Nieuwsbrief september 2016

advertisement
Nieuwsbrief 2016 – 2017
september 2016
Belangrijke data:
- Week 37; week van de startgesprekken;
- Maandag 12 september: groep 1 en 2 de hele dag vrij, groep 3 en 4 ’s middags
vrij;
- Woensdag 21 september: alle kinderen vrij (margedag);
- Woensdag 28 september t/m 30 september: schoolreis groep 7 en 8;
- Woensdag 5 oktober: start Kinderboekenweek.
Nieuwe leerlingen
Wij verwelkomen onze nieuwe leerlingen:
- Yfke Koers
- Sterre Hindriks
Voorstellen
Via deze weg wil ik mij, als nieuwe clusterdirecteur van cluster 6, voorstellen. Ik ben
Annet Flim en ik woon met mijn gezin in Winschoten. Per 1 augustus heb ik de functie
van Map Schepers overgenomen. Ik ben 15 jaar werkzaam in het basisonderwijs. In
2001 ben ik gestart als leerkracht op obs Beukenlaan in Winschoten, uiteindelijk werd ik
hier in 2010, het laatste jaar, schoolcoördinator. Daarna heb ik drie jaar als
schoolcoördinator op obs Heiligerlee gewerkt en mijn afgelopen twee jaren als
schoolcoördinator op obs De Wiekslag in Blijham.
Ik werk momenteel op vaste dagen op de vier verschillende scholen, om de
schoolcoördinatoren en het team te ondersteunen en te begeleiden en om te kijken of
alles zo goed mogelijk verloopt waar ik uiteindelijk verantwoordelijk voor ben. Wat ik erg
belangrijk vind is de samenwerking tussen alle betrokkenen. Openheid, duidelijkheid,
begrip, eerlijkheid en laagdrempeligheid zijn voor mij de kernwoorden die dit goed
moeten kunnen laten werken.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en ik hoop binnenkort met u kennis te maken.
Annet Flim
Pluspool
Sinds de start van dit schooljaar zijn er twee vaste invaljuffen aangesteld binnen het
cluster waar onze school deel van uitmaakt; juf Laura en juf Rebecca. Dit houdt in dat de
twee juffen bij ziekte of afwezigheid van de vaste leerkracht de vervanging verzorgen.
Wanneer beide juffen reeds werkzaam zijn op een school zal er andere vervanging
worden geregeld. Wanneer er geen vervanging nodig is zijn de juffen werkzaam op de
verschillende scholen. De juffen stellen zich graag aan u voor:
Juf Laura
Mijn naam is Laura Perdok en ik ben dit schooljaar werkzaam in de Plus-Pool. Ik zal
werkzaamheden gaan verrichten in het cluster waarin ook de obs De Vlonder valt. Ik ben
24 jaar en woon samen met mijn vriend in Midwolda. De afgelopen jaren heb ik al op een
aantal scholen binnen SOOOG mogen werken als invaller. Mijn hobby's zijn zumba en
koken. Ook vind ik het leuk om te knutselen. Tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Rebecca Schipper
Mijn naam is Rebecca Schipper. Ik ben 29 jaar en woon in Appingedam. De afgelopen
drie jaren heb ik op verschillende scholen gewerkt in de provincie Groningen. In het
schooljaar 2015-2016 heb ik ook al met heel veel plezier gewerkt op obs De Vlonder. Ik
vind het dan ook erg leuk om weer 'terug' te zijn. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam
in de PLUS-pool van SOOOG. Dit betekent dat ik de vaste invaller ben op vier scholen,
waaronder De Vlonder. Als ik niet hoef in te vallen, zal ik aanwezig zijn woensdag en
donderdag. Ik heb heel veel zin in het komende schooljaar!
Hulp gezocht
Ik ben Miranda Bovee, 34 jaar en woon in Wedde samen met mijn man en zoontje van
drie op de Spanjaardsweg nummer 5. Helaas heb ik een zware vorm
van epilepsie, waardoor ik niet weet hoe de dag ervoor mij uit ziet.
Onze zoon Bram gaat eind 2016 naar de basisschool, maar door mijn
gezondheid kan ik hem niet naar school brengen. Vooral de ochtenden
zijn voor mij erg lastig.
Ik ben daarom op zoek naar iemand ( of meerdere mensen, zodat ze
elkaar kunnen afwisselen ) die ’s ochtends Bram mee kan nemen. Of
misschien ken je iemand die dat leuk lijkt om te doen.
Bram is een lieve, vrolijke peuter die straks graag naar de basisschool
gaat! Je kunt mij bellen op: 06-51964305 of mailen naar
[email protected]
Groetjes, Miranda Bovee
Margedag
Woensdag 21 september maakt het team gebruik van de marge-uren. Dit betekent dat
deze dag alle kinderen vrij zijn. Het team gebruikt deze uren om gezamenlijk een cursus
te volgen over het zo goed mogelijk begeleiden van leerlingen.
Overblijf
Zoals reeds in de nieuwsbrief van juni is vermeld en op de informatiekaart te lezen, kost
het overblijven dit schooljaar per keer €1,50. Daarbij wordt er per keer betaald of kan er
voor worden gekozen om voor een hele week te betalen. De 10-rittenkaart bestaat niet
meer.
Het is mogelijk dat uw dochter/zoon, mits hiervoor een relevante reden bestaat, tussen
de middag overblijft op school.
Wilt u denken om de hoeveelheid eten dat u uw kind mee geeft? Uw kind moet wel in de
mogelijkheid zijn om het op te kunnen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat uw kind
gezonde voeding mee krijgt en geen koeken, snoepjes, metworst, enz..
Lot
Dinsdag 30 augustus heeft het LOT een periodieke luizencontrole uitgevoerd voor alle
kinderen van groep 1 tot en met 8. Wij willen het LOT heel hartelijk danken voor haar
inzet.
De volgende luizencontrole staat gepland op dinsdag 25 oktober
Jubileum dokter Berg
Vrijdag 30 september werkt dokter Berg 25 jaar in Wedde als huisarts. Een groep
vrijwilligers is bezig om een verrassing te organiseren. Als school zijn wij benaderd om
een bijdrage te leveren. In overleg is er besloten dat de kinderen iets gaan maken voor
dokter Berg.
Vrijdag 30 september zal dokter Berg om 15.15 uur worden verrast. Alle kinderen zijn
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Download