GGz Breburg verleent hulp aan cliënten met ernstige - GGZ-VS

advertisement
GGz Breburg verleent hulp aan cliënten met ernstige psychische aandoeningen en gedragsstoornissen
in een verzorgingsgebied met meer dan 900.000 inwoners. Professionals van verschillende disciplines
zetten zich in om samen met de cliënt, diens directe omgeving, hulpverleners en andere
maatschappelijke organisaties oplossingen te vinden. Die zijn er altijd op gericht om onze cliënten zo
goed mogelijk weer verder te helpen met hun eigen leven. We doen dit vanuit onze kernwaarden:
deskundig, doortastend en met aandacht.
Zorggroep Volwassenen biedt volwassenen van 18 tot 65 jaar, met psychiatrische stoornissen en
daarmee samenhangende psychosociale problemen, professionele diagnostiek en behandeling.
Zorggroep Volwassenen rekent de volgende cliënten tot haar doelgroep: mensen met stemmingsangst- en somatoforme stoornissen, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek,
eetstoornissen en forensische problematiek.
Het Centrum voor Angst-en Stemmingsstoornissen West (standplaats Breda) maakt deel uit van de
Zorggroep Volwassenen en bestaat uit twee teams: het team bipolaire stoornissen en het team angst
en depressie. In beide teams zijn de multidisciplinaire richtlijnen leidend voor de behandeling van de
doelgroep van het centrum. Deze zijn beschreven in zorgpaden en behandelpaden.
Voor beide teams zijn wij op zoek naar twee:
VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN (24 – 32 uur)
Met innovatieve kracht
Functie-inhoud:
• Als behandelaar bent u verbonden aan een multidisciplinair samengesteld team.
• Door middel van intakes stellen van behandelindicatie.
• Coördineert de zorg (regievoering), behandelt en begeleidt een aantal cliënten in situaties van hoog
complexe zorg waarbij ervaring in het omgaan met crisissituaties een pré is.
• Innoveert huidige verpleegkundige methodieken en werkwijzen.
• Geeft vorm aan nieuwe innovatieve ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld e-health.
• Ontwikkelt en schrijft protocollen, rapporten ten aanzien van ontwikkeling zorgbeleid,
kwaliteitstoetsing, zorgaanbod en verpleegkundige methodieken.
• Wordt belast met coachings-, begeleidings- en opleidingstaken van collega’s, verpleegkundigen in
opleiding en andere disciplines.
Functie-eisen:
• Beschikt over een afgeronde relevante beroepsopleiding en is in het bezit van geldige BIG-registratie,
artikel 14, verpleegkundig specialist.
• Beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten: kan andere inspireren, overtuigen en
enthousiasmeren. Heeft een eigen visie, is crisisbestendig, oplossingsgericht, creatief en heeft gevoel
voor humor.
• Affiniteit met de doelgroep.
Arbeidsvoorwaarden:
De functie is ingedeeld in FWG 60 (minimaal € 2.633,- en maximaal € 4.105,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband). Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.
Inlichtingen:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Pouls, Verpleegkundig
specialist, telefoonnummer 06-12269848 of bij mevrouw B. Theelen Manager Bedrijfsvoering
telefoonnummer 088-01 65400.
Schriftelijke sollicitaties:
Te richten voor 19 maart 2013 aan GGZ Breburg, t.a.v. Ilse Minten, assistent HR, Ericssonstraat 2a,
5121 ML Rijen, maar bij voorkeur via e-mail via [email protected] onder vermelding van het
vacaturenummer ZV-13-024.
Graag bij de sollicitatie aangeven naar welk team uw voorkeur uitgaat (team Angst en depressie of het
Bipolaire team).
Download