Alcohol en puberhersenen - Opgroeien zonder alcohol

advertisement
Alcohol en puberhersenen
Gebruik je kop!
Gebruik je kop!
Alcohol en puberhersenen
Alcohol en opvoeden: zes handige tips voor ouders
Stelregels:geenalcoholonderde16
Bespreekderegelsoptijd
Leeruwkindomneetezeggen
Geefzelfhetgoedevoorbeeld
Weetwatuwkinddoet
Praaterovermetandereouders
Meerinformatieoverdezetipskuntuvindenop
Bron tips: www.hoepakjijdataan.nl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Themabijeenkomst voor ouders
Wilt u met andere ouders praten over alcohol en opvoeden of ervaringen
uitwisselen?Wiltugraagadviesvandeskundigenoverditthema?Meldudanaan
voor de gratis themabijeenkomst in uw gemeente. Kijk voor meer informatie op
www.opgroeienzonderalcohol.nl
Jongeren en alcohol: dat gaat niet samen! Puberhersenen ontwikkelen zich tot het 24e jaar,
maar alcohol verstoort die ontwikkeling. Belangrijke delen van de hersenen kunnen
achterblijven in de groei. Bij jongeren die alcohol drinken werkt het geheugen minder goed,
ze slapen slechter en ze kunnen zich minder goed concentreren. Ook kunnen deze
jongeren minder goed plannen, beslissingen nemen en veroorzaken zij eerder ongelukken.
Al deze gevolgen van alcohol drinken lijken nog ver weg. Maar vergis u niet: de helft van
de kinderen in groep 8 heeft al eens alcohol gedronken. Nú is het juiste moment om in gesprek
te gaan met uw kind en alcoholregels te stellen. Nog voordat uw kind uit nieuwsgierigheid en
door groepsdruk een eerste pilsje of mixdrank neemt.
Hersenactiviteit tijdens een geheugentaak
15-jarige jongen
15-jarige jongen
drinkt veel,
vaak en jong
begonnen
drinkt niet
Bron:Tapert, S.F. et al (2004)
Hierboven ziet u de hersenen van twee jongens van 15 jaar. De ene jongen drinkt
niet. De ander drinkt vaak en veel, en is daarmee al jong begonnen. Beide jongeren
krijgen een taak waarvoor ze hun geheugen moeten gebruiken. Voorafgaand aan de
taak hebben ze drie weken lang geen alcohol gedronken. De gekleurde vlekken laten
zien welke delen van de hersenen actief worden als ze aan hun opdracht werken. Bij
de drinker gebeurt duidelijk minder in de hersenen dan bij de jongen die niet drinkt.
Geen alcohol onder de 16 jaar
Hoe vaker jongeren alcohol drinken, hoe schadelijker. Hoe groter de hoeveelheid
per keer, hoe schadelijker. Daarom luidt de boodschap: geen alcohol tot tenminste
16 jaar. Op de achterzijde van deze flyer staan zes tips over alcohol en opvoeden
die u daarbij kunnen helpen.
Download