Heerlen, 13 augustus 2012 Assalamoe Aleikoem, Beste ouder(s

advertisement
Heerlen, 13 augustus 2012
Assalamoe Aleikoem,
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Start schooljaar en eerste vakantie
Schooljaar 2012-2013 is begonnen. Een bijzonder schooljaar vanwege ons 20-jarig bestaan!
Daarnaast starten we in de maand Ramadan. We wensen iedereen een gezegende Ramadan toe!
Woensdag 15 augustus begint de eerste vakantie alweer. We wensen u alvast een fijn Suikerfeest,
Eid Mubarak!!!
We starten weer op woensdag 22 augustus 2012. Eid al-Fitr zal op vrijdag 24 augustus met de
kinderen op school gevierd worden.
Afscheid
Juf Marjan zal vanaf dit schooljaar niet meer werkzaam zijn op onze school. We wensen haar veel
geluk in de toekomst!
Vervangers
Juf José van Bilsen zal dit schooljaar vervangen worden door juf Myrcea Dreuw. Zij zal de hele week
groep 3 lesgeven.
Juf Elma is gestart met re-integreren. Ze wordt vervangen door juf Angie Roberts. Juf Angie is het
aanspreekpunt voor ouders met kinderen in groep 5/6 en zal ook de hele week lesgeven aan deze
groep.
Ouderbijdrage
Er zijn een aantal wijzigingen. De ouderbijdrage is verhoogd zodat de activiteiten (islamitische feesten
en schoolreis), beter georganiseerd kunnen worden. Hierover krijgt u een brief per gezin waarop
vermeld staat wat het bedrag voor komend schooljaar zal zijn. Daarnaast kunt u dit schooljaar niet
meer contant betalen op school. We hopen op uw begrip hiervoor.
Let op!
Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering? Dit kan veel (financiële) problemen voorkomen! Een
Aansprakelijkheidsverzekering (ook wel foutief WA-verzekering genoemd) is een verzekering die u
beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een
aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door u of uw kind(eren)
wordt veroorzaakt. Deze verzekering heeft u nodig indien uw kind per ongeluk schade toebrengt aan
kleding, brillen van andere leerlingen. De school zelf heeft zo’n verzekering ook, echter geldt deze niet
voor akkefietjes tussen leerlingen onderling. We raden u aan na te kijken of u deze verzekering heeft
afgesloten.
Noteer in uw agenda: donderdag 6 september 2012 informatieavond voor alle ouders.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van IBS El Wahda,
Birgit Vrijman
Directeur IBS El Wahda
Download