Geef de definitie van consumentenmarken - martin-236

advertisement
Geef de definitie van consumentenmarken
Alle individuen en huishoudens die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik.
Construeer een eenvoudig model van het koopgedrag van consumenten
Stimulus-Respons model
Marketing- andere prikkels
Marketing Andere
Product
Economisch
Prijs
Plaats
Black Box van de koper
Reactie van de
koper
Eigenschappen Besluitvormingsproces Koopmoment
van de koper
van de koper
Technisch
Uitgaven
Politiek/Cultureel
Product-, merken dealerkeuze
Verschillende aspecten zjin van invloed op het koopgedrag van consumenten:
Cultureel
Cultuur
Subcultuur
Sociale
klasse
Sociaal
Persoonlijk
Referentiegroepen Leeftijd en
levensfase
Gezin
Beroep
Rol en status
Financiële
situatie
Levensttijl
Psychologisch
Motivatie
Perceptie
Leren
 Consument.
Overtuigingen
en attitudes
Persoonlijkheid
en zelfbeeld
Noem de belangrijkste gedragingen in de koopbesluitvorming en de fasen in het
besluitvormingsproces op en definieer deze.
Behoefteherkenning > Informatie zoeken > Afwegen van alternatieven > Koopbeslissingen >
Gedrag na aankoop
Tussen Afwegen van de alternatieven en koopbesslissing zitten nog een paar extra stappen.
Afweging van de alternatieven > koopintentie > houding anderen & onverwachte
situatiefactoren > koopbeslissing
1. Behoefteherkenning: de koper is zich bewust van een probleem of behoefte. Hij voelt een
discrepantie bestaande situatie en de gewenste situatie.
2. Informatie zoeken: fase in het koopbesluitvormingsproces waarin de consument meer
informatie wenst over het product. De consument heeft misschien gewoon meer aandacht
voor het product, of gaat actief informatie verzamelen.
3. Afwegen van alternatieven: fase is het koopbesluit waarin de consument met behulp van de
informatie de verschillende beschikbare merken tegen elkaar afweegt.
4. Koopbeslissing: fase in het koopbesluitvormingsproces waarin de consument het product
werkelijk koopt.
5. Gedrag na de koop: fase in het koopbesluitvormingsproces waarin de consument handelt
afhankelijk van zijn tevredenheid of ontevredenheid met het product.
Beschrijf het proces van adoptie en verbreiding voor nieuwe producten.
Fasen in het adoptieproces:
1. Bekendheid: de consument word geïnformeerd over het nieuwe product, en gaat dit
langzamerhand herkenning. Herhaling is belangrijk
2. Interesse: De interesse van de consument is gewekt, en de consument zoekt naar informatie.
3. Evaluatie: Is het product goed genoeg om te proberen? De consument beslist hierover
4. Probeer-aankoop: De consument koopt 1 sample en probeert deze uit om zijn mening beter
te kunnen vormen.
5. Adoptie: De consument is dusdanig tevreden over het product, en besluit deze te vaker te
kopen.
1. Innovators: zijn bereid riskante nieuwe ideeën uit te proberen
2. Early adaptors: Mensen die nieuwe ideeën omarmen, zijn vaak de eersten.
3. Early majority: Proberen snel iets nieuws, maar zijn niet echte leiders
4. Late majority: probeert pas iets nieuws als de meeste mensen dit al hebben geprobeerd.
5. LaggardsKopen niet snel iets vernieuwends. Houden vast aan tradities
Download