Hoofdstuk 5 De ethische cyclus

advertisement
Hoofdstuk 5
De ethische cyclus
analogie ontwerpproblemen en morele
problemen
• Oplossingen zijn niet gegeven maar moeten ontworpen worden.
• Beide zijn slecht gestructureerde problemen.
• Er ontbreekt een duidelijk criterium waarmee nagegaan kan
worden of een oplossing acceptabel is.
• Er is niet één goede oplossing.
• Het is onmogelijk de probleemruimte volledig te definiëren.
het ontwerpmodel & de ethische cyclus
De ethische cyclus & morele competentie
Morele
sensibiliteit
Morele
creativiteit
Moreel
analysevermogen
Morele
beslissingsvaardigheden
Moreel
oordeelsvermogen
Moreel argumentatievermogen
morele probleemstelling
• Wat is het probleem?
• Voor wie is het een probleem?
• Wat is de morele aard van het probleem?
probleemanalyse
• waarden die in het geding zijn
• betrokkenen en hun belangen
• feiten die omstreden zijn
handelingsmogelijkheden
• zwartwitstrategie
• strategie van het aankaarten op hoger niveau
• strategie van samenwerking
• strategie van klokkenluiden
ethische oordeelsvorming
• je eigen intuïtie
• dominante-waardenmethode
• gevolgenethiek
• beginselenethiek
• deugdenethiek
• gedragscodes
reflectie
• Algemene kritieken op gevolgenethiek, beginselenethiek,
deugdenethiek en op gedragscodes (hoofdstuk 2 en 3).
• Kritiek op de argumentatie van de verschillende theorieën
(hoofdstuk 4).
• Overige reflectievragen:
– Geeft het ethisch denkkader een reden om mijn
aanvankelijke intuities over de moraliteit van deze handeling
te onderschrijven?
– Slaagt het ethisch denkkader er in om die kenmerken van de
handelingsmogelijkheid te selecteren die moreel relevant
zijn?
Download