Noem de 4 belangrijkste stappen bij het ontwerpen

advertisement
Noem de 4 belangrijkste stappen bij het ontwerpen van een klantgerichte
marketingstrategie, en omschrijf deze kort.
Het hoofddoel is het creëren van waarde voor de consumenten, middels:
Segmentatie: de totale markt verdelen in kleinere segmenten.
Doelgroep keuze: welke van deze segmenten word je doelgroep?
Differentiatie: je product onderscheiden door superieur te zijn aan de concurrent.
Positionering: geef je product een plaats in het leven van de consument
Noem de belangrijkste criteria voor het segmenteren van consumenten- en
bedrijfsmarkten en beschrijf deze.
Onafhankelijk van het product: geografisch, demografisch, psychografisch
Afhankelijk van het product: gedrag van de consument naar het product toe.
Aanleiding tot koop: voordelen ten opzichte van de concurrent, enz.
Hoe bepalen bedrijven marktsegmenten?






Meetbaar
Bereikbaar
Omvang
Verschil tussen segmenten
Intern homogeen
Bewerkbaar
Hoe formuleren bedrijven een strategie om de markt af te dekken?
Ongedifferentieerde massamarketing  gesegmenteerde marketing  geconcentreerde
marketing  micromarketing.
Er wordt dus breed begonnen; iedereen is doelgroep. Vervolgens wordt er onderscheid
gemaakt tussen mannen en vrouwen, 50plussers, etc.. Dan word er bestudeerd wie dit product
nodig is, binnen de doelgroep, en dan worden die mensen doelgericht bekend gemaakt met het
product.
Leg uit hoe bedrijven hun producten en merken kunnen positioneren om een zo goed
mogelijk concurrentievoordeel op de markt te behalen.
Door zeer consequent communiceren en aansluiting te zoeken bij de doelgroep. Je moet je
product zo aanprijzen, dat de consument jou product kiest, en niet kiest voor de concurrent.
Je moet dus onderscheidend zijn, en een grote toegevoegde waarde hebben.
Download