Voorbeeldbrief ouders Carnaval

advertisement
Voorbeeldbrief aan ouders bij blaasactie Carnaval
Geachte ouder, verzorger,
Tijdens Carnaval is in ………………(gemeente) een actie uitgevoerd om doorschenken aan dronken
jongeren in de horeca tegen te gaan. Bij deze actie werd aan iedereen die ……………… (locatie) in
……………… (gemeente) binnen ging, gevraagd om bij binnenkomst een blaastest te ondergaan.
Doel hiervan was om aangeschoten jongeren te weren zodat voor de overige jongeren een
aantrekkelijke maar gezonde en veilige uitgaansomgeving werd gecreëerd.
Uw kind, ………………(naam kind), is ook gevraagd om deel te nemen aan de blaastest. Hierbij bleek
dat ………………(naam kind) een alcoholpromillage van ……………… blies. Dit komt neer op minimaal
……………… glazen alcohol.
Ik ben er van geschrokken dat uw kind die nog geen 18 jaar is, alcohol drinkt. Ik voel me
verantwoordelijk om u als ouder te helpen en informeer u daarom over het alcoholgebruik van uw
kind. Zoals u weet zijn jongeren onder de 18 jaar extra gevoelig voor alcohol omdat hun lichaam
nog volop in ontwikkeling is. De hersenen ontwikkelen zich nog tot de leeftijd van 24 jaar.
Daarnaast levert jong drinken ook meer kans op een drankprobleem op latere leeftijd.
Ik hoop dat u samen met ……………… (naam kind) in gesprek gaat over zijn/haar alcoholgebruik.
Mogelijk helpt deze brief u om dit gesprek aan te gaan. Ik kan me voorstellen dat u niet goed weet
hoe u kunt voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. Bijgaand vindt u daarom een folder met tips om
ervoor te zorgen dat een kind onder de 18 jaar niet drinkt. Ook via internet kunt u informatie
opzoeken over alcoholpreventie bij jongeren. Informatieve sites zijn: www.alcoholinfo.nl,
www.alcoholpreventie.nl en www.alcoholenopvoeding.nl.
U kunt ook bellen met de alcohol infolijn (0900) 500 20 21 (€ 0,10 p/m) voor een (anoniem)
telefonisch gesprek met een medewerker, het bestellen van brochures of voor hulpadressen.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen?
Neem dan contact op met ………………. Hij/zij is bereikbaar via telefoonnummer ……………… via email ……………….
Met vriendelijke groet,
………………
Download