Note Interne

advertisement
EXTERNE OPROEP
1 medewerker(V/M/X) voor de dienst Lokaal* regio Kempen
contract van onbepaalde duur – deeltijds 50%
Ref.: 2017 04 LOK
*De dienst Lokaal bestaat uit het team medewerkers die werken in de lokale
contactpunten van Unia in de Vlaamse Centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk,
Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout.
Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de
kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst,
overtuiging, handicap, nationaliteit enz.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Mevrouw/Mijnheer/X:
Naam:
Voornaam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail :
Geboortejaar …….(deze info wordt vertrouwelijk behandeld door de personeelsdienst, uitsluitend met
het oog op het monitoren van diversiteit in het rekruteringsbeleid.)
o
ik wens gebruik te maken van een redelijke aanpassing in de selectieprocedure omwille
van een handicap. Indien u geselecteerd wordt, zal de personeelsdienst van het Centrum
u in dit verband contacteren.
Inlichtingen over


over arbeidsvoorwaarden: Sophie Lambert, 02 212 31 13,
[email protected]
over de inhoud van de functie: Marco Van Haegenborgh, diensthoofd Lokaal,
[email protected]
1
CURRICULUM VITAE
OPLEIDINGEN
Begin met de laatst gevolgde opleiding en zo verder
van - tot
onderwijsinstelling
niveau (licentiaatmaster, graduaatbachelor…)
richting - specialisatie
VORMINGEN
Begin met de laatst gevolgde opleiding en zo verder
- enkel vermelden indien relevant voor deze vacature
periode omschrijving
WERKERVARINGEN
van recent naar ouder – voeg zelf vakken toe indien nodig
-
Werkgever :
Sector :
Van – tot :
Opdrachten :
-
Relevante aspecten voor deze vacature:
2
-
Werkgever :
Sector :
Van – tot :
Opdrachten :
-
Relevante aspecten voor deze vacature:
-
Werkgever :
Sector :
Van – tot :
Opdrachten :
-
Relevante aspecten voor deze vacature:
COMPETENTIES (zie vacature)
Geef aan welke kennis en ervaring u hebt met volgende competenties.
0 = geen kennis – helemaal niet
1 = summiere kennis – zeer weinig
2 = enkel theoretische kennis door opleiding – weinig
3 = courante kennis – weinig ervaring - goed
4 = vrij veel kennis en ervaring – zeer goed
5 = zeer ruime kennis en ervaring - uitstekend
quotering
Licht zo concreet mogelijk toe met voorbeelden
Je hebt ervaring met/kennis van de
thema’s diversiteit, gelijke kansen en
bestrijding van discriminatie
Je hebt kennis van het lokaal beleid en
de sociale actoren die werken rond
discriminatie.
Je hebt kennis van het relevante
institutionele en wettelijke kader rond
diversiteit en gelijke kansen
3
Je bent een echte plantrekker. Je werkt
graag autonoom en neemt het
voortouw.
Je stelt prioriteiten in een veelheid van
taken en weet je werk goed te
organiseren. Je zegt nee tegen minder
belangrijke zaken en bakent af.
Door je samenwerkingstalent en
netwerk skills weet je snel de hulp in te
schakelen van de juiste mensen.
Je werkt naar onderhandelde en
verbindende oplossingen tussen
verschillende partijen.
Je bent nauwgezet in het opvolgen van
dossiers, zowel inhoudelijk als
administratief
Software toepassingen hebben voor jou
geen geheimen.
Je bent bereid om verplaatsingen te
doen binnen regio Kempen en
minimum 2x per maand naar het
hoofdkantoor in Brussel.
Je hebt goede communicatieve, sociale
vaardigheden. Je maakt verbinding met
anderen door communicatie.
TALENKENNIS
Vul in met 0 = geen kennis, 1 = elementair, 2 = voldoende, 3 = goed, 4 = zeer goed, 5 =
perfect/uitstekend
Talen
begrijpen
lezen
spreken
schrijven
Nederlands
Frans
Duits
Engels
gebarentaal
4
andere
ANDERE COMPETENTIES en/of ERVARINGEN
Zijn er andere competenties of ervaringen (bv. hobby’s, vrijwilligerswerk…) die u wenst mee te
delen, die relevant zijn voor uw kandidatuur voor deze functie?
MOTIVATIE
Waarom bent u kandidaat voor deze functie? Waarom 50%?
Datum:
5
Download