Persoonlijk Begeleider - Voorbeeld Motivatiebrief

advertisement
Uw Naam
Uw Straatnaam 12
1234 AB Stadsnaam
De bedrijfsnaam
Straatnaam12
4567 CD, Stadsnaam
Stadsnaam, 1 september 2011
Betreft: Sollicitatie Persoonlijk Begeleider
Geachte heer/mevrouw,
Een paar dagen geleden zag ik op internet dat er bij uw stichting een vacature bestaat voor
persoonlijk begeleiders. Deze vacature heeft mijn aandacht getrokken, omdat de functie van
persoonlijk begeleider mij ideaal te combineren lijkt met de deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening, waaraan ik in september begin.
Ik besef dat het verzorgen en stimuleren van meervoudig complex gehandicapte jongvolwassenen
geen eenvoudige taak is. Maar dat lijkt me tegelijkertijd de uitdaging van deze functie: om steeds te
zoeken naar geschikte oplossingen voor elk kind, samen met collega’s en ouders.
Wat mijn vooropleiding betreft: met veel plezier heb ik vorig jaar de propedeuse van de opleiding
Leraar Spaans afgerond. Daardoor spreek ik vloeiend Spaans en Portugees. Tijdens de propedeuse
heb ik aan diverse projecten deelgenomen en ben ik erachter gekomen dat ik liever kinderen wil
begeleiden dan lesgeven.
Deze projecten hebben me verder geleerd dat de motivatie en doelgerichtheid van een team van
doorslaggevend belang zijn voor het resultaat. Ik heb gemerkt dat ik erg resultaatgericht ben en
graag samenwerk met anderen, maar tegelijkertijd kan ik ook goed zelfstandig werken. Het
bedenken en begeleiden van activiteiten bij Stichting ###, zoals de zaterdagopvang en snoezelen, lijkt
me dan ook erg leuk.
Met mijn ambitieuze en gemotiveerde instelling wil ik een positieve bijdrage aan uw stichting
leveren. Mijn brief en cv zou ik dan ook graag in een persoonlijk gesprek toelichten. Ten slotte wil ik u
veel succes wensen met de verhuizing eind juni.
Hoogachtend,
Uw Naam
Bijlage: Curriculum Vitae
(met dank aan sollicitatiebrieven.net) Verwijderen voor versturen
Download