Ouderpresentatie - Valentijnschool

advertisement
OUDERPRESENTATIE
1. Rekendoelen periode tot en met eerste rapport
2. Hygiëne en het wc-gebruik
Welkom
Doel van de ouderpresentatie:
•
Samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind
•
Informeren rekendoelen groep 1 tot en met het eerste rapport
•
Tips voor u thuis
Onze rekendoelen
Tellen en getalbegrip
•
•
•
•
Context
Object
Puur tellen en rekenen
Spel
Omgaan met
hoeveelheden
Omgaan
met de telrij
Omgaan
met
getallen
Tellen en getalbegrip
1.
Zegt de telrij tot 10 op
2.
Telt voorwerpen tot en met 5
synchroon
3.
Praat over getallen in
betekenisvolle situaties
Film Larissa
Tellen en getalbegrip
1.
2.
3.
4.
Contextgebonden
Objectgebonden
Puur tellen en rekenen
Spel
Wat kunt u thuis doen?
•
Vragen stellen over het alledaagse leven :
-
•
Hoeveel ?
Hoe duur ?
Hoe laat ?
Hoe hoog ?
Boodschappenlijstjes maken
Hoe oud ?
Bordspelletjes doen
- Valentijntas
Onze rekendoelen
Lengte, omtrek,
oppervlakte
Meten
• Beschrijven van omgeving met
meetgetallen
• Vergelijken
• Ordenen
• Groot, klein, lang, kort, dik,
dun, dichtbij, ver
Inhoud
Geld
Tijd
Gewicht
Meten
Meten
Meten
Dagritme
•
-
-
Ochtend
Middag
Avond
Nacht
Wat kunt u thuis doen?
•
Vragen stellen:
- Welk deel van de dag is het nu?
- Als wij gaan slapen, welk deel van de dag is dat dan?
•
Vertellen en herhalen:
-
•
Als we wakker worden, is het ochtend.
Spelen:
•
•
Sorteren
Groot, groter, grootst, etc.
Onze rekendoelen
Meetkunde
• Ruimtelijke voorstellingen
Construeren
kunnen maken
• Begrijpen van onze omgeving
• Met behulp van:
Vormen
• Plaatsaanduidingen
• Onderlinge posities
• Richtingen
•
Oriënteren
en
lokaliseren
Opereren
met
vormen en
figuren
Meetkunde
Meetkunde
Meetkunde
Meetkunde
1.
Kent de kleuren
2.
Herkent basisvormen
Wat kunt u thuis doen?
•
Vragen stellen:
-
-
•
Welke kleur is dat?
Wat is jouw lievelingskleur?
Welke vorm is dat?
Mag ik van jou de blauwe lepel?
Waar is …?
Praten over kleding:
•
•
•
Welke kleur broek wil je morgen aan?
Welke kleur heeft jouw favoriete trui?
Wat staat er op jouw trui?
Tot slot
•
Leg de lat niet te hoog
• Plezier
• Zelfvertrouwen
• Aansluiten bij de leeftijd, het niveau en de belevingswereld van uw kind
• Positief zijn
•
Houd u rekening met de interesses van uw kind
•
•
•
•
•
Voetbal: scores bijhouden
Winkeltje: geld, aantal producten
Lego
Dieren
Boeken
Volgende keer
•
Vandaag stond rekenen centraal.
•
Presentatie februari: Taalvaardigheid
•
•
•
Woordenschat
•
Vertellen
•
Luisteren
•
Gesprekken voeren
Presentatie april: Beginnende geletterdheid
•
Leesplezier
•
Oriëntatie boek en/of verhaal
•
Oriëntatie geschreven taal
•
Fonemisch bewustzijn
Presentatie juni: Zomerdip
TOILETGEBRUIK OP
SCHOOL
Algemene regels
1. De kinderen doen alles zelfstandig:
•
•
Van ketting tot en met handen wassen
Broek omhoog en omlaag doen
2. Reservekleding
•
•
In tas
Geleend? Graag gewassen teruggeven
Schoonmaken
•
2 x per dag
Verwachtingen van ouders
•
Zelfstandig naar de wc laten gaan
–
–
Minder helpen
Meer begeleiden: heb je het al gedaan?
•
Goed billen vegen met wc-papier
•
Handen wassen na de wc
•
Doortrekken
Download