Uploaded by User1361

Drank en Drugs

advertisement
Eerste Hulp bij
Drank en Drugs
25-5-2019
www.isvo.nl
Bron: KNV EHBO
[email protected]
1
Inhoud:
Wat is alcohol?!
• Dronkenschap en
verslaving
• Gevolgen Alcohol
• Alcohol en eerste hulp
25-5-2019
www.isvo.nl
Bron: KNV EHBO
Soorten drugs
• Gevolgen van drugs
• Drugs en eerste
hulp
[email protected]
2
• Wat is alcohol
• Dronkenschap en
verslaving
• Gevolgen van alcohol
• Alcohol en eerste
hulp
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
3
Wat is alcohol
•
Alcohol ontstaat doordat gistsuikers, die in
allerlei vruchten zitten, zich omzetten in
alcohol.
3 hoofdgroepen:
• Bieren met gemiddeld 5%
• Wijnen met gemiddeld 12%
• Gedestilleerde drank met gemiddeld 35%
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
4
Wat is alcohol
Kenmerken van alcoholgebruik
•
•
•
•
•
Adem die sterk naar alcohol ruikt
Zwaaiende of slingerende gang
Wartaal of belemmerde spraak
Bloeddoorlopen ogen
Praten met een zogenaamde dubbel tong
LET OP:
• Wel symptomen, maar NIET dronken:
➢ Diabetes met ontregelde bloedsuikerspiegel
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
5
• Wat is alcohol
• Dronkenschap en
verslaving
• Gevolgen van alcohol
• Alcohol en eerste
hulp
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
6
Dronkenschap en
verslaving
Soorten drinkers:
•
•
•
•
25-5-2019
Gewoontedrinkers
Gelegenheidsdrinkers
Kwartaaldrinkers
Alcoholverslaafde
www.isvo.nl
[email protected]
7
Dronkenschap en
verslaving
Gewoontedrinkers
Drinken een vaste hoeveelheid op vaste tijd,
b.v. een borreltje voor het eten.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
8
Dronkenschap en
verslaving
Gelegenheidsdrinker
Drinken tijdens een feestje alcohol
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
9
Dronkenschap en
verslaving
Kwartaaldrinkers
Deze groep drinkt eigenlijk een tijd
helemaal geen alcohol en daarna
buitensporig veel.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
10
Dronkenschap en
verslaving
Alcoholverslaafde
Deze groep is geestelijk en
lichamelijk afhankelijk van het
consumeren van alcohol.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
11
Verslaving
Er zijn 4 fasen van alcoholverslaving:
1. Ontspanningsfase
2. Bedwelmende fase
3. Kritieke fase
4. Chronisch fase
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
12
Verslaving
1. Ontspanningsfase
In deze fase wordt
alcohol voornamelijk
gebruikt om te
ontspannen.
B.v.: een wijntje op de bank bij de t.v.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
13
Verslaving
2. Bedwelmende fase
Hier is de alcohol meer
een bedwelmingsmiddel
geworden.
Het beoordelen van situaties is lastiger, de
reactiesnelheid gaat omlaag en de coördinatie van je
spieren wordt aangetast.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
14
Verslaving
3. Kritieke fase
Dit is een meer
serieuze fase van
alcoholverslaving.
Dit is een fase van
overmatig drinken,
verzinnen van excuses om te drinken en sociale
isolatie.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
15
Verslaving
4. Chronische fase
Langdurige en veelvuldige
dronkenschap, moreel
verval, geestelijke
aftakeling en het optreden
van alcoholpsychosen
zijn kenmerkend voor
deze fase.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
16
• Wat is alcohol
• Dronkenschap en
verslaving
• Gevolgen van alcohol
• Alcohol en eerste
hulp
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
17
Alcoholverslaving en de
gevolgen
• De risico’s van
alcoholverslaving
kunnen enorm zijn.
• Zo zijn er sociale,
psychische en
lichamelijke gevolgen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
18
Sociale gevolgen
Gevolgen voor het gezin:
✓ Er is minder
belangstelling
voor de omgeving.
✓ Je hebt angst voor je
familieleden en weinig
tot geen aandacht voor
je familie.
✓ Op den duur zal je ook geldgebrek hebben,
omdat al het geld opgaat aan de verslaving.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
19
Sociale gevolgen
Gevolgen voor de woonomgeving
✓ Naarmate de verslaving vordert, zullen mensen in
de omgeving hinder gaan ondervinden.
✓ Dit kan op verschillende manieren tot uiting
komen, van geluidsoverlast tot verwaarlozing van
een tuin.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
20
Sociale gevolgen
Gevolgen voor de werksituatie
✓ Het grootste probleem voor de werksituatie
is het plichtsverzuim.
✓ De alcohol neemt de eerste plaats in in je
leven.
✓ Je wordt slordig in het nakomen van
afspraken.
✓ Ook wordt het moeilijker je concentratie
vast te houden.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
21
Psychische gevolgen
✓ Het psychische gevolg van alcohol
verschilt per persoon: de een raakt in
een uitbundige en de ander juist in een
depressieve stemming.
✓ In de uitbundige stemming zal iemand
luidruchtig en slagvaardig over komen.
✓ In de depressieve stemming zal iemand
eerder heel stil en teruggetrokken
worden.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
22
Psychische gevolgen
✓ Er treedt een lichte stoornis op in oordeel en
kritiek:
- Je durft meer
- Je verlegenheid verdwijnt.
✓ Daarnaast ben
je snel te
ontroeren en
zal je jezelf
steeds blijven
verontschuldigen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
23
Lichamelijke gevolgen
Kater
✓ Alcohol heeft een vocht
afdrijvend effect.
✓ Het zet de nieren aan tot
verhoogde activiteit.
✓ Doordat er teveel vocht wordt
afgevoerd, ontstaat hoofdpijn.
✓ Een kater is te voorkomen
door minder alcohol te drinken
en meer frisdrank of water
tussendoor te nemen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
24
Alcoholvergiftiging
✓ De lever is het belangrijkste orgaan dat alcohol
verwerkt (98% en 2 via ademhaling).
✓ De lever is dus ook het eerste orgaan dat schade
oploopt bij teveel drinken.
✓ De lever kan ongeveer ¾ glas
alcoholhoudende drank per
uur verwerken.
✓ Alcoholvergiftiging kun
je indelen in 4 fasen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
25
Alcoholvergiftiging
Fase 1 van alcoholvergiftiging
✓ Alcohol is een verdovend middel
(al na 2 glazen)
✓ Alcohol is opwekkend
✓ Je voelt je ontspannen
✓ Je voelt je zorgeloos
(alcohol verdoofd bij teveel
drinken het hersendeel waar
de remmingen zitten)
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
26
Alcoholvergiftiging
Fase 2 van alcoholvergiftiging
✓ Reactievermogen loopt achteruit
✓ Je hoort en ziet minder
✓ Je zelfvertrouwen neemt
toe
✓ Je wordt roekelozer
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
27
Alcoholvergiftiging
Fase 3 van alcoholvergiftiging
✓ Je verliest controle op
bewegingen
✓ Je voelt geen pijn
(verdoving pijnzenuwen)
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
28
Alcoholvergiftiging
Fase 4 van alcoholvergiftiging
✓ Hersendelen voor hart en
longen worden verdoofd
✓ Hart- en ademstilstand
✓ Delirium
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
29
Syndroom van Korsakov
• Korsakov: “Het onvermogen om
nieuwe gebeurtenissen op te nemen”
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
30
Syndroom van Korsakov
✓ Het syndroom van Korsakov is een aandoening
waarbij een gedeelte van de hersenen worden
aangetast.
✓ Hierdoor ontstaat
geheugenverlies.
✓ Het slachtoffer verliest
vooral het vermogen om
iets nieuws te leren,
terwijl vaak ook het begrip
van tijd gestoord raakt.
✓ Het gedrag van de patiënt
verandert, deze kan niet meer voor zichzelf
zorgen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
31
Syndroom van Korsakov
✓ De oorzaak van de aandoening is langdurig
alcoholmisbruik, vaak in combinatie met slechte
eetgewoonten.
✓ Hierdoor kunnen naast het Korsakov syndroom
ook nog andere afwijkingen ontstaan aan
organen zoals het
▪ hart,
▪ de lever,
▪ de alvleesklier of aan het
▪ zenuwstelsel met als
gevolg stoornissen in spraak, beweging,
gevoel en gezichtsvermogen.
(bron: Korsakov kenniscentrum)
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
32
Levercirrose
✓ Bij levercirrose is de lever chronisch overbelast
en ontstoken.
✓ De ontstoken cellen sterven af en worden
vervangen door bindweefsel.
✓ Door het afsterven van deze cellen zullen de
functies van de lever door steeds minder cellen
vervuld moeten worden.
✓ De lever wordt
daardoor groter.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
33
Levercirrose
✓ Als de levercellen afsterven, wordt het steeds
moeilijker voor het bloed om door de lever te
stromen.
✓ Daardoor stroomt het bloed niet meer door de
lever, maar moeten omweg maken.
✓ Omdat de lever niet meer in staat is om
afbraakproducten op de juiste manier af te
voeren wordt deconcentratie van deze stoffen in
het bloed steeds hoger.
25-5-2019
(bron: Korsakov kenniscentrum)
[email protected]
www.isvo.nl
34
• Wat is alcohol
• Dronkenschap en
verslaving
• Gevolgen van alcohol
• Alcohol en eerste
hulp
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
35
Alcoholvergiftiging
Wat stel je vast bij alcoholvergiftiging?
• Er heeft alcoholconsumptie plaatsgevonden
• Gedragsverandering: vrolijk of juist triest en/of
ongepast gedrag
• Slechte coördinatie
• Slecht zicht, duizeligheid, slaperigheid, mogelijk
bewustzijnsverlies
• Gevoel van warmte, misselijkheid en brake
• Bij een overdosis: mogelijk circulatie(- en
ademhalings) stilstand, soms met de dood ten
gevolg
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
36
Alcoholvergiftiging
Wat doe je bij alcoholvergiftiging?
• Direct 112 (laten) bellen bij bewusteloos
slachtoffer
• Probeer er achter te komen of er sprake is van een
ander probleem met vergelijkbare symptomen,
zoals diabetes. Vraag dit bijv. aan bekenden van
het slachtoffer
• Vermijd afkoeling: bescherm het slachtoffer met
een (isolatie)deken
• Laat een dronken slachtoffer zijn roes uitslapen,
maar controleer hem regelmatig
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
37
Alcoholvergiftiging
Wat doe je bij alcoholvergiftiging?
•
•
•
25-5-2019
Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer bij
voorkeur op de linkerzijde, omdat er een kans is
op braken
Geef geen koffie, want dat versterkt het effect van
de alcohol
Waarschuw de politie als een dronken persoon zich
in het verkeer wil begeven
www.isvo.nl
[email protected]
38
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
39
Drugs
• Soorten drugs
• Gevolgen van drugs
• Drugs en eerste hulp
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
40
Wat zijn drugs?
•
25-5-2019
Drugs zijn een verzamelnaam voor natuurlijke
of chemische producten die de hersenen
prikkelen en diverse lichamelijke en geestelijke
effecten geven.
www.isvo.nl
[email protected]
41
Wat zijn drugs?
De wet verbiedt het houden, voor handen hebben,
handelen, vervaardigen en het in- en uitvoeren van
drugs.
Drugs worden voor de Opiumwet onderverdeeld in:
• Lijst 1 van de Opiumwet (middelen met een
onaanvaardbaar groot risico)
Voorbeelden: Heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC
•
Lijst II van de Opiumwet (middelen die gedoogd
worden)
Voorbeelden: Hennepproducten, slaap- en
kalmeringsmiddelen
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
42
Wat zijn drugs?
Er zijn 4 categorieën waarin de drugs kunnen
worden verdeeld.
✓ Verdovende middelen
✓ Stimulerende middelen
✓ Waarnemingsveranderende middelen
✓ Middelen met gemengde effecten
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
43
Verdovende middelen
•
Deze drugs werken verdovend, maar bij een
lage dosis kunnen deze ook oppeppend werken.
•
Je gebruikt deze drugs om in een roes te
komen, een gevoel van gelukzaligheid te krijgen
en makkelijker contact te leggen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
44
Verdovende middelen
• Heroïne
• Canabis
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
45
Heroïne
•
Heroïne is een opiaat (verdovend en pijnstillend
middel), dat van oorsprong afkomstig is van de
papaverplant. Als je in de onrijpe zaad bol van
de papaverplant een snede maakt, loopt er een
melkachtige substantie uit.
•
Bij drogen ontstaat een donkerbruine zwarte
substantie, de ruwe opium. Dit kan puur
gerookt worden, tilt ruwe opium kan morfine
geïsoleerd worden.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
46
Heroïne
•
•
25-5-2019
Morfine mag voor medische doeleinden als
zware pijnstiller gebruikt worden.
Door de morfine chemisch te bewerken,
ontstaat uiteindelijk de heroïne.
www.isvo.nl
[email protected]
47
Heroïne
•
25-5-2019
Heroïne kan je chinezen, basen of spuiten.
www.isvo.nl
[email protected]
48
Heroïne
•
•
25-5-2019
Bij chinezen leg je de heroïne op een stukje
aluminiumfolie en dan verhit je het.
De dampen inhaleer je via een kokertje.
www.isvo.nl
[email protected]
49
Heroïne
•
•
25-5-2019
Basen doe je door middel van een zogenaamd
“base-pijpje”. Deze kun je zo kopen, maar
worden ook wel zelf gemaakt. De heroïne wordt
op het pijpje gelegd en wordt verhit met een
aansteker.
De dampen slaan naar benden in het pijpje en
worden geïnhaleerd.
www.isvo.nl
[email protected]
50
Heroïne
•
25-5-2019
Bij spuiten leg je de heroïne op een lepel en
vermeng je het met water en citroensap of
ascorbinezuur. Vervolgens verhit je het mengsel
en trek je de opgeloste heroïne in een
injectiespuit en spuit je het direct In een ader.
www.isvo.nl
[email protected]
51
Heroïne
•
•
25-5-2019
Bij spuiten en chinezen heeft de heroïne direct
effect.
Het werkt ongeveer 4 tot 6 uur.
www.isvo.nl
[email protected]
52
Heroïne
Effecten:
• Heroïne heeft een sterk verdovend en
pijnstillend effect.
• Het geeft je een warm, gelukzalig gevoel van
tevredenheid en veiligheid.
• Gevoelens van pijn, verdriet, angst, kou en
honger verdwijnen.
• Je raakt in een dommelende, dromerige
toestand.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
53
Heroïne
Effecten:
• Het lijkt dan alsof je in slaap valt en weer
wakker wordt, je knikkebolt.
• Je hartslag en ademhaling gaan langzamer en je
lichaamstemperatuur gaat iets omlaag
• Je pupillen worden zo klein als speldenknoppen.
je krijgt moeite met de ontlasting en je seksuele
behoeften worden minder.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
54
Heroïne
Eerste Hulp:
•
•
•
•
•
25-5-2019
EIGEN VEILIGHEID, Let op spuitmateriaal!
Blijf kalm, stel slachtoffer gerust
Vitale functies beoordelen en veiligstellen
Rustige omgeving
Hulp bij bewusteloosheid:
✓ Ademweg vrijhouden middels hoofdkantelkinlift methode
✓ Deskundige hulp alarmeren
✓ Wakker houden
✓ Bewaken
www.isvo.nl
[email protected]
55
Cannabis
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
56
Cannabis
•
•
25-5-2019
Hasj en weed marihuana zijn afkomstig van de
hennepplant, de Cannabis Sativa.
De werkzame stof zit het meeste in de
vrouwelijke bloemtoppen van de hennepplant.
www.isvo.nl
[email protected]
57
Cannabis
•
•
•
25-5-2019
De bloemtoppen worden gedroogd en
verkruimeld.
Dit is de marihuana.
Het ziet eruit als thee en varieert in kleur van
grijsgroen tot groenbruin.
www.isvo.nl
[email protected]
58
Cannabis
•
•
25-5-2019
Hasj wordt verkregen door de hars van de
bloemtoppen samen te persen tot plakken of
blokjes.
De kleur van hasj loopt uiteen van lichtbruin tot
zwart.
www.isvo.nl
[email protected]
59
Cannabis
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
60
Cannabis
•
De werkzame stof in hasj en weed is THC
(Tetra Hydro Cannabinol)
LET OP:
• THC versterkt de effecten van alcohol
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
61
Cannabis
Effecten:
• Hasj ontspant en maakt zorgeloos.
• Je waarneming verandert iets waardoor kleuren
intenser kunnen worden en muziek mooier kan
lijken.
• Je gevoel voor tijd en ruimte verandert.
• Je fantasie wordt geprikkeld.
• Concentreren op dingen, die niet meteen je
interesse hebben, gaat moeilijker.
• Dat geldt ook voor logisch nadenken.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
62
Cannabis
Effecten:
• Dingen die net gebeurd zijn, vergeet je soms.
• Je eetlust neemt toe, vooral voor zoetigheid.
•
•
•
25-5-2019
THC werkt verslappend op je spieren.
Hierdoor voelen je ledematen zwaar aan.
Andere verschijnselen zijn:
✓ een droge mond
✓ rode ogen
✓ versnelde hartslag.
www.isvo.nl
[email protected]
63
Cannabis
Gebruik:
• Hasj en weed worden meestal gerookt.
• Het wordt vermengd met tabak en gerold tot
een stickie (joint).
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
64
Cannabis
Gebruik:
• Soms wordt het puur gerookt, b.v. in een
chillum of in een waterpijp.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
65
Cannabis
Gebruik:
• Het heeft een zoetige geur.
• Bij roken werkt het na enkele minuten en na
twee tot vier uur vermindert het effect weer.
• Hasj en weed worden ook verwerkt in voedsel,
b.v. Space Cake.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
66
Cannabis
Gebruik:
• Bij eten laten de effecten veel langer op zich
wachten, omdat de stoffen opgenomen moeten
worden door het lichaam.
• Het kan dan wel een uur duren voordat het
begint te werken, met het risico dat eren
tweede dosis genomen wordt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
67
Cannabis
Eerste Hulp:
•
•
•
•
•
Blijf kalm
Stel slachtoffer gerust
Vitale functies beoordelen
en veilig stellen
Rustige omgeving
Zoetigheid
TIP:
Geef iemand die Cannabis gebruikt heeft
zoetigheid zals AA-drink, chocola, Dextro etc.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
68
Verdovende middelen
• Heroïne
• Canabis
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
69
Stimulerende middelen
•
Cocaïne
•
Speed / amfetamine
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
70
Stimulerende middelen
•
•
•
•
25-5-2019
Dit zijn energieopwekkende middelen
Worden niet alleen in de partyscene gebruikt om
het feesten lang vol te houden
Worden ook regelmatig in het bedrijfsleven
gebruikt
Worden gebruikt om dagen achter elkaar door
te presteren
www.isvo.nl
[email protected]
71
Cocaïne
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
72
Cocaïne
•
•
•
Cocaïne is een wit kristalachtig poeder.
Het wordt via een
chemisch proces
uit de bladeren van
de cocaplant bereid.
Het kauwen op
cocabladeren is bij
de indianen al
eeuwenlang bekend.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
73
Cocaïne
•
•
•
Het geeft
energie en
verdrijft de
honger.
De meest
voorkomende
manier van
coke gebruik is
snuiven.
De cocaïnepoeder wordt dan in een ‘lijntje’ gelegd
en via een kokertje, of direct in de neus,
opgesnoven.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
74
Cocaïne
•
•
•
•
25-5-2019
Soms wordt de cocaïne met tabak gemengd en
gerookt.
Dat geeft een kort en heftig effect, ondanks het
feit dat veel cocaïne door verbranding verloren
gaat.
Riskant is het spuiten
van cocaïne.
Bij spuiten wordt de
cocaïne opgelost in
water en direct in een
ader gespoten.
www.isvo.nl
[email protected]
75
Cocaïne
Effecten:
• Cocaïne maakt opgewekt en geeft een (kort)
geluksgevoel.
• Je hebt het idee te bruisen van energie.
• Je wordt zeer spraakzaam, hebt veel zelf
• vertrouwen en je meent sneller en helderder te
kunnen denken.
• De stemmingsverbetering is van korte duur.
• Het prettige gevoel verdwijnt en kan omslaan in
uitputting en een somber gevoel wat tot gevolg
heeft dat gebruikers meerdere dosissen na
elkaar nemen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
76
Cocaïne
Effecten:
• Cocaïne versnelt de hartslag en de ademhaling
en verhoogt de bloed druk.
• Bloedvaten vernauwen zich en pupillen worden
groter.
• Het uithoudingsvermogen wordt vergroot en
hongergevoel en vermoeidheid verdwijnen.
• Als cocaïne gesnoven wordt, begint het al na
enige minuten te werken.
• De effecten houden ongeveer een half uur aan.
• Bij spuiten werkt de coke vrijwel onmiddellijk en
duren de effecten ongeveer 10 minuten.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
77
Cocaïne
Eerste Hulp:
•
•
•
•
Blijf kalm, stel slachtoffer gerust (een arm om de
schouder of een hand vasthouden kan helpen)
Vitale functies beoordelen en veilig stellen
Rustige omgeving
Symptoom bestrijden
✓ Basishulpverlening oververhitting (hyperthermie)
•
Hulp bij bewusteloosheid;
✓Ademweg vrijhouden middels hoofdkantel-kinlift
methode
✓Deskundige hulp alarmeren
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
78
Speed / Amfetamine
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
79
Speed / Amfetamine
•
•
•
•
•
Speed of amfetaminen zijn chemisch gefabriceerde
stimulerende middelen.
Verwante stoffen zitten ook
in planten als b.v. khat,
betel en ephecka.
De werking lijkt op die van
cocaïne, maar houdt veel
langer aan.
Amfetamine is verkrijgbaar als pil of in poeder
vorm.
Het wordt meestal geslikt, maar het kan ook
gesnoven of gespoten worden.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
80
Speed / Amfetamine
•
•
•
Speed is vaak vermengd met andere stoffen, zodat
de gebruiker eigenlijk niet weet wat hij slikt.
In het verleden zijn amfetaminen wel in de
geneeskunde gebruikt, b.v. tegen depressies en als
eetlustremmer.
Hardnekkige verslavingen waren het gevolg.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
81
Speed / Amfetamine
Effecten:
•
•
•
•
•
Van speed word je vrolijk, actief, alert en
zelfverzekerd.
Het praten gaat makkelijker en vlotter.
Je uithoudingsvermogen neemt toe en honger- en
vermoeidheidsgevoelens verdwijnen.
Lichamelijke en geestelijke prestaties lijken beter te
kunnen worden verricht.
Hartslag en bloeddruk gaan omhoog en de
lichaamstemperatuur stijgt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
82
Speed / Amfetamine
Effecten:
•
•
•
•
•
Je pupillen worden groter en de spieren spannen
zich, wat zich uit in stijve kaken, trekkingen van het
gezicht en knarsetanden.
Bij slikken duurt het ongeveer 15 a 20 minuten
voordat het begint te werken.
Bij snuiven werkt het na enkele minuten.
Bij spuiten vrijwel onmiddellijk.
Na ongeveer 4 tot 8 uur is de speed uitgewerkt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
83
Speed / Amfetamine
Eerste Hulp:
• Blijf kalm, stel slachtoffer gerust (een arm om de
schouder of een hand vasthouden kan helpen)
• Vitale functies beoordelen en veilig stellen
• Rustige omgeving
•
✓
✓
✓
Bij angst,
zoek een rustige plek
Stel het slachtoffer gerust
Arm om de schouder/hand vasthouden
✓
Tip: is slo bij en heeft last van stijve kaken, geen dan kauwgum
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
84
Speed / Amfetamine
Eerste Hulp:
• Bij oververhitting,
✓ Symptoom bestrijden
✓ Basishulpverlening oververhitting (Hyperthermie)
• Bij bewusteloosheid,
✓ Hoofdkantel- kinlift methode (chin lift en head tilt) of
stabiele zijligging
✓ Deskundige hulp alarmeren
•
Bij hartproblemen, hevige angst of psychische
verwardheid
✓ Deskundige hulp
alarmeren
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
85
Stimulerende middelen
•
Cocaïne
•
Speed / amfetamine
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
86
Waarnemingsveranderende middelen
•
LSD
•
Paddo’s
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
87
Waarnemingsveranderende middelen
•
Deze drugs worden meestal ingenomen puur
voor de trip. Ze veranderen tijdelijk het
bewustzijn.
•
Tijd, ruimte, kleuren en geluid
beleef je anders na gebruik
van deze middelen.
•
Gebruik kan leiden tot b.v. beeld visuele
hallucinaties.
•
D.w.z. dat de gebruiker dingen denkt te zien die
er in werkelijkheid
niet zijn. [email protected]
25-5-2019
www.isvo.nl
88
Waarnemingsveranderende middelen
LSD
•
•
•
•
LSD is een stof die is afgeleid van lysergeenzuur.
Het product van een natuurlijke schimmelsoort.
LSD wordt meestal als papertrip gegeten.
Dit is een klein stukje (eetbaar) papier waarop wat
vloeibare LSD is gedruppeld.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
89
Waarnemingsveranderende middelen
LSD
•
•
•
•
•
LSD wordt ook wel verkocht in de vorm van
felgekleurde, kleine tabletjes.
LSD werkt al bij uiterst kleine hoeveelheden van
duizendste milligrammen.
Na een half uur tot een uur begint de LSD te
werken.
De sterkste pieken vinden plaats 2 tot 6uur na
inname.
Na 12 tot 24 uur is de LSD uitgewerkt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
90
Waarnemingsveranderende middelen
Effecten LSD:
•
•
•
•
LSD is een sterk hallucinerend middel.
Je ziet, hoort of voelt dingen anders dan ze in
werkelijkheid zijn.
Voorwerpen bewegen, vervormen of veranderen
van kleur: een asfaltweg gaat bijvoorbeeld
ademen.
Zintuiglijke waarnemingen lopen soms in elkaar
over.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
91
Waarnemingsveranderende middelen
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
92
Waarnemingsveranderende middelen
Effecten LSD:
•
•
•
•
•
•
Muziek zie je, een foto hoor je, en kleuren ruik je.
De tijd wordt anders beleefd.
Gebruikers hebben soms het idee dat de tijd
stilstaat.
Ook voel je jezelf soms onwerkelijk of onecht.
Het lijkt op hallucineren.
Het zijn echter geen echte hallucinaties, omdat je
over het algemeen weet dat hetgeen je ziet of
hoort niet met de werkelijkheid overeenkomt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
93
Waarneming veranderende middelen
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
94
Waarnemingsveranderende middelen
Eerste hulp (LSD):
•
•
•
•
•
Blijf kalm, stel slachtoffer gerust (een arm om de
schouder of een hand vasthouden kan helpen)
Vitale functies beoordelen en veilig stellen
Rustige omgeving
Ontken niet de nare gevoelens, maar zeg dat het
overgaat
Probeer het slachtoffer aan iets leuks te laten
denken
TIP: Als de hevige onrust aanhoudt het slachtoffer, agressief wordt of
gevaarlijke dingen gaat doen, zorg dan voor deskundige hulp.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
95
Paddo’s
•
•
•
•
•
•
Psychedelische paddenstoelen zijn paddenstoelen
die psilocybine en psilocine bevatten.
Dit zijn stoffen die tripeffecten geven, hallucinaties
waarbij je de werkelijkheid anders beleeft.
Er zijn verschillende soorten die er allemaal anders
uitzien.
Ze zijn soms moeilijk te onder schelden van giftige
soortgenoten.
De paddenstoelen worden vers of gedroogd
verkocht, je eet ze rauw, je kunt ze verwerken in
gerechten of er thee van trekken.
Ongeveer 30 tot 60 minuten na de inname begint
de werking en na 4 tot 6 uur zijn de paddenstoelen
uitgewerkt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
96
Paddo’s
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
97
Paddo’s
Effecten paddo‘s:
•
•
•
•
•
Paddenstoelen versterken de stemming waarin je
verkeert.
Voel je je slecht, dan kun je gespannen of angstig
worden: voel je je goed, dan krijg je een
ontspannen, vrolijk gevoel.
Er treden visuele verstoringen op.
Je beleeft kleuren intenser.
Soms lijkt het net alsof voorwerpen licht uitstralen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
98
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
99
Paddo’s
Effecten paddo‘s:
•
•
•
•
•
Muziek hoor je beter, voorwerpen veranderen van
vorm.
Een golvende zee verandert bijvoorbeeld in over
elkaar schuivende ijzeren platen.
Tijd en ruimte beleef je anders.
De tijd kan bij voorbeeld heel
langzaam gaan.
De ruimte waarin je bent,
kan enorme afmetingen aannemen of juist in een
kleine cel veranderen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
100
Paddo’s
Effecten paddo‘s:
EXTRA:
✓ Soms komen gevoelens of gedachten naar boven die
iemand niet van zichzelf kent.
✓ Die gevoelens kunnen angstig maken,
maar ze kunnen ook het inzicht in
personen vergroten.
✓Lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk
gaan iets omhoog en soms wordt
iemand draaierig en misselijk.
✓ Bewegingen zijn door slappe ledematen
moeilijk te coördineren.
Dit wordt ook wel een Bad Trip genoemd
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
101
Paddo’s
Eerste Hulp paddo‘s:
❑Blijf kalm, stel slachtoffer gerust (een arm om de
schouder of een hand vasthouden kan helpen)
❑Vitale functies beoordelen en veilig stellen
❑Rustige omgeving
❑Ontken niet dat het slachtoffer zich naar voelt,
maar zeg dat het overgaat
❑Probeer het slachtoffer aan iets leuks te laten
denken.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
102
Paddo’s
Eerste Hulp paddo‘s:
❑ Als de hevige onrust aanhoudt, hij agressief wordt
of gevaarlijke dingen gaat doen,
zorg dan voor deskundige hulp.
❑ Waarschuw de EHBO of bel 112.
❑ Je kunt zonder justitiële gevolgen voor de gebruiker
hulp halen, want het gebruiken van paddo's is niet
verboden.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
103
Waarnemingsveranderende middelen
•
LSD
•
Paddo’s
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
104
Middelen met
gemengde effecten
• GHB
• XTC – MDMA
• Smart drugs
• Eco drugs
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
105
Middelen met
gemengde effecten
Sommige drugs hebben meerdere
effecten:
•
•
25-5-2019
Waarnemingsveranderend en stimulerend,
stimulerend en verdovend en verdovend en
waarnemingsveranderend.
www.isvo.nl
[email protected]
106
Middelen met gemengde effecten
GHB
GHB (Gamma-hydroxy-butyraat) is een stof die
van nature in het menselijk lichaam aanwezig is.
De stof komt in hoge concentraties voor in
bepaalde hersengedeelten, nieren, hart,
skeletspieren en in sommige vetweefsels.
GHB werd ooit gebruikt als narcosemiddel bij
operaties en als middel tegen slapeloosheid.
Vanwege de bijwerkingen wordt het nu niet meer
gebruikt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
107
Middelen met gemengde effecten
GHB
GHB valt in Nederland onder de Wet op de
Geneesmiddelen Voorziening.
Het mag alleen door artsen voorgeschreven
worden.
GHB wordt illegaal verkocht als poeder of als een
helder, zoutsmakend drankje.
GHB zit in kleine flesjes, vaak gecamoufleerd door
een ander etiket.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
108
Middelen met gemengde effecten
GHB
Zo is niet te zien dat daar GHB in zit.
Aangezien GHB illegaal geproduceerd wordt, kun je
nooit zeker zijn hoeveel GHB er in en flesje zit.
GHB is geen liquid XTC.
GHB heeft niets met XTC te maken, ook al
wordt het wel als zodanig verkocht.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
109
Middelen met gemengde effecten
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
GHB
110
Middelen met gemengde effecten
GHB
Effecten GHB:
•
•
•
•
•
25-5-2019
GHB begint na 15-30 minuten te werken en
werkt ongeveer 3 uur.
Het effect dat GHB heeft, kan per persoon sterk
verschillen.
De dosis komt uiterst nauw en is afhankelijk van
het lichaamsgewicht van de gebruiker en
zijn/haar gevoeligheid.
Het kan al snel teveel zijn.
Een dosis bij volwassenen ligt meestal tussen de
0.5 en 1.5 gram.
www.isvo.nl
[email protected]
111
Middelen met gemengde effecten
GHB
Effecten GHB:
•
•
•
•
•
•
25-5-2019
GHB heeft een verdovende werking op het
centrale zenuwstelsel.
Bij 0.5 tot 1.5 gram raak je in een
alcoholachtige roes.
Je wordt vrolijk, kalm en ontspannen.
Angsten en remmingen verdwijnen, je wordt
praterig en raakt opgewonden.
Er zijn soms ook onaangename effecten.
Gebruikers noemen: duizeligheid, hoofdpijn,
misselijkheid, een slap gevoel in de spieren.
kan krijgen
www.isvo.nl
[email protected]
112
Middelen met gemengde effecten
GHB
Effecten GHB:
•
•
•
25-5-2019
Zich suf voelen, geheugenverlies en overvallen
worden door een onbedwingbare slaap.
Bij 2 gram kan een zeer diepe slaap optreden.
waaruit de gebruiker gedurende enkele uren
moeilijk te wekken is.
Bij meer dan 2 gram kan een overdosis
optreden, waarbij de gebruiker bewusteloos
raakt en ernstige ademhalingsproblemen kan
krijgen.
www.isvo.nl
[email protected]
113
Middelen met gemengde effecten
GHB
Eerste Hulp GHB:
•
•
•
•
•
•
•
25-5-2019
Blijf kalm, stel slachtoffer gerust
Vitale functies beoordelen en veilig stellen
Rustige omgeving
Niet laten slapen
Bewaken
Evt. met sterke (pijn)prikkels weer bij brengen
Bij bewusteloosheid direct deskundige hulp
alarmeren!
www.isvo.nl
[email protected]
114
Middelen met gemengde effecten
XTC
XTC / MDMA
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
115
Middelen met gemengde effecten
XTC
XTC / MDMA
XTC is een andere schrijfwijze voor het Engelse woord
ecstasy , dat extase of verrukking betekent.
•
Ecstasy of xtc is de straatnaam voor pillen of
poeders die onder meer de stof MDMA bevatten.
•
De chemische naam van XTC is MDMA
(Methyteen Dioxide Methyt Amfetamine)
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
116
Middelen met gemengde effecten
XTC
XTC / MDMA
•
•
XTC is een drug die vooral in het weekend en op
feesten (b.v. houseparty’s) gebruikt wordt.
Het is een product dat in een illegaal laboratorium
wordt gemaakt, ook wel XTC-lab genoemd.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
117
Middelen met gemengde effecten
XTC
XTC / MDMA
•
•
•
•
•
•
XTC heeft, naast een oppeppend of speedeffect, ook
een bewustzijns veranderend effect.
XTC behoort vanwege deze dubbele werking tot
de groep van de psychedelische amfetaminen.
Behalve MDMA zijn er vele andere psychedelische
amfetaminen, zoals MDEA of MDA.
Al deze middelen worden als XTC verkocht.
Hun werking verschilt echter.
Zo lijkt MDEA meer op speed, terwijl MDA ook nog
tripeffecten geeft.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
118
Middelen met gemengde effecten
XTC
XTC / MDMA
•
•
•
•
XTC en de overige psychedelische amfetaminen
komen als pillen op de markt.
De vorm, kleur of het logo van een pil zegt niets
over wat erin zit.
Logo is vaak het handelsteken van de maker.
Je weet eigenlijk nooit zeker wat je slikt, tenzij je
het laat testen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
119
Middelen met gemengde effecten
XTC
Effecten XTC / MDMA:
•
•
•
•
•
Het bewustzijnsveranderende effect zorgt voor een
ontspannen, zweverig gevoel met veel behoefte aan
contact, praten en intimiteit.
De waarneming wordt intenser en muziek hoor je
anders.
Je lichaam tintelt en je krijgt een gelukzalig gevoel.
Het oppeppende effect maakt de gebruiker energiek,
helder en alert.
Je hebt meer uithoudingsvermogen bij bewegen en
dansen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
120
Middelen met gemengde effecten
XTC
Effecten XTC / MDMA:
•
•
•
•
•
XTC verhoogt de lichaamstemperatuur.
Hartslag en bloeddruk nemen toe en de pupillen
worden groter.
Soms krijg je een stijf gevoel in de kaken en een
droge keel.
Na het slikken van XTC duurt het ongeveer 20 tot 60
minuten, voordat het begint te werken.
Na 4 tot 6 uur is de XTC uitgewerkt.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
121
Middelen met gemengde effecten
XTC
Eerste Hulp XTC / MDMA:
•
•
•
•
•
Blijf kalm, stel slachtoffer gerust
Vitale functies beoordelen en veilig stellen
Rustige omgeving
Symptoom bestrijden
Basishulpverlening oververhitting.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
122
Middelen met gemengde effecten
XTC
Eerste Hulp XTC / MDMA:
•
•
•
Symptoom bestrijden (indien de tijd van inname niet
meer is dan 15 minuten)
Basishulpverlening vergiftiging vaste stof
Drinken
TIP:
Geef een slachtoffer die XTC gebruikt heeft veel
VITAMINE C.
Dit zit voornamelijk in sinaasappelsap, citroensap etc.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
123
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
124
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Met smartproducts wordt per groep producten
bedoeld waarvan sommige producten de naam drugs
verdienen, terwijl andere producten meer bij de
kruiden of voedingsmiddelen horen.
In feite gaat het hier om drie soorten producten:
• Smartdrugs
• Smartproducts
• Ecodrug
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
125
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Smartdrugs
• Dit zijn medicijnen die worden voorgeschreven bij
ziekten als Alzheimer, Parkinson, ADHD en Korsakov.
• In feite mogen deze alleen door een arts worden
voorgeschreven, wat in veel landen ook het geval is.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
126
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Effecten Smartdrugs:
• Smartdrugs worden door sommige mensen gebruikt
om helderder te denken, de concentratie te
verhogen of veroudering tegen te gaan.
• Of deze middelen ook bij gezonde mensen deze
werking hebben, is voorlopig onbewezen.
• De stimulerende smartdrugs kunnen leiden tot een
verhoogde hartslag, hoofdpijn en een gespannen,
zenuwachtig, onrustig gevoel.
• Ook kunnen slaapproblemen optreden.
• Overmatig en chronisch gebruik van efedra kan
schadelijk zijn.
• Het kan onder andere leiden tot en verhoogde
bloeddruk.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
127
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Smartproducts:
• Het gaat hierbij om producten met een stimulerende
werking die samengesteld zijn uit meerdere
(meestal oppeppende) stoffen.
• De sterkere producten bevatten vaak efedra of
efedrine, de lichtere vaak guarana of cafeïne.
• Deze lichtere stoffen zitten soms ook in allerlei
energydrinks.
• De producten komen onder allerlei spannende
namen op de markt zoals: herbal XTC, cloud nine of
spiet.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
128
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Effecten Smartproducts:
•
•
De smartproducts geven meestal een oppeppend
effect.
Bij de licht stimulerende middelen is dit effect
vergelijkbaar met het drinken van sterke koffie.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
129
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Eco-drugs
• Dit zijn plantaardige stoffen met een psychoactieve
werking.
• De bekendste zijn de psychedelische paddenstoelen.
• Daarnaast heb je nog sommige cactussen en kruiden
zoals efedra, yohimbe of kava kava.
• Bij Eco-drugs gaat het
altijd om één product in
tegenstelling tot
smartproducts, die vaak
samengesteld zijn uit
meerdere producten.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
130
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Effecten Eco-drugs
• Eco-drugs zoals paddenstoelen en cactussen
veroorzaken tripeffecten.
• Deze tripeffecten kunnen verkeerd uitpakken.
• Je wordt dan zeer angstig: een bad trip.
• Voor mensen met
psychische problemen is
dit ronduit gevaarlijk.
• Kava kava is van en
andere orde.
• Het geeft een licht vrolijk,
ontspannen gevoel.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
131
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Effecten Eco-drugs
• Yohimbe zou een licht seksueel stimulerend middel
zijn, het stimuleert de bloedstroom naar de
geslachtsdelen, geeft een beetje energie en maakt in
geringe mate opgewekt.
• Yohimbe kan ook riskant zijn.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
132
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Effecten Eco-drugs
• Het gebruik van Yohimbe gaat niet samen met
voedings midden die veel aminen bevatten (zoals
chocola, kaas, bananen wijn of koffie)
• 12 uur voor en 12 uur na het eten
van yohimbe mag je deze producten
niet eten, omdat er dan
vergiftigingsverschijnselen
kunnen ontstaan, waaronder
een sterk verhoogde bloeddruk.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
133
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Eerste Hulp bij Smart-drugs
• Probeer iemand wakker te houden door hard in zijn
schouderspier te knijpen of krachtig in zijn nagel te
drukken.
Bij bewusteloosheid:
• ademweg vrijmaken
• Stabiele zijligging ivm
ademhaling en braken
• bel 112!
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
134
Middelen met gemengde effecten
Smartdrugs
Eerste Hulp bij Smart-drugs
Door verdovende stoffen of natte kleding kun je
onderkoeld raken.
Bij onderkoeling:
Voelt iemand koud aan?
Is de persoon aan het rillen en of
is hij verward?
✓ Trek de natte kleding uit en pak
hem warm in (dek vooral het hoofd
goed af).
✓ Als de omgeving koud is,
zorg dan voor een deken.
✓ Wanneer de situatie ernstig is of
wanneer je twijfelt, bel 112!
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
135
Middelen met
gemengde effecten
• GHB
• XTC – MDMA
• Smart drugs
• Eco drugs
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
136
Omgaan met slachtoffers van
drank- en drugsongevallen
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
137
Omgaan met slachtoffers van
drank- en drugsongevallen
•
•
•
Maar hoe benader je nou een persoon die een
drank- of drugsongeval heeft
gehad?
Hiervoor is een model
ontwikkeld, welke door veel
hulpverlenende instanties wordt
gebruikt:
Het model C.I.P.S.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
138
Omgaan met slachtoffers van
drank- en drugsongevallen
Het model C.I.P.S.
•
Contact
•
Informatie
•
Probleem analyse/oplossing
•
Samenwerken
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
139
Het model C.I.P.S.
Contact
Contact leggen kan op onderstaande manieren:
• Oogcontact
• Zelfde hoogte als slachtoffer
• Eventueel hand op schouder,
aantikken, beetpakken
(Nooit vanaf de rugzijde, altijd
benaderen vanaf het aangezicht)
• Inleven (ik kan het me goed
voorstellen dat u zich zo voelt)
• Probeer vertrouwen te winnen
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
140
Het model C.I.P.S.
Contact
Contact leggen kan op onderstaande manieren:
• Doe geen uitspraken, tenzij eerder anders vermeldt
(het komt wel goed..)
• Wees niet belerend tegenover het slachtoffer
(je weet toch dat drugs slecht zijn?)
• Accepteer de situatie. Het is namelijk voor het
slachtoffer al een hele opgave om hulp te komen
vragen.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
141
Het model C.I.P.S.
Informatie
•
•
•
•
•
Zorg dat je een beeld kunt vormen van de
hulpvraag.
Dit doe je door het stellen van
open vragen.
Herhaling van het antwoord in
een vraagvorm, kan ook helpen
om het slachtoffer te laten praten.
Ook de omgeving kan informatie
geven over wat er is gebeurd.
Denk daarbij aan omstanders en
eventueel de zogeheten
stille getuigen’.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
142
Het model C.I.P.S.
Informatie
•
•
•
Ook zijn je toegepaste sociale vaardigheden van
groot belang.
Blijf rustig en neem de tijd.
Het slachtoffer is namelijk onder invloed en het zal
langer duren voordat de informatie, die een
slachtoffer krijgt, wordt verwerkt.
TIP: 7 gouden W’s:
Wie – Wat – Waar – Waarom – Welke wijze – Wanneer - Waarmee
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
143
Het model C.I.P.S.
Probleem analyse/oplossing
Om tot een goede hulpverlening te komen, is het
belangrijk om de juiste conclusie te trekken uit de
informatie.
Dat kan d.m.v. de volgende vragen:
• Wat is de hulpvraag?
• Kan ik die hulp bieden?
• Mag ik die hulp bieden?
• Hoe ga ik die hulp bieden?
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
144
Het model C.I.P.S.
Samenwerken
Samenwerken is de laatste, maar zeker niet
onbelangrijke stap binnen het model CIPS.
• Zorg altijd dat je met z’n tweeën bent.
• Ten eerste voor je eigen veiligheid, ten tweede vele
handen maken licht werk.
• Bespreek vooraf wie het
gesprek gaat leiden en
wie observeert.
• Val je collega niet af in
het gesprek, maar
bespreek dat later.
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
145
Het model C.I.P.S.
Samenwerken
•
•
Mocht er tijdens de hulpverlening hulp moeten
worden ingeroepen van professionele hulpdiensten,
draag het dan over.
Vertel je bevindingen en noteer de naam van de
prof. hulpverleners voor een eventueel rapport dat
je moet schrijven.
EXTRA: Mocht je orders krijgen van de hulpdiensten,
volg deze dan op.
Tenzij... je veiligheid in gevaar komt!
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
146
Omgaan met slachtoffers van
drank- en drugsongevallen
Het model C.I.P.S.
•
Contact
•
Informatie
•
Probleem analyse/oplossing
•
Samenwerken
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
147
Bronnen:
•
“Het EHBO Drank en Drugs boek”
www.koninklijke-ehbo.nl
•
www.trimbos.nl
•
http://www.drugsenuitgaan.nl
•
http://www.drugsinfoteam.nl
25-5-2019
www.isvo.nl
[email protected]
148
Download