Note Interne

advertisement
Kandidatuur
Adjunct-e van het diensthoofd
Dienst Communicatie NL
Contract voor bepaalde duur 50%
ref.: Comm ADH nl 50%
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Mevrouw/Mijnheer/X:
Naam:
Voornaam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail :
Geboortejaar …….(deze info wordt vertrouwelijk behandeld door de personeelsdienst en wordt enkel
gebruikt voor het anoniem monitoren van diversiteit in het rekruteringsbeleid.)
o
ik wens gebruik te maken van een redelijke aanpassing in de selectieprocedure omwille
van een handicap. Indien je geselecteerd wordt, contacteert de personeelsdienst je om
dit te bespreken.
Kandidaturen moeten uiterlijk bij ons zijn op 18 oktober 2016
Je stuurt de ingevulde vragenlijst bij voorkeur per mail naar:
[email protected]
Met de post kan ook :
Unia (Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme)
Ter attentie van Rika , diensthoofd personeelsdienst,
Koningsstraat 138 - 1000 Brussel
fax: 02/212 30 30
ref.: Comm ADH nl 50%
Inlichtingen over
-
Arbeidsvoorwaarden: Rika Verlinden, Personeelsdienst
(tel.: 02 212 31 77 – [email protected] (afwezig op woensdag en vrijdag)
Inhoud van de functie: Nadine Brauns, Diensthoofd Communicatie, (tel.: 02/2012 30 13,
[email protected])
1
CURRICULUM VITAE
OPLEIDINGEN
Begin met de laatst gevolgde opleiding
van - tot
onderwijsinstelling
niveau (licentiaatmaster, graduaatbachelor…)
richting - specialisatie
VORMINGEN
Begin met de laatst gevolgde opleiding
- vermeldt enkel vomingen die relevant zijn voor deze vacature
periode omschrijving
WERKERVARINGEN
van recent naar ouder – voeg zelf vakken toe indien nodig
-
Werkgever :
Sector :
Van – tot :
Opdrachten :
-
Relevante aspecten voor deze vacature:
2
-
Werkgever :
Sector :
Van – tot :
Opdrachten :
-
Relevante aspecten voor deze vacature:
-
Werkgever :
Sector :
Van – tot :
Opdrachten :
-
Relevante aspecten voor deze vacature:
COMPETENTIES (zie vacature)
Geef aan welke kennis en ervaring je hebt met volgende competenties.
0 = geen kennis – helemaal niet
1 = summiere kennis – zeer weinig
2 = enkel theoretische kennis door opleiding – weinig
3 = courante kennis – weinig ervaring - goed
4 = vrij veel kennis en ervaring – zeer goed
5 = zeer ruime kennis en ervaring - uitstekend
Minstens 2 jaar relevante
ervaring
Ervaring met beheer en
organisatie van een dienst
quotering
Licht zo concreet mogelijk toe met voorbeelden
-----
-----
teamplanning en organisatie
3
financiële aspecten:
budgetten en
aanbestedingen
administratief beheer
(verlof, onkosten,
afwezigheden…)
teamvergaderingen
Communicatie : ervaring
met
projectcoördinatie
------
------
interne communicatie
(eind)redactie
persrelaties
websites en sociale media
communicatiecampagnes en
–acties
Context
kennis/ervaring/interesse
politieke landschap &
medialandschap
mensenrechten, strijd tegen
discriminatie, gelijke kansen
Attitudes
teamspirit
organisatie
stressbestendig
respecteren deadlines
TALENKENNIS
Vul in met 0 = geen kennis, 1 = elementair, 2 = voldoende, 3 = goed, 4 = zeer goed, 5 =
perfect/uitstekend
Talen
begrijpen
lezen
spreken
schrijven
Nederlands
Frans
4
Duits
Engels
gebarentaal
andere
CONTRACT 50%
Wij bieden een 50% contract aan tot 15/09/2017.
Waarom ben je geïnteresseerd in een halftijds contract en hoe zie je de tijdsbesteding op
weekbasis?
ANDERE COMPETENTIES en/of ERVARINGEN
Zijn er andere relevante competenties of ervaringen (bv. hobby’s, vrijwilligerswerk…) die je wenst
mee te delen?
MOTIVATIE
Waarom ben je kandidaat voor deze functie?
Datum:
5
Download