IBS 2 Consumentengedrag

advertisement
IBS 2 Consumentengedrag
Opbouw periode:
-
Les 1: Wat is consumentengedrag?
-
Les 2: Wie is de consument?
-
Les 3: Persoonlijkheid en levenstijl
-
Les 4: Motivatie, behoeften en warden
-
Les 5 en 6: Waarneming en verwerking van
informative
-
Les 7 en 8: Leren
-
Les 9: Attitude en verandering van attitude
-
Les 10: Beslissen
Hoe ziet een les eruit
Elke week krijg je 2 uur les. Elke les zal bestaan uit een
gedeelte theorie en een behoorlijk groot gedeelte zal
bestaan uit praktijkvoorbeelden.
Hoe ondersteunt dit vak jou, om IBS
2 succesvol af te sluiten
Je leert hier theoretische en praktische informatie om
jouw product succesvoller te maken.
Hoe ondersteunt dit vak jou, om IBS
2 succesvol af te sluiten
Je leert hier theoretische en praktische informatie om
jouw product succesvoller te maken.
Wat denkt een klant? Dit is misschien wel de
belangrijkste vraag die je moet leren onderkennen en
kunnen verwerken. In de komende 10 weken ga je leren
in het hoofd van jouw klant te kruipen. Dit ga je leren
door theoretische modellen te leren maar ook veel in de
praktijk uit te voeren.
Jullie krijgen met dit vak te maken met 2 docenten:
-
Bjorn Hillebrandt
-
Robbert Groenendaal
Trends & ontwikkelingen
Trends en ontwikkelingen
-
Wat is de overeenkomst tussen de V&D en de
Blackberry?
-
Wie kent er nog ziggo music?
-
Waaruit bestaat het succes van Happy Italy?
-
Waarom betalen consumenten heel veel geld voor
een Lush product?
4 hoofdvragen die jij jezelf stelt
over jouw ideale consument
1) Zal dit product of deze dienst de consument
aanspreken?
2) Hoe komt de consument te weten dat dit aanbod op
de markt verschijnt?
3) Op welke manier kan de consument het beste
worden overtuigd dat de aankoop van dit product de
moeite waard is?
4) Via welke kanalen zijn informatievoorziening,
verkoop en distributie het beste te realiseren?
Waarom koopt een consument
een product?
-
Hoeveel dingen doe je in het dagelijks leven uit
routine?
-
Wat is in jouw ogen belangrijk bij het aanschaffen
van een product?
-
Waarom mislukken er zoveel producten?
• https://www.youtube.com/watch?v=T1YhJ
dDsbLY&list=PLn286zvXPta1TlZ2k07ITnG
GR-vf66KgK&index=49
Wat doet een marketeer
De eerste stap die een marketeer zet is het precies
beschrijven van het gedrag van de consument waaraan
zijn bedrijf graag wil verkopen
De tweede stap is het toepassen van dit inzicht.
Consumentengedrag nader
omschreven
-
Consumenten zijn mensen die producten, gemaakt door
andere mensen, aanschaffen, gebruiken en afdanken.
-
Consumentengedrag is dynamisch
-
We onderscheiden in het consumentengedrag
verschillende handelingen:
- beslissingsproces
- koopgedrag
- gebruiksgedrag
- afdankgedrag
-
Consumentengedrag is niet alleen het aankopen van
een goed maar ook het gebruik maken van een dienst
(al dan niet tegen betaling)
1. Beslissingsproces
Het opnemen, verwerken en eventueel
doorgeven van informatie:
- Lezen van advertenties
- Kijken van reclames
- Vergelijken van producten op internet
Beslissen
2. Koopgedrag
Het handelen van de consument op de
plaats van aankoop of de weg daarnaar toe
- Waar kopen mensen?
- Met de auto boodschappen doen?
- Welke producten/merken?
- Aanbiedingen?
- Betalingswijze?
3. Gebruiksgedrag
Alles wat de consument doet met de
aankoop.
4. Afdankgedrag
Consumentengedrag is beslissen
en kiezen
Bladzijde 28 in het boek geeft de 25 vragen weer die een
consument zich moet stellen voordat hij of zij een aankoop
gaat doen.
-
Als we deze vragen gaan beantwoorden komen we er
ook achter wat de marktkansen zijn.
-
Marktkansen zijn aanwezig als de
consumentenbehoeften nog niet bevredigd zijn.
-
Als een marketer een gat in de markt heeft gevonden
en een nieuw product wil aanbieden, zal hij zich goed
moeten richten op een doelgroep.
-
Wanneer de marketer kennis en inzicht heeft in de
consument zal hij de consument proberen te sturen om
zijn product te gaan kopen.
Marketingmix
-
Product
-
Prijs
-
Plaats
-
Promotie
-
Personeel
Product
• Kernproduct
– Wat koopt de afnemer?
• Tastbaar product
– De verpakking, kwaliteit, e.d.
• Uitgebreide product
– Extra services
Prijs
• Welke prijs hanteren we?
• Zijn er kortingen mogelijk?
• Zijn consumenten bereid een hogere
prijs te betalen?
Plaats
Op welke manier kan ik mijn product bij
mijn klant krijgen?
• Distributiekanaal
• Logistiek
• Directe marketing
Promotie
•
•
•
•
•
Reclame
Persoonlijke verkoop
Sales promotion
Public relations
Direct marketing
Opdracht marketingmix
Studie van consumentengedrag
-
Psychologie (nemen van beslissingen door het
gedrag van een persoon(lijkheid) )
-
Sociale Psychologie (hoe mensen op elkaar
reageren)
-
Sociologie (gedrag van groepen mensen)
Economische wetenschap
-
Elastische of inelastische vraag
-
Gevolgen voor jouw motieven
-
Voorbeeld:
-
Auto
-
Water
Wat zijn de trends in marketing?
Maak in je groepje een collage van de opvallende
gebeurtenissen in de marketing.
Afnemersanalyse
Segmentatie van
doelgroepen/personen
Nut van de studie van
consumentengedrag
1) Nut voor de overhead
2) Nut voor consumentenorganisaties
3) Nut voor de marketing
4) https://www.youtube.com/watch?v=tCZ0qb8UB3I
Het wiel van consumentengedrag
Download