Korte synthese

advertisement
Effecten van alcohol en kwetsbaarheid voor verslaving
Mijn artikel zoekt een antwoord op de vraag wat doen alcohol. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen de verwachte en de echte alcoholeffecten. Door een placebo onderzoek
stelde men vast dat de verwachtingseffecten vooral optreden bij een lage dosis alcohol en
de echte alcoholeffecten vooral bij een hogere dosis alcohol. Ook bij het placebo gingen
mensen gezelliger,… doen omdat ze dachten alcohol gedronken te hebben.
Het artikel maakt ook het verband duidelijk tussen alcohol en agressie en alcohol en
spanningsreductie. Het artikel heeft aan dat het verband tussen beide moeilijk is, aan de ene
kant is er veel corelationeel onderzoek die aangeeft dat er een relatie is maar de causaliteit
is minder duidelijk.
Verder toont het artikel aan dat alcoholafhankelijkheid een erfelijk component bevat. Deze
kennis kan worden gebruikt om het verdere drankgebruik van iemand te voorspellen. Dit kan
dan weer gebruikt worden als preventie voor alcoholverslaving.
Download