Eerste Hulp Bij Drugs

advertisement
EERSTE HULP BIJ DRUGS
Jan Broers Docent E.H.
2014
Wat zijn drugs?
Drugs zijn stoffen die het bewustzijn
beïnvloeden en om die reden gebruikt worden
Kenmerken:
1. Schadelijk en/of verslavend
2. Stemmingsveranderend
3. Gedragsbeïnvloedend
Nederland telt naar schatting ….
 660.000 mensen die 8 glazen
alcoholhoudende drank of meer per dag
nuttigen
 330.000 mensen die 12 glazen of meer per
dag nuttigen
 185.000 mensen die 16 glazen of meer per
dag nuttigen
EN ….
Nederland telt naar schatting ….
 408.000 cannabisgebruikers
 26.000 tot 30.000 heroïneverslaafden
 55.000 cocaïnegebruikers
 67.00 XTC gebruikers
 70.000 gokverslaafden
Effect middelen
 Verdovend
 Stimulerend
 Bewustzijnsveranderend
Hersenen
a)De prefrontale cortex is een gebied in de hersenen, gelegen in het
voorste gedeelte van de frontale kwabben vóór de motor
b)Nucleus accum(letterlijk: aanliggende kern) is een gebied in de hersenen
dat tegen het septum is een dunne driehoekige verticale membraan De
nucleus accumbens speelt een centrale rol in de beloning circuit
c) is de oorsprong van de dopaminerge cellichamen en wordt algemeen
betrokken bij het geneesmiddel en natuurlijke beloning circuits van de
hersenen
Aangrijping hersenen
a)De prefrontale cortex is een gebied in de hersenen, gelegen in het
voorste gedeelte van de frontale kwabben vóór de motor
b)Nucleus accum(letterlijk: aanliggende kern) is een gebied in de
hersenen dat tegen het septum is een dunne driehoekige
verticale membraan De nucleus accumbens speelt een centrale rol in
de beloning circuit
c) is de oorsprong
Neurotransmitters en synaps
Een vesikel is een organel van een cel. Het is een klein
blaasje dat stoffen bevat en omgeven is door een
membraan. De functie van een vesikel is het opslaan of
het transporteren van bepaalde stoffen in de cel.
Middelenschema
Legaal
Verdovend
Stimulerend
Bewustzijnsveranderd
Alcohol
Pijnstillers
Koffie, Thee Tabak
Paddenstoelen
KalmeringsVoorgeschreven middelen
Antidedepressiva
(bijv. Tryptizol)
Slaapmiddelen
GHB
Hash, Wiet
Gedoogd
Illegaal
Heroïne
Cocaïne,
Amfetamine
(speed), XTC
LSD, XTC
Legaal
 Alcohol
 Tabak
 Cafeïne
 Pijnstillers
 Kalmeringsmiddelen
 GHB
Illegaal






Heroïne
Cocaïne
Speed
XTC
Hash en wiet
Paddo’s
Illegaal
(opiumwet)
Harddrugs (Lijst 1)
 Heroïne, Cocaïne, Speed, XTC, LSD,
Psilocybine en psilocine (Paddo’s)
 Produceren, verhandelen en bezitten
is strafbaar
Illegaal
(opiumwet)
Softdrugs (Lijst 2)
 Hash en Wiet
 Bezit van kleine hoeveelheden wordt
gedoogd
 Verkoop in coffeeshop
 Productie maximaal 4 planten
Gevolgen legalisering
 beperking aanbod
 (meer gebruikers?)
 controle kwaliteit
 sociale acceptatie
Gevolgen illegaliteit
 hoge kosten
 scène vorming
 versnijding
 sociale afwijzing
Effecten van gebruik
Afhankelijk van:
 Het middel
 De gebruiker
 De omgeving
middelenfactoren
 Aard
 Kwaliteit
 Gebruikswijze
 Hoeveelheid
Gebruikersfactoren
 Persoonlijkheidsstructuur
 Stemming
 Lichamelijke toestand
 Verwachtingspatroon
Omgevingsfactoren
 Sfeer
 Cultuur
 Beleid
Verdovende middelen
 Alcohol
 Heroïne
 Slaap- en kalmeringsmiddelen
 Snuifmiddelen
 GHB
Effecten verdovende middelen
 loom
 slaperig
 tragere bewegingen en reflexen
 spieren verslappen
 demping ademhaling
 ontspannen
Stimulerende middelen
 Cafeïne
 Nicotine
 Speed
 Cocaïne
 Smart products
 XTC (deels)
Effecten stimulerende middlen
 meer energie
 waakzamer
 geen slaap nodig
 minder eetlust
 ‘strak staan’
Bewustzijn/belevingveranderende
middelen
 Hash
 Wiet
 LSD
 Paddo’s
 XTC (deels)
Effecten
 Gevoel voor tijd en ruimte verandert
 Werkelijkheid wordt anders ervaren
Alcohol
 gisting
 kleurloos
 zeer giftig
 verdovend
Alcoholgebruik
 per os
 elk (standaard-)glas bevat evenveel
alcohol
Werkingsduur
 zodra het de hersenen bereikt (paar
minuten)
 gedurende ca. 1,25 – 1,5 uur
 lever heeft deze tijd nodig om de alcohol om
te zetten
Korte en lange termijn effecten
 korte
 dat wat je merkt als je wat alcohol hebt
gedronken
 lange
 lichamelijke aandoeningen als
 maagslijmvliesbeschadiging
 leververvetting/-ontsteking/-cirrose
 zenuwbeschadigingen
Alcohol: psychische effecten
 Ontremmend
 Beordelendvermogen vermindert
 Reactievermogen vermindert
 Coördinatievermogen vermindert
 Zelfoverschatting
 Afhankelijkheid
Alcohol: lichamelijke effecten
 Warm gevoel
 Polsslag en ademhaling versnellen
 Bloedvaten verwijden
 Eetlust vermindert
 Afhankelijkheid
Alcohol: verantwoord gebruik?
 Maximaal 2 - 3 glazen per dag
 Twee alcoholvrije dagen per week
 Niet in combinatie met:
 Werken, studeren, sporten
 Verkeer
 Medicijnen, drugs
 Zwangerschap, borstvoeding
 Goede redenen gebruik
Alcohol en Verkeer
 Educatieve
 Maatregel
 Alcohol en verkeer
 Deelname verplicht bij
promillage > 1,3 óf 0,8 bij 2e keer aangehouden
Alcohol intoxicatie: symptomen









adem geurt naar alcohol
wijde pupillen
spraakstoornissen
motorische stoornissen
transpireren
braken
bewustzijnsdaling tot coma
hypoglykemie
insulten
Alcohol intoxicatie: eerste hulp
 denk om uw veiligheid, sommigen
zijn agressief!!
 indien géén coma: in bed met
wekcontrole
 coma: stabiele zijligging en 112
 insulten: preventie beschadigingen
 Cave: andere aandoeningen!!!!!
Cannabis
 Hennepplant (cannabis sativa)
 THC
 Hashies
 Wiet (marihuana)
 Bewustzijnsveranderend
Cannabis: gebruik
 Roken (joint, stickie of pijp)
 Eten (spacecake)
 Drinken (thee)
Cannabis: werking
 na enkele minuten
 2 - 4 uur
 wordt opgeslagen in vet en langzaam
vrijgegeven, daardoor langdurig (weken)
nog aantoonbaar in urine
Cannabis: psychische effecten
 Stemmingsversterkend
 Waarneming intenser
 Gevoel voor tijd en ruimte
 Meer fantasie, lachkick
 Concentratie- en geheugenverlies
 Depressief, angstig
 Afhankelijkheid
Cannabis: lichamelijke effecten
 Eetlust opwekkend, vreetkick
 Droge mond
 Rode ogen
 Zwaar aanvoelende ledematen
 Verminderde vruchtbaarheid
NB. Géén lichamelijke afhankelijkheid
Cannabis: risico’s
 korte termijngeheugen ⇊
 concentratie ⇊
 schoolprestaties ⇊
 schade aan de longen
 problemen niet kunnen oplossen
 persoonlijke ontwikkeling stagneert
NB. grote v.d. risico’s afhankelijk hoeveelheid gebruik
Cannabis: verantwoord gebruik?
Matig gebruik
Goede redenen gebruik
Goede manier van gebruik
Niet in combinatie met andere
middelen
 Goed laten voorlichten
 Vertrouwd adres of goede coffeeshop




Coffeeshop
 Geen alcohol
 Geen hard drugs
 Geen reclame voor drugs
 Geen verkoop onder 18 jaar
 Geen overlast
 Maximaal 5 gram per persoon
Out tgv Cannabis
 patiënt voelt zich beroerd
 angstig
 idee in elkaar te zakken
out en hulpverlening




geruststellen
niet alleen laten
drinken geven
ondersteund laten rondlopen
Heroïne
 Papaver - morfine - heroïne
 Vaak vermengd met andere stoffen
 Wit, grijs of bruin korrelig poeder
 Roken, chinezen, snuiven, spuiten
 Sterk verdovend, pijnstillend en
kalmerend
Heroïne: psychische effecten
 Prettig, ontspannen
 Onverschillig
 In zichzelf gekeerd
 Concentratieverlies
 Verdoofde gevoelens
 Afhankelijkheid
Heroïne: lichamelijke effecten
 Honger- en pijnonderdrukkend (ziekte, kou)
 Kleine pupillen
 Spuitrisico's
 obstipatie
 Afhankelijkheid
Heroϊne-intoxicatie cq overdosis
 ademhalingsdepressie
 verstikkingsgevaar
 ademhalingsstilstand
Heroine-overdosis behandeling
 ademweg vrij!!!!
 stabiele zijligging
 112 → narcan sc
Cocaïne
 Cocaplant
 Wit kristalachtig poeder
 Roken, snuiven, chinezen, spuiten, basen
 Stimulerend
Cocaïne: psychische effecten
 supergevoel van welbehagen
 Sneller en helderder denken
 Zelfvertrouwen, spraakzaam
 Rusteloos, snel geïrriteerd
 Depressief
 Verandering in persoonlijkheid (koel)
 Afhankelijkheid
Cocaïne: lichamelijke effecten
 Polsslag en ademhaling versnellen
 Bloeddruk verhoging
 Vermoeidheid
 Eetlust remmend
 Schade aan neusslijmvlies
 Spuitrisco`s
NB. Géén lichamelijke afhankelijkheid
Freebase (Gekookte Coke) vs Crack
Cocaïnezout
(rauwe coke)
Veel water
plus weinig
maagzout/ammonia
Weinig water
plus veel
maagzout
Cocaïnebase
in vloeistof
Cocaïnebase
in papje
Opdeppende
filtreren
Inkoken
Zuivere cocaïnebase
Freebase (VS)
Gek. coke (NL)
Versneden cocaïnebase
Crack (VS)
Geen NL
naam
Cocaϊne overdosis











angst
paranoia
gebrek aan eetlust
slapeloosheid
prikkelbaarheid
misselijkheid, braken en buikpijn
spiertrekkingen
verhoogde bloeddruk
hartkloppingen
ademhalingsproblemen
insulten
Cocaϊne overdosis, eerste hulp
afhankelijk van ernst
 begeleiding
 huisarts
 eerste hulp
 112
: kan agressief zijn /worden
Amfetamine (Speed)
 Wekaminen, amfetaminen
 Chemisch
 Poeders of pillen
 Slikken, snuiven, spuiten
 Stimulerend
Speed: psychische effecten
 Energiek voelen
 Zelfverzekerd
 strak
 Prikkelbaar, agressief
 Rusteloos
 Paniekerig, achterdochtig
 Depressief
 Afhankelijkheid
Speed: lichamelijke effecten
 Temperatuur- en bloeddrukverhoging
 Polsslag en ademhaling versnellen
 Vermoeidheid- en honger onderdrukkend
 Spierkrampen, stijve kaken
 Misselijkheid
 Kalkafbraak
 Hartklachten
 Afhankelijkheid
 Temperatuur verhogend 1graat
Amfetamine: vergiftigingsbeeld
 stadium 1
 rusteloos, prikkelbaar, slapeloos, tremoren, wijde
pupillen, opvliegingen, braken, diarree en verhoogde
reflexen
 stadium 2
 hyperactief, verward, hoge RR, snelle hartaktie met
extrasystolen, koorts, zweten ataxie
 stadium 3
 delirante opwinding of manische ontremming plus
allerlei ritmestoornissen
 stadium 4
 als 1, 2 en 3 plus insulten, bewusteloosheid/collaps,
tenslotte dood
Amfetaminevergiftiging: e.h.
 koelen
 spoedeisende hulp ZH, eventueel via
112
LSD
 Chemisch bewerkte schimmelsoort
 Reukloos, kleurloos, smaakloos
 Druppels, capsule, tablet, papertrip
 Bewustzijnsveranderend
LSD: psychische effecten
 Stemmingsversterkend
 Waarneming intenser
 Gevoel voor tijd en ruimte verandert
 Onlogisch nadenken, meer fantasie
 Psychotische reacties (bad trips, flippen)
 Flash-backs (soms tot jaren later)
 Afhankelijkheid
LSD: lichamelijke effecten
 Temperatuur- en bloeddrukverhoging
 Polsslag en ademhaling versnellen
 Verwijding pupillen
 Trillen, duizelig
 Droge mond, misselijkheid
NB. Géén afhankelijkheid
Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB)
 Geurloos, smaakt zoutig
 Vloeibaar, tablet, poeder
 Wet op geneesmiddelen
 Te koop via het internet
 Verdovend
GHB: psychische effecten
 Ontspannen
 Vredig gevoel
 Afhankelijkheid
GHB: lichamelijke effecten
 Duizelig
 Misselijkheid
 Seksueel stimulerend
 Afhankelijkheid
GHB: de risico’s
 Moeilijk te doseren: effectdosis en
lethale dosis liggen dicht bij elkaar!
 ademstilstand bij combinatie met
alcohol
GHB-intoxicatie
 stabiele zijligging
 beademing
 112
XTC
 MDMA
 Synthetische drug, afgeleide van amfetamine
 Party drug
 Pillen met of zonder logo in allerlei kleuren
 Slikken
 Stimulerend
 Bewustzijnsveranderend
XTC: psychische effecten
 Energiek voelen
 Ontspannen
 Remmingen vallen weg
 Intensere waarneming
 Stemming van vertrouwen en intimiteit
 Depressief, angstig
 Afhankelijkheid
XTC: lichamelijke effecten
 Temperatuur- en bloeddrukverhoging
 Polsslag en ademhaling versnellen
 Droge keel en mond
 Vermoeidheid- en honger onderdrukkend
 Spierkrampen, stijf gevoel in kaken
 Misselijkheid
NB. Géén lichamelijke afhankelijkheid
XTC: de risico’s
 Mogelijke schade aan hersenen
 Samenstelling vaak onduidelijk
 Uitdroging
 Oververhitting
XTC: de risico’s en eerste hulp
uit massa laten verwijderen
naar koele en rustige ruimte
geruststellen
zoete, koele drank laten drinken
GEEN alcohol
 bij oververhitting:




 112
 koelen dmv deppen gezicht, hals en
polsen
Paddo’s
 Kaalkopje, mexicaanse, hawaïaans
 Psilocybine en psilocine
 Eten (vers, gedroogd)
 Drinken (thee)
 Bewustzijnsveranderend
Paddo’s: psychische effecten
 Stemmingsversterkend
 Waarneming intenser
 Gevoel voor tijd en ruimte verandert
 Roekeloos gedrag
 Loom, ongeconcentreerd
 Latente problemen kunnen bovenkomen
 Depressief, angstig
 Afhankelijkheid
Paddo’s: lichamelijke effecten
 Spierontspanning
 Kil/koud gevoel, rillingen
 Droge mond, misselijkheid
 Schade aan organen
 Geen afhankelijkheid
Smart Products
 Planten, kruiden, vitaminen, mineralen
 Drankjes, pillen, voedingsmiddelen
 Drinken, slikken, eten
 Stimulerend
Smart Products: beloofde psychische
effecten
 Energiek voelen
 Stimuleren concentratievermogen en
alertheid
 Toename geheugencapaciteit
 Tegengaan geestelijk achteruitgang
 Vermindering depressies
 Geen afhankelijkheid
Smart Products: beloofde lichamelijke
effecten
 Verbetering algehele
gezondheidstoestand
 Tegengaan lichamelijke aftakeling
 Verhogen seksuele prestaties
 Geen afhankelijkheid
Thuissituatie
Vrienden
Cultuur
School
Jongeren
Politiek
Buurt
Economie
Media
Tabak
 Tabaksplant (nicotania, tabacum L.)
 Nicotine
 Sigaretten, shag, sigaren, pijp, pruimen
 Stimulerend
Tabak: psychische effecten
 Gevoel van welbehagen
 Afhankelijkheid
Tabak: lichamelijke effecten
 Polsslag en ademhaling versnellen
 Bloedvaten vernauwen, bloeddruk stijgt
 Zuurstofopname vermindert
 Verlamming trilhaartjes
 Smaak en reuk gaan iets achteruit
 Schade aan organen
 Afhankelijkheid
Download