Geadresseerden: leden van de sportvereniging Afzender van de

advertisement
Geadresseerden: leden van de sportvereniging
Afzender van de brief is bestuur sportvereniging
Betreft: verhoging alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar
Beste leden,
Graag informeren we u over veranderingen in ons alcoholbeleid per 1 januari 2014.
Op die datum gaat de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Dat
betekent dat sportkantines (maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen
alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 is, mag
geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Daar vallen
sportverenigingen onder, maar ook de straat, het café, parken, buurthuizen
enzovoorts. Aansluitend op de wet heeft de gemeente de lokale verordening
aangepast die onze vereniging nodig heeft om alcohol te mogen schenken.
<eventueel benoemen wat daarin veranderd is>.
Wat verandert er op onze vereniging?
Vanaf 1 januari zullen wij geen alcohol schenken aan leden en bezoekers die jonger
zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien,
zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen. En verder:
-
De nieuwe regels zullen zichtbaar opgehangen worden bij de ingang van de
kantine en bij de bar.
Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan.
Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de
bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.
De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging
kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers
onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de
gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben, een boete krijgen, ook als het
flesje of blikje gesloten is. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte
en dat is strafbaar onder de 18 jaar.
De overheid past de wet aan om zo jongeren te beschermen tegen de schadelijke
gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling.
Drankgebruik in de puberteit en bij jong volwassenen kan de opbouw van de
hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende
jongeren kunnen veroorzaken.
Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden. En wij als sportvereniging
willen de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken
van harte ondersteunen.
Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen aan onze
barvrijwilligers die dit mede uit moeten voeren.
In de bijlage vindt u aanvullende informatie over de nieuwe wetgeving. Voor advies
hoe thuis met deze nieuwe regel om te gaan, kunt u contact opnemen met Tactus,
088 38 22 887, [email protected] Voor vragen over de wetswijziging of de
verordening kunt u terecht bij <gemeente >
Met hartelijke groet,
Namens het bestuur
< invoegen >
Informatie over de nieuwe alcoholwetgeving
Hoe zit het als ik nu 16 of 17 ben?
De maatregelen gelden voor iedereen die op of na 1 januari 2014 jonger is dan 18
jaar. Er komt geen overgangsregeling voor de jongeren die dan 16 of 17 jaar zijn en
aan wie volgens de vorige wet wel zwak alcoholhoudende drank (zoals bier, wijn en
mixdrankjes) verkocht mocht worden.
Hoe hoog zijn de boetes?
Onder de 16 jaar bedraagt de boete € 45,- en voor 16- en 17-jarigen € 90,-.
Geldt dit alleen voor sportverenigingen?
Nee, dit gaat ook gelden voor andere verenigingen. En natuurlijk ook voor de horeca,
supermarkten, slijterijen, scholen etcetera.
Hoe informeert de rijksoverheid het publiek?
De rijksoverheid informeert het publiek vanaf december 2013 over de nieuwe wet.
Bij supermarkten zullen bijvoorbeeld folders verspreid worden.
Daarnaast start half november 2013 een landelijke campagne om de norm te
versterken dat het normaal is als je voor je 18 e niet drinkt. U zult het logo en/of
spotjes ervan regelmatig tegenkomen op bijvoorbeeld radio of televisie, in
supermarkten, maar ook bij sportverenigingen.
Besteedt de gemeente aandacht aan deze nieuwe wet en de verandering dat
het eigenlijk niet normaal is als je voor je 18e drinkt?
< deze alinea invullen conform de situatie >In de gemeente wordt ook het komend
jaar een aantal initiatieven genomen om de nieuwe wetgeving en de campagne
kracht bij te zetten. Verschillende partijen worden daarbij betrokken, zoals de
horeca, scholen en bij voorkeur ook de sportverenigingen. Ook zullen ouders van
jongeren en jongeren zelf geïnformeerd worden over de leeftijdgrens naar 18 jaar.
De gemeente vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen om te
voorkomen dat jongeren onder 18 jaar alcohol kopen en drinken.
Download