gehanteerde definities 42.00 Kb

advertisement
AANPAK VAN ALCOHOL OP DE EERSTE
LIJN: Enkele definities.
Vroege Opsporing en Detectie, Kort advies en Alcohol
Standaardglas Of Standaardeenheid Alcohol = +/- 10g Pure Alcohol
Bijvoorbeeld:
250 ml bier met 5% alcohol
100 ml wijn met 12% alcohol
85 ml versterkte wijn (bijv. sherry) met 15% alcohol
40 ml likeur of aperitief met 30% alcohol
30 ml sterke drank met 40% alcohol
Veilige drinkgrenzen
Mannen:
Vrouwen:
Niet meer dan 4 standaardglazen per dag
Maximum 21 standaardglazen per week
Niet meer dan 2 standaardglazen per dag
Maximum 14 standaardglazen per week
Minimum 2 dagen per week zonder alcohol
Geen alcohol in volgende situaties:
bij het besturen van voertuigen/machines
Bij zwangerschap of borstvoeding
Bij bepaalde aandoeningen
Bij gebruik van sommige geneesmiddelen
Drinkpatronen
Veilig of laag risico gebruik: een niveau van alcoholgebruik dat binnen de veilige
drinkgrenzen valt
Problematisch gebruik:
Overmatig gebruik: een niveau van alcoholgebruik of patroon van drinken dat
op den duur zeer waarschijnlijk in schade zal resulteren
Schadelijk gebruik: een patroon van alcoholgebruik dat lichamelijke of
geestelijke schade toebrengt. In tegenstelling tot ‘overmatig drinken’ vereist de
diagnose ‘schadelijk drinken’ dat er al schade is bij de gebruiker
Afhankelijkheid Van Alcohol: een geheel van fysiologische, gedragsmatige en
cognitieve uitingen waarbij alcoholgebruik een veel hogere prioriteit krijgt dan andere
gedragingen die voorheen een grotere waarde hadden. Belangrijk hierbij is de drang
om alcohol te drinken. Bij hervatting van drankgebruik na een periode van
onthouding treden de verschijnselen van dit syndroom vaak snel weer op.
Ter illustratie: Verdeling van de verschillende drinkpatronen in de
algemene populatie. (PHEPA, Primary Health Care European Project
on Alcohol)
Alcoholafhankelijkheid
5%
1%
9%
20 %
Overmatig/Schadelijk
70%
Veilig
gebruik
70%
5%
Abstinent
20%
Phepa (Primary Healthcare European Project on Alcohol)
Kort advies
Kort advies is een minimale interventie die gemiddeld 10 minuten in beslag neemt,
waarbij het alcoholgebruik van de patient, veilige drinkgrenzen en de manier om die
te bereiken besproken worden. Daarna worden al of niet afspraken gemaakt voor
vervolgconsulten.
Bij korte counselling (20-30 minuten) komen dezelfde elementen aan bod maar
wordt hierbij ook rekening gehouden met het motivationele stadium waarin de patiënt
zich bevindt. Doorgaans worden hier enkele vervolgconsulten gepland.

Bovenstaande definities komen uit het trainingspakket van Phepa (Primary Healthcare European Project
on Alcohol) en uit het “Drink Bewust Vlaanderen” deskundigheidsbevorderingspakket voor eerste lijn
i.v.m. problematishc alcoholgebruik van VHI, Domus Medica, VAD en PAN.
Download