Koning wilde eigen rol inperken

advertisement
De Standaard.be
vrijdag 02 maart 2012, 03u00
Auteur:Tiemen De Temmerman en Kaatje De Coninck
'Abortus na geboorte moet kunnen'
Italiaans-Australische geleerden schokken hele wereld met artikel
'Ouders moeten het recht hebben hun pasgeboren baby te doden.' Dat zeggen
twee academici in een provocerend artikel in het gerenommeerde 'Journal of
Medical Ethics'. Hun controversiële standpunt bezorgt hen wereldwijde
afschuw en een resem doodsbedreigingen.
Alberto Giubilini, professor aan de Universiteit van Milaan en Francesca
Minerva, ethisch medewerker aan de Universiteit van Melbourne, schreven
een provocerend essay waarin ze stellen dat ouders hun pasgeboren kind
zonder meer mogen doden. Deze 'postnatale abortus' moet volgens hen niet
alleen kunnen uit medische overwegingen, maar evengoed wegens sociale
of financiële redenen. Zelfs als de ouders hun kind gewoon niet willen, zou
het mogelijk moeten zijn om het te laten sterven, zo vinden Giubilini en
Minerva.
In het stuk hebben de twee het onder meer over postnatale abortus bij
kinderen die ziek werden na de geboorte. 'Sommige ziektes zijn moeilijk op
te sporen voor de geboorte, of komen pas nadien tot ontwikkeling. Heel veel
ouders zouden voor abortus hebben gekozen als ze eerder hadden geweten
dat hun kind ziek was.'
'Een voorbeeld is het Downsyndroom. Ongeveer 36procent van de ouders
weet pas na de geboorte dat hun kind het syndroom heeft. Maar
ondertussen dragen niet alleen de ouders, maar ook de staat de lasten van
de verzorging. Het algemeen belang -dat van de ouders en de maatschappijheeft dan voorrang op dat van het kind', zeggen Giubilini en Minerva.
De schrijvers verdedigen die stelling door te zeggen dat pasgeboren baby's,
net zoals embryo's, geen persoonlijkheid hebben en dus ook geen eigen
besef. Daarom berokkent de dood hen ook geen morele schade.
Het artikel veroorzaakte vrijwel meteen een storm van protest en zorgde er
al voor dat de auteurs doodsbedreigingen kregen. De verantwoordelijke
van Journal of Medical Ethicsverdedigde de auteurs door te stellen dat ze
'een gedachtenexperiment' hadden neergeschreven en het niet
noodzakelijk eens waren met hun eigen redenering.
'Absurd'
Maar zelfs specialisten stellen zich grote vragen. 'Kinderen doden doe je
niet', zegt gynaecologe Marleen Temmerman (SP.A) . 'Je moet niet
noodzakelijk blijven proberen om een kind dat ontzettend afziet absoluut in
leven te houden. Maar wat deze auteurs zeggen, is absurd.'
Filosoof Etienne Vermeersch gaat akkoord met Temmerman. 'Wat in dat
essay staat, is onaanvaardbaar. Je beslist toch niet zomaar eventjes over het
leven van een kind? Bovendien spelen de onderzoekers naast de bal. Ze
leggen een leeftijdsgrens op de persoonlijke ontwikkeling, terwijl die voor
iedereen op een ander moment begint.'
Download