Document

advertisement
Rekenen in een Vve setting
Werkconferentie Vversterk
Taal en rekenen.
Thea Brejaart Ced groep
4 november 2009
Actuele ontwikkelingen
Reken onderwijs onder vuur
•
Signalen uit het veld
•
Onderzoek-publicaties-symposia.
“Staartdeling is weer cool”
“Rekenonderwijs onder vuur” J/M
“Gevoel voor verhoudingen moet terug” Volkskrant
Onze ontwikkelingen:
Van Kerndoelen naar
•
Tussendoelen
•
Domeinen
•
Deelaspecten
•
Activiteiten.
Beredeneerd aanbod
1.
2.
Thematische activiteiten
Routines
(terugkerende activiteiten)
Het jargon:
1. Rekenen en Wiskunde met jonge
kinderen.
2. Beredeneerd aanbod
3. Tussendoelen-domeinen-deelaspecten.
4. Routines.
Waarom leren we rekenen?
Ontwikkelen van
1. Fysieke hersenstructuren
Tussen 0-7 jaar grootste ontwikkeling!
2. Logisch denken.
3. Wetmatigheden accepteren
4. Plaatsbepaling: Ik-in de wereld
5. Ordeningen in denken en handelen.
6. Omgaan met economische aspecten van
de samenleving.
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………
9. …………………………………………….
Hersenen leren info verwerken
Wat heb ik nodig om
Kansen te grijpen?
en
Kansen te creeëren?
Voor deze middag
Rekenwoordenschat vergroot je vermogen
om te improviseren
Opdracht.
Routines keren dagelijks terug.
Geven ervaring, ontdekking, herhaling
Opdracht.
Spelend rekenen met peuters en
kleuters
Delubas
Definitie
1. Herkenbare,
terugkerende,
betekenisvolle
reken-wiskunde
activiteiten
Kenmerken
Pop met karakter.
Leven inblazen
Levend houden
Hoort bij het domein
Beweegt zich in
deelgebieden.
De verzamelkabouter
TELLEN EN GETALBEGRIP
METEN
MEETKUNDE
Vergelijken en ordenen
Lengte
Lichaams-kennis
Beginnend tellen en getalbegrip
Inhoud
Oriënteren
Kennen van de telrij
Gewicht
Construeren
Werken met hoeveelheden
Tijd
Opereren
Eenvoudige erbij- en eraf-situaties
Werken met getalsymbolen
De verzamelkabouter
1. Karakter: is gek
van verzamelen,
maar vindt
sorteren moeilijk
2. Materialen:
kruiwagen en
sorteerdoosjes,
allerlei verzamelde
spullen
Nol de Meetmol
1. Beschrijving: lief
en traag, graaft
het liefst gangen.
Vriend: de
Meetpier
2. Materialen:
meetlint, liniaal,
meetveters,
loopwiel, duimstok
METEN
Lengte
Willy Weeg
METEN
Karakter:
Ik ben sterk
Materiaal:
Weegschalen
Personen, keuken, brieven
Digitaal
Analoog
balans
Gewicht
Jaap het Slaapschaap
METEN
1. Beschrijving: suffig
en een beetje dom,
valt steeds in slaap,
heeft geen tijdsbesef
2. Materialen: klok,
horloge, stopwatch,
zandloper, kalender,
eierwekker, agenda,
foto’s van vroeger en
nu, een dagboekje
Tijd
Sam en Pam
1. Beschrijving:
tweeling, gericht op
het zien van details,
overeenkomsten en
verschillen,
geïnteresseerd in
cijfers
2. Materialen:
symboolkaartjes,
seriekaartjes,
spelletjes
TELLEN EN GETALBEGRIP
Vergelijken en ordenen
Beginnend tellen en getalbegrip
Kennen van de telrij
Werken met getalsymbolen
1. Beginnen met een of meerdere routines
2. Introductie in de grote groep
3. Hierna meermalen inzetten in grote en/of
kleine groep (maximaal 4 kinderen)
4. Vaste plek binnen het lokaal
Wanneer inzetten
1. Aangrijpen van spontane
gebeurtenissen
2. Inzetten tijdens verschillende
onderdelen van het dagritme
3. Algemeen: kansen grijpen en creëren.
Download