Universidad Politécnica de Valencia, Spanje

advertisement
Exchange periode studenten CiTG
Universidad Politécnica de Valencia, Spanje
TUSSENTIJDS VERSLAG
Voor mijn minor ben ik naar de UPV in Valencia
gegaan. In Valencia zijn er twee universiteiten,
UV en UPV. UV is een algemene universiteit en
UPV een technische universiteit. Ik wilde graag
voor mijn minor management en economie
vakken doen, maar helaas was de overeenkomst
tussen de TU en de UPV faculteitsgebonden. Dit
wilde zeggen dat ik mijn vakken ook op de civiele
faculteit in Valencia moet doen. Gelukkig waren
er wel wat vakken in die richting op Civiel, maar
deze waren allemaal in het Spaans. Ik heb er toch
voor gekozen om deze te doen, mede door
verhalen van andere studenten over studeren in
het Spaans. Dit is achteraf toch wat tegen
gevallen, omdat mijn Spaans niet goed genoeg is
om projecten, opdrachten en toetsen in het Spaans
te maken.
Ondanks dat het qua vakken een beetje in de soep
is gelopen is deze exchange de beste keuze die ik
ooit gemaakt heb. Je leert razendsnel volledig
zelfstandig te zijn en ervaart hoe het
onderwijssysteem in een andere land functioneert.
Om vanuit Nederland naar Spanje te gaan is wel
een ontzettend grote culturele omslag, zeker op
gebied van mentaliteit en punctualiteit.
Website universiteit: www.upv.es
Student:
Stijn Dijsselbloem
Studieperiode: Bsc
Verslag deel: Deel 1
In Nederland, en zeker op de TU Delft, is alles tot
in de puntjes geregeld. Ruim voor het school ligt
het hele rooster al vast, inclusief de tentamendata.
Hier in Valencia ligt dat wat anders. Er wordt hier
weinig gecommuniceerd via internet, vooral
mondeling tijdens colleges. Data en tijden van
examens en opdrachten veranderen regelmatig, en
studenten hebben meer inspraak daarin. Als een
dag slecht uitkomt kun je gerust met de docent
proberen het tentamen te verplaatsen, en soms kun
je zelfs met de hele klas proberen de manier van
tentaminering te veranderen. Ze zijn hier dus wat
flexibeler en minder regel-gebonden dan in
Nederland. Dat vind ik zelf ideaal.
Hetgene waar ik van geschrokken ben is het aantal
mensen dat Engels spreekt. Ik heb altijd gedacht
dat iedereen in Europa wel tenminste een beetje
Engels kan. Hier is het echt schrikbarend hoe
weinig studenten en vooral docenten engels
kunnen. Ik had in mijn oorspronkelijke plan van 6
vakken één docent die Engels kon, de rests
helemaal niet. Gelukkig worden ze zich hier wel
meer en meer van bewust, zeker studenten zien
steeds meer het belang van Engelse taal.
Ik nog veel meer dat vertellen, maar dat bewaar ik
voor het eindverslag!
Download