Vals of echt

advertisement
Wij vermoeden dat u belangstelling heeft voor deze thematiek.
Stuur deze mail ook gerust door naar andere geïnteresseerden die u kent!
Ethische kwesties » Drie voordrachten
Georganiseerd door UPV (Uitstraling Permanente Vorming, sinds 1981), erkende
vormingsinstelling gespecialiseerd in wetenschapspopularisering.
In samenwerking met Instelling voor Morele Dienstverlening Brussel, PCMD Brussel
MEER INFO EN RESERVATIES
Uitstraling Permanente Vorming
Woensdag 29 september 2010
02 629 27 50
[email protected]
www.vub.ac.be/UPV
GENETISCHE SCREENING
Van bij de geboorte heeft 3 à 5% van de bevolking te maken met een genetische aandoening. Het testen van
genetische aandoeningen kan al gebeuren van voor de geboorte (op het embryo of tijdens de zwangerschap) of in een
latere levensfase. Het kan gaan over testen voor een ziekte die al in de familie voorkwam of screenen voor
gevoeligheden in de algemene bevolking. Waarom screenen? Meestal omdat er een preventie mogelijk is, of een
vroegtijdige behandeling. Mogelijk worden genetische testen in de toekomst ook meer ingezet om gevoeligheden
voor bepaalde geneesmiddelen na te gaan en kunnen voorbeschiktheden voor het krijgen van frequent voorkomende
ziekten zoals suikerziekte, kanker en hart- en vaatziekten worden onderzocht en zo mogelijk (ten dele) vermeden.
Hierbij rijzen een aantal maatschappelijke vragen en staat informatie en inspraak van de patiënt centraal.
Lezing door Dr. Maryse Bonduelle, medische genetica, UZ Brussel
» 14u00; Campus Jette, Vrije Universiteit Brussel (Agora-gebouw)
» 7 euro/ 8,5 euro (vooraf inschrijven, met vermelding van code 07)
Woensdag 6 oktober 2010
ZORG ROND HET LEVENSEINDE: PRAKTIJK
Sinds 2002 heeft België 3 wetten die het levenseinde van patiënten kunnen regelen: de wet rond patiëntenrechten, de
wet betreffende palliatieve zorg en de euthanasiewet. Tijdens deze lezing zal dieper ingegaan worden op wat dit nu
concreet inhoudt voor mensen die aan het einde van hun leven zijn: welke beslissingen kunnen genomen worden in
welke situaties? Wat is daarbij de rol van de patiënt, de artsen en de andere zorgverleners? Verder zal, aan de hand
van onderzoeksresultaten, cijfermatig geïllustreerd worden hoe levenseindezorg in ons land verloopt.
Lezing door Dra. Yanna Van Wesemael, onderzoeker aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, Vrije Universiteit Brussel
» 14u00; Campus Jette, Vrije Universiteit Brussel (Agora-gebouw)
» 7 euro/ 8,5 euro (vooraf inschrijven, met vermelding van code 08)
Woensdag 13 oktober 2010
RECHT OP ABORTUS
Het historische belang van de 20 jaar oude abortuswet Lallemand-Herman-Michielsens kan niet voldoende benadrukt
worden. Door die wet is abortus onder bepaalde voorwaarden sinds 1990 niet langer strafbaar in België. Een vrouw
die ongewenst zwanger werd, kon naar een arts gaan om haar te laten doorverwijzen voor een
zwangerschapsafbreking. De wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking laat abortus onder strikte
voorwaarden toe. Maar het kan beter met de wetgeving. Voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn en al dan niet
kiezen voor een abortus zou er betere psychosociale zorg moeten zijn. Meer wetenschappelijk onderzoek naar de
psychische gevolgen van abortus kan trouwens bijdragen tot een betere zorg. Meer preventie, meer aandacht voor
seksuele opvoeding en het gratis ter beschikking stellen van voorbehoedsmiddelen voor minder begoeden vraagt
eveneens meer aandacht.
Lezing door Prof. dr. Marleen Temmerman, gynaecologe, wetenschapper, hoofd van de afdeling verloskunde UGent; heeft de
leiding over het ICRH, een internationale onderzoekseenheid, erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie
» 14u00; Campus Jette, Vrije Universiteit Brussel (Agora-gebouw)
» 7 euro/ 8,5 euro (vooraf inschrijven, met vermelding van code 09)
Download