Training Risicovol middelengebruik signaleren bij jongeren

advertisement
Improving Mental Health by Sharing Knowledge
Training
Risicovol
middelengebruik
signaleren bij
jongeren
Doelen
• Kennis van risico's van
middelengebruik
• Kennis van de signalen van gebruik
• Eigen taak bij vroegsignalering
• Een signaleringsgesprek: hoe doe je
dat?
• Wanneer en naar wie verwijs je
door?
Programma
• Kennis van de risico's van
middelengebruik
• Het opiniespel
• Signaleren
• Het signaleringsgesprek
• Verwijzen
Is er een probleem?
Landelijke cijfers en
waar hebben we het
over?
Is er een probleem?
Aantal jongeren dat drinkt, rookt en blowt.
(in de afgelopen maand)
Alcohol, tabak, cannabis en XTCgebruik
6
5 of meer glazen bij één gelegenheid
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
Hoe vaak blowen jongeren
per maand? (15 jaar)
meer dan
10 keer
3-10 keer
1-2 keer
Waarom is drinken en blowen zo
schadelijk voor jongeren?
De risico's van alcohol:
Korte termijn:
• Alcoholvergiftiging
• Onveilige seks
• Black-out
• Geweld
• Slechte leerprestaties
Lange termijn:
• Schooluitval
• Schade aan de hersenen
• Kans op alcoholprobleem/verslaving
• Ziekten: kanker, levercirrose, hart- en vaatziekten
De risico's van blowen
Korte termijn:
Hoofdpijn, duizeligheid,verergeren slechte
stemming
Lange termijn:
• Schade aan de luchtwegen
• Slechte leerprestaties en schooluitval
• Psychische stoornis
• Verslaving
Landelijke richtlijn aanvaardbaar
gebruik door jongeren
Alcohol
• Een jongere tot 16 jaar moet geen alcohol
drinken.
Cannabis en andere drugs
• Voor jongeren is geen aanvaardbare
hoeveelheid voor gebruik gedefinieerd.
Landelijke richtlijn aanvaardbaar
gebruik door jongeren
• Vanaf 16 jaar bij voorkeur niet, maar als
wel, dan matig alleen in het weekend;
jongens maximaal 2 glazen, meisjes
maximaal 1 glas
Problematisch gebruik
• Het gebruik krijgt een steeds grotere
rol in het dagelijks leven.
• Het gebruik veroorzaakt sociale
problemen.
• Er wordt om de verkeerde redenen
gebruikt (om problemen te vergeten
en wegens spanningen).
Het opiniespel
Het signaleringsproces
•
•
•
•
•
•
waarnemen
herkennen
interpreteren
toetsen
gesprek voeren
analyseren
Interpreteren
• FEATURE FILMS ARE THE RESULT
OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY
COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS
Interpreteren
Interpreteren
Fasen in middelengebruik
1.
2.
3.
4.
Experimentele fase
Sociale fase
Problematische fase
Verslavingsfase
Welke fase van gebruik? (1)
• ‘Ik was gewoon nieuwsgierig wat er zou
gebeuren als ik een joint nam. Dus dat
heb ik gewoon een keer gedaan.’
Welke fase van gebruik? (2)
• ‘Ik drink elke dag alcohol. Ik wil wel
minderen, maar dat is best lastig.
Door de alcohol vergeet ik even
problemen. Ik ga vaak lekker
stappen met vrienden. Door de
weeks drink ik minder dan in het
weekend. Ik wil wel m’n school
afmaken.’
Welke fase van gebruik? (3)
• 'Alcohol is gewoon gezellig. Als ik
met mijn vrienden uitga vind ik het
leuk om een paar biertjes te
drinken.'
Factoren bij problematisch
gebruik
•
•
•
•
•
de
de
de
de
de
hoeveelheid die gebruikt wordt
sociale gevolgen
reden van het gebruik
persoon zelf
context waarin gebruikt wordt
Het signaleringsgesprek
Doel
Gesprekstechnieken:
• open vragen stellen
• een open houding
• reflectief luisteren
• bevestigen
• samenvatten
De Do's!
•
•
•
•
•
•
•
Open vragen
Bekrachtigen
Empathie
Reflectief luisteren
Bevorderen zelfvertrouwen
Samenvatten
Benadrukken eigen
verantwoordelijkheid
Hoe vraag je het gebruik uit?
• 8 vragen
• de zakkaart, een hulpmiddel
Stadia van gedragsverandering
De don'ts!
•
•
•
•
•
•
•
•
afkeuren/veroordelen
adviseren
confronteren
discussiëren
de les lezen
belachelijk maken
dreigen/waarschuwen
diagnosticeren
Attitudeverandering
• Wees een OEN
Open, Eerlijk, Nieuwsgierig
• Gebruik LSD
Luisteren, Samenvatten,
Doorvragen
• en NIVEA
Niet Invullen Voor Een Ander
• Laat OMA thuis
Niet Oordelen, Moraliseren,
Adviseren
Oefening
Nogmaals de Do's!
•
•
•
•
•
•
•
Open vragen
Bekrachtigen
Empathie
Reflectief luisteren
Bevorderen zelfvertrouwen
Samenvatten
Benadrukken eigen
verantwoordelijkheid
sites over alcohol en drugs
•
•
•
•
www.alcoholinfo.nl
www.drugsinfo.nl
www.watdoetdrank.nl
www.drugsenuitgaan.nl
Bedankt voor uw aandacht!
32
Download