Uit een onderzoek van STAKES, het Nationaal Ontwikkelings

advertisement
-
Uit een onderzoek van STAKES, het Nationaal Ontwikkelings- en Onderzoekscentrum voor
Welzijn en Gezondheid van de Finse overheid, zou blijken dat het risico op zelfdoding bij
vrouwen na een abortus toeneemt. Dit in tegenstelling tot het risico tijdens een
zwangerschap, dat nagenoeg nihil is. Bovendien lopen gescheiden vrouwen een hoger risico:
zij gaan nog vaker over tot zelfmoord na een abortus dan niet-gescheiden vrouwen.
-
Als geruime tijd worden de gezondheidsgegevens van de Finse burgers bijgehouden. In het
onderzoek van STAKES werden 519.000 moeders vergeleken met 94.000 vrouwen die een
abortus ondergingen in de periode van 1987-1994.
-
15% van de vruchtbare vrouwen in Finland pleegt zelfmoord. 73 zelfmoorden worden in
verband gebracht met zwangerschap, dat is 5,4% van alle zelfmoorden in deze leeftijdsgroep.
Belangrijk is de vaststelling dat vrouwen na de geboorte van een kind hun risico van
zelfmoord zien halveren ten opzichte van het gemiddelde. Echter na een abortus
verzesvoudigt het aantal zelfmoorden.
-
FIOM (juni 2013) geeft aan dat 65% van de vrouwen te kampen heeft met verdriet, 40,8%
depressieve klachten heeft en 31,8% na de abortus spijt heeft van de beslissing (cijfers n.a.v.
Kwalitatieve doelgroep analyse van cliënten die deelnemen of deel hebben genomen aan de
online begeleidingsmodule abortusverwerking van FIOM)
-
Opvallend is dat vrouwen die hun kind behouden voor 72% gehuwd zijn, 18% woont samen.
In de abortusgroep is slechts 27,7% getrouwd en woont 61,9% samen. Nog duidelijker wordt
het contrast bij weduwen of gescheiden vrouwen. Bij vrouwen die hun kind lieten worden
geboren, was 1,1% weduwe of gescheiden tegenover 10,4% bij de abortusgroep. (bron
Telegraaf 31 maart 2008, ondanks dat dit van zes jaar geleden is, is deze informatie uiterst
belangrijk)
-
Uit meta analyse van dr. Patricia Coleman, onder 22 onderzoeken en 877.000 vrouwen er
een verhoogd risico is van 81% op psychische gezondheidsklachten bij vrouwen die een
abortus hebben ondergaan
-
Uit studie van het Elliot Institute blijkt dat vrouwen, die een abortus ondergaan, vijf keer
zoveel kans hebben om drugs te gaan gebruiken.
-
Uit onderzoek van Dr. David Reardon, die de gevolgen van abortus onderzoekt, blijkt dat 44%
van de vrouwen binnen acht weken al klaagde over psychische problemen, 36% moeite had
met slapen, 31% spijt had van de beslissing en 11 % al kalmerende middelen kreeg
voorgeschreven van de huisarts
-
In het American Journal of Obstetrics an Gynecology (2000) werd een onderzoek
gepubliceerd over de relatie van zwangerschap gerelateerde sterfte. Een legale abortus leidt
tot een sterfte cijfer dat drie maal hoger ligt dan bij vrouwen die die hun zwangerschap
uitdragen.
-
Een op de vijf vrouwen die een zwangerschap laat afbreken wegens ernstige afwijkingen van
de baby, kampt vaak jaren later nog met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van
verloskundige Marijke Korenromp bij 962 ouders die een zwangerschap afgebroken hebben.
-
Rutgers Nissogroep (2009) publiceert cijfers waaruit blijkt dat 37% van de mannen (!) nog last
heeft van het feit dat een abortus heeft plaats gevonden. (Bron Fiom)
-
Uit de IGZ rapportage vanaf 2006 tot 2012 blijkt dat na invoering van de 20 weken echo het
aantal late abortussen procentueel gestegen is
-
Onderzoek van Zulcic- Nakic, Pajevic, Hasanovic, Pavlovic & Ljuca (2012) geeft aan dat
vrouwen die een abortus hebben ondergaan een significant verhoogd angstniveau hebben.
Het posttraumatisch stress-syndroom komt vaker bij deze vrouwen voor dan bij vrouwen die
geen abortus hebben ondergaan. Zij hebben daarnaast ook meer depressieve klachten.
-
Volgens Curley & Johnston (2013) zijn veel vrouwen wel opgelucht na de abortus maar toch
ervaart 30% wereldwijd psychologische stress na een abortus.
Kees Van Helden, 04-12-2014
Download