Geef de definitie van consumentenmarken Alle individuen en

advertisement
Geef de definitie van consumentenmarken
Alle individuen en huishoudens die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik.
Construeer een eenvoudig model van het koopgedrag van consumenten
Stimulus-Respons model
Marketing- andere prikkels
Marketing
Andere
Product
Economisch
Prijs
Plaats
Black Box van de koper
Reactie van de koper
Eigenschappen
van de koper
Koopmoment
Besluitvormingsproces
van de koper
Technisch
Politiek/Cultureel
Uitgaven
Product-, merk- en
dealerkeuze
Verschillende aspecten zijn van invloed op het koopgedrag van consumenten:
Cultureel
Cultuur
Sociaal
Referentiegroepen
Subcultuur
Sociale klasse
Gezin
Rol en status
Persoonlijk
Leeftijd en
levensfase
Beroep
Financiële situatie
Levensstijl
Psychologisch
Motivatie
Perceptie
Leren
Overtuigingen en
attitudes
 Consument.
Persoonlijkheid en
zelfbeeld
Noem de belangrijkste gedragingen in de koopbesluitvorming en de fasen in het
besluitvormingsproces op en definieer deze.
Behoefteherkenning  Informatie zoeken  Afwegen van alternatieven  Koopbeslissingen
 Gedrag na aankoop
Tussen Afwegen van de alternatieven en koopbeslissing zitten nog een paar extra stappen.
Afweging van de alternatieven  koopintentie  houding anderen & onverwachte
situatiefactoren  koopbeslissing
1. Behoefteherkenning: de koper is zich bewust van een probleem of behoefte. Hij voelt een
discrepantie bestaande situatie en de gewenste situatie.
2. Informatie zoeken: fase in het koopbesluitvormingsproces waarin de consument meer
informatie wenst over het product. De consument heeft misschien gewoon meer aandacht
voor het product, of gaat actief informatie verzamelen.
3. Afwegen van alternatieven: fase is het koopbesluit waarin de consument met behulp van de
informatie de verschillende beschikbare merken tegen elkaar afweegt.
4. Koopbeslissing: fase in het koopbesluitvormingsproces waarin de consument het product
werkelijk koopt.
5. Gedrag na de koop: fase in het koopbesluitvormingsproces waarin de consument handelt
afhankelijk van zijn tevredenheid of ontevredenheid met het product.
Beschrijf het proces van adoptie en verbreiding voor nieuwe producten.
Fasen in het adoptieproces:
1. Bekendheid: de consument word geïnformeerd over het nieuwe product, en gaat dit
langzamerhand herkennen. Herhaling is de kracht achter bekendheid.
2. Interesse: De interesse van de consument is gewekt, en de consument zoekt naar informatie.
3. Evaluatie: Is het product goed genoeg om te proberen? De consument beslist hierover
4. Probeeraankoop: De consument koopt 1 probeerproduct en probeert deze uit om zijn
mening beter te kunnen vormen.
5. Adoptie: De consument is dusdanig tevreden over het product, en besluit deze vaker te
kopen.
1. Innovators: mensen die bereid zijn om riskante nieuwe ideeën uit te proberen
2. Early adaptors: mensen die nieuwe ideeën omarmen, zijn vaak de eersten.
3. Early majority: proberen snel iets nieuws, maar zijn niet echte leiders.
4. Late majority: probeert pas iets nieuws als de meeste mensen dit al hebben geprobeerd.
5. Laggards: kopen niet snel een vernieuwend product. Zij zijn meer traditioneel aangelegd.
Download