werken bij de Provincie Limburg: méér dan gewoon je werk

advertisement
Werken bij de Provincie Limburg:
Samen aan de slag, in Limburg bereiken we meer!
De provinciale organisatie – bestuur, medewerkers en (keten)partners - zodanig ondersteunen dat de
juiste informatie met de juiste kwaliteit op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is, tegen
aanvaardbare kosten. Dát is de taak van het cluster Organisatie en Informatie (O&I): hét
expertisecentrum van de Provincie voor de ontwikkeling en het beheer van informatievoorzieningen, de
opbouw en toepassing van informatie en de inrichting van processen. Het cluster bestaat uit vier teams:
Informatiemanagement, I-Services, Gegevensmanagement en DIV.
Binnen het team Gegevensmanagement van het cluster O&I heeft de Provincie Limburg een vacature
(startersfunctie) voor een
informatiemakelaar gegevensmanagement (1,0 fte)
vacaturenummer 2016OI03
Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de “Aanpak jeugdwerkloosheid”
Gegevensmanagement richt zich op het organiseren (“managen”) van processen rondom gegevens.
Binnen de provincie worden informatiesystemen meer en meer gekoppeld en worden zowel geografische
als administratieve gegevens gedeeld tussen de interne clusters en met partner organisaties. Gegevens
zijn belangrijk om aan de opgaven die op de provinciale agenda staan invulling te geven en vraagstukken
die hieruit voortvloeien te adresseren. Waar mogelijk stelt de provincie haar gegevens als Open Data
beschikbaar.
Wij zoeken
een enthousiaste collega die
 ontwikkelingen analyseert op het gebied van overheidsinformatie, de mogelijke gevolgen hiervan voor
de provincie signaleert en op basis daarvan actie neemt;
 kaders opstelt voor een organisatiebreed gegevensmanagement, deze in de praktijk implementeert,
evalueert en waar nodig bijstelt;
 meedenkt en proactief anticipeert op klantvragen uit de organisatie, daartoe informatieproducten en
adviezen opstelt, waarmee de effecten gemonitord en de juiste inhoudelijke beleidskeuzes gemaakt
kunnen worden;
 zelfstandig een probleemanalyse kan uitvoeren en daarbij integraal verbanden weet te leggen tussen
de diverse thematische gegevens c.q. gegevensmodellen;
 de collega ’s binnen het team ondersteunt met het opstellen van gegevensmodellen, het inrichten van
geo-applicaties en het uitvoeren van (complexe) gegevensanalyses;
 verbeteringen initieert, op het gebied van de toepassingen, die in samenspraak met gebruikers en
leverancier projectmatig doorgevoerd worden;
 sparring partner is van de informatiearchitecten en in een service georiënteerde architectuur ESB
gegevensstromen kan modelleren en ETL processen inricht.
Jij:
 hebt een academisch denk- en werkniveau op basis van een afgeronde academische opleiding,
richting Bedrijfskunde en/of Informatiekunde;
 bent een praktisch ingestelde, daadkrachtige en resultaatgerichte professional;
 beschikt over kennis van en ervaring met het modelleren van gegevens en gegevensanalysetechnieken en met ETL en BI tooling;
 bezit ontwikkelkracht en bent innovatief;
 beschikt over kennis van en affiniteit met webservices, xml schema’s, ESB toepassingen en
(ruimtelijke)databases;
 hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met geografische pakketten zoals ArcGis, AutoCad en
Mapservers;
 bent op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de E-overheid en de geldende wet- en
regelgeving betreffende het beheer en gebruik van gegevens;
 beschikt aantoonbaar over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden b.v. opgedaan bij het
schrijven van nota’s en het opstellen van projectvoorstellen;
 beschikt over de competenties die voor deze functie van belang zijn: flexibiliteit, daadkracht,
transparantie, teamgeest, stressbestendigheid, analytisch vermogen, initiatiefrijk, resultaat- en
klantgerichtheid en vaardigheid in communicatie, planning en organisatie.
Wij bieden
een boeiende startersfunctie op fulltime basis, met de mogelijkheid om door te groeien naar een bruto
jaarsalaris van maximaal € 56.739,67 schaal 10 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en inclusief
vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij
als inspiratiebron.
Interesse?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 6 september 2016 tegemoet. Je kunt deze mailen naar
[email protected] aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder
vermelding van vacaturenummer 2016OI03.
Eerst meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Ron Helwig, clustermanager Organisatie en
Informatie via telefoonnummer +31 43 389 73 89 of met Wilbert Kurvers, adjunct clustermanager van het
cluster Organisatie en Informatie via telefoonnummer +31 43 389 99 46.
Overige informatie
Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de “Aanpak jeugdwerkloosheid”.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd waarbij interne kandidaten bij gelijke
geschiktheid een voorkeurspositie hebben.
Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden
bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op
interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde
status van interne kandidaat.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
2
Download