psychiatrie
Acute psychiatrie en OGGZ
Criteria en procedure 2009
 Tijdelijke keurmerken: geldig voor 1 jaar,
daarna volgt hervisitatie
 Scherper geformuleerde en beter toetsbare
criteria
 Slagvaardiger procedure
Toekomst TOPGGz
Download