Netwerken - Vlaanderen.be

advertisement
4. Netwerken
a. Waarom je netwerk activeren?
Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen in je werk, je
carrière en je privéleven. Het woord schrikt veel mensen af. Het lijkt iets moeilijk, iets voor heel
sociale types of weinig zinvol. Je spreekt je netwerk nochtans vaker aan dan je denkt. Wanneer je
bijvoorbeeld een studiekeuze moest maken, heb je misschien met een aantal leerkrachten gesproken
om te vragen wat zij hierover dachten. Je hebt advies ingewonnen van je ouders en van vrienden. Of
je hebt een aantal mensen gecontacteerd die de studierichting studeerden die jij in je gedachten had
om hen vragen te stellen. Dat zijn momenten waarop je aan het ‘netwerken’ was. Wanneer je
netwerkt, spreek je mensen rondom jou aan en doe je beroep op hun ervaring en kennis.
Tegelijkertijd maak je iets kenbaar aan dat netwerk. Want netwerken is iets dat van twee kanten
komt: ook jij helpt mensen in je netwerk aan informatie en nieuwe contacten en op die manier
misschien aan een nieuwe job. Uitgelezen momenten om te netwerken zijn recepties, opleidingen,
vaknetwerken, congressen… Tegenwoordig bestaan er ook heel wat netwerkmogelijkheden via
internet (vb LinkedIn). Dit is niet hetzelfde dan een persoonlijk netwerkcontact, maar kan als een
opstap werken.
Uit onderzoek is gebleken dat netwerken een van de belangrijkste en meest succesvolle manieren is
om een nieuwe job te vinden. Het zorgt er voor dat je in contact komt met mensen die nu het werk
doen dat jij wil doen en verhoogt op die manier de kans dat je een job vindt die op je lijf geschreven
is. In die zin is het een belangrijke stap in het proces van solliciteren.
Waarom netwerken?
Iemand aanwerven is altijd een risico. Om dit risico te beperken, neemt men graag mensen aan
die men (via via) kent.
Door te netwerken, kom je vacatures op het spoor voor ze publiek gemaakt worden.
Een persoonlijk gesprek geeft een werkgever een beter zicht op je motivatie en mogelijkheden
dan een CV of (spontane) sollicitatiebrief. Tegelijkertijd geeft het jou de mogelijkheid om de
functie en de werkomgeving te leren kennen op een manier die veel diepgaander is dan
bijvoorbeeld een vacature.
Een netwerk voedt zichzelf. De mensen uit jouw netwerk kunnen je op hun beurt in contact
brengen met mensen uit hun netwerk. Op die manier is de kans groot dat je netwerk jou bij de
juiste persoon brengt.
Elk netwerkgesprek is een oefening en een leermoment om je gesprekstechniek, je
luistervaardigheid en je zelfvertrouwen te verbeteren.
b. Voorbereiden op het voeren van een netwerkgesprek
Voor je aan een netwerkgesprek denkt, moet je jouw netwerk in kaart brengen. Denk niet alleen
aan professionele contacten (collega’s, leidinggevenden, ex-collega’s, vroegere werkgevers, mensen
met wie je samenwerkt(e), klanten, opleidingen, vaknetwerken…), maar ook aan je vrije tijd (vb:
verenigingen waarin je actief bent) en je privé- leven (studiegenoten, gezin, familie, vrienden… + hun
netwerk).
In een netwerkgesprek vertrek je vanuit je professionele doelstelling: wat is je eerdere ervaring
en hoe wil je deze in de toekomst inzetten. Dit is de basis van je gesprek.
Denk na hoe je een bepaald netwerkcontact zal contacteren. Neem je zelf contact op of doe je dit
via een ander netwerkcontact?
Tijdens het gesprek wil je graag informatie, advies en ideeën van je netwerkcontact bekomen. Jij
moet dus vooral veel vragen stellen en de ander vertellen. Je vraagt niet meteen naar een vacature of
een openstaande job, maar het gesprek kan daar wel in uitmonden. Je vertelt natuurlijk wel iets over
de stappen die je momenteel zet. Wat weet je contactpersoon over de sector? Wat kan hij of zij jou
vertellen over die bepaalde functie? Wat kan hij of zij jou adviseren als je in deze functie wil stappen?
Weet je contactpersoon waar je jouw doelstelling zou kunnen bereiken? Wie of wat je daarbij zou
helpen? Kent hij of zij organisaties die op zoek zijn naar iemand die deze doelstelling nastreeft? Zo ja,
mag jij hier contact mee opnemen? Of wil hij of zij jou hiermee in contact brengen?
Het is erg belangrijk om je netwerk actief te houden. Noteer de belangrijkste zaken die je uit een
netwerkgesprek hebt geleerd, zodat deze informatie niet verloren gaat. Bel mensen na een
netwerkgesprek op: heeft men over het gesprek nagedacht? Ziet men opportuniteiten? Hou mensen
op de hoogte van je vorderingen, zodat zij hier ook op kunnen inspelen. Ook wanneer je een nieuwe
job gevonden hebt, is het zinvol je netwerk hiervan op de hoogte te brengen. Je netwerk blijft immers
een belangrijke bron om informatie te delen, ook in je nieuwe job.
Tips:
Wees oprecht in je interesse in anderen. Netwerk niet met een verborgen agenda, maar wees
open in je bedoelingen.
Netwerken is altijd wederzijds. Denk op voorhand na wat jij de ander te bieden hebt aan
informatie en kennis.
Een netwerk is gebaseerd op vertrouwen. Zorg er voor dat je een goede naam hebt en houdt
en verwijs dus niemand door naar jouw contacten als je twijfelt aan hun motieven.
Denk bij netwerken aan de lange termijn. Misschien kun je nu nog niets met de informatie of
het contact dat je hebt gekregen, maar helpt het je over een jaar verder. Denk ook in de
breedte: misschien ben jij er niets mee, maar ken je iemand die er wel iets mee is. Vraag dan of
je deze informatie mag doorgeven.
Bedank je netwerkcontacten voor wat ze hebben gedeeld en vertel wat je eraan gehad hebt.
Wil je meer





weten over netwerken? Neem een kijkje op deze links:
http://www.vacature.com/art21160
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/netwerken
http://www.leren.nl/rubriek/loopbaan/vaardigheden_op_het_werk/netwerken/
Jobmarketing, Werk vinden: zo pak je het aan, Vincent, Uitgeverij Spectrum, 2007
Netwerken werkt, Van Eeden, Uitgeverij Spectrum, 2004
Download