infofiche_Ziel

advertisement
‘Ziel’
Door Jo Jochems en Manoe Frateur in samenwerking met Bad van Marie.
Inhoudelijk: ‘Project Ziel’ voert een baanbrekend hersenonderzoek, waaruit blijkt dat we onze
hersenactiviteiten kunnen controleren en bijsturen doormiddel van een medische module. Door
een gerichte bestraling van de gyrus cinguli kunnen onze gebreken worden weggenomen en onze
talenten worden gestimuleerd. Hierdoor worden we betere, productievere individuen binnen onze
economie. Wie wil dit nu niet? We zijn beland in een cruciaal stadium van het onderzoek. Na het
testen op proefdieren zoals muizen, mollen en olifanten, zijn de neurologen nu op zoek naar
proefpersonen. Dit experiment wordt het keerpunt in de menselijke geschiedenis. Wie is er bereid
om tegen een forse betaling deel te nemen en zich voor twee terug te trekken in een quarantaine?
Wie schrijft zich in Wie durft?
Oorspronkelijk: Ziel wordt niet aangekondigd als een theatervoorstelling maar als een
overtuigende wetenschappelijke lezing. Deze lezing wordt overtuigend gebracht door een vurige
en sociaal geëngageerde presentator-moderator de heer Manoe Frateur en grondig
wetenschappelijk ondersteund door de wereldvreemde professor in de neurologie Jochems Jo. De
ontmoeting tussen deze twee tegenpolen zorgt ervoor dat de lezing anders loopt dan voorzien.
Tijdens deze lezing wordt gefocust op de werking van onze hersenen, het grootste mysterie van
ons menselijke lichaam aan de hand van een beeldende levensechte
powerpointpresentatie: De hersenen zijn onze controlekamer waar we onze keuzes maken, waar
onze gebreken en talenten zich bevinden. Bedrijf Viesser heeft een medische module ontwikkeld
waarmee een aantal individuele menselijke gebreken kunnen terugdringen en talenten kunnen
worden gestimuleerd. Deze medische scanmodule is aanwezig tijdens de presentatie en zorgt
voor verhelderend bewijsmateriaal. Het wordt allemaal duidelijk geïllustreerd aan de hand van
praktische proeven uitgevoerd met en door het publiek.
Tijdens de presentatie wijkt de presentator echter af van het afgesproken pad en ontstaat er een
onderhuids conflict met de wetenschapper? De presentator stelt zich zeer kritische vragen: is
deze module ook in staat de echte problemen aan te pakken? Kan de module ook verslavingen
aanpakken? En zou ze dan ook hebzucht kunnen aanpakken, de moeder alle verslavingen? En zo
ons als mensheid kunnen redden? Is dit project Ziel ambitieus genoeg? Moeten we ons wel
inschrijven?
Relevantie: Deze wetenschappelijke lezing moet inhoudelijk uitdagen, prikkelen maar ook raken.
De jongeren krijgen een wetenschappelijke onderbouwde inkijk in de werking van onze
hersenen, het sturingssysteem dat ons in staat stelt fantastische maar ook walgelijke zaken te
verwezenlijken: klimaatproblemen, overbevolking, vervuiling, droogte, rampen, overstromingen,
opwarming, oorlogen,…
Via de presentatie over de hersenen krijgt het publiek ook een inkijk in de wereld van vandaag.
De hersenen brengt ons ook bij filosofische en psychologische thema’s zoals identiteit, gebreken,
troeven, ecologische en economische vraagstukken. Met de nodige humor en speelsheid wordt
een breed palet aan thematieken aangekaart en wordt het publiek uitgedaagd zelf een kritisch
standpunt in te nemen.. Het interactieve karakter zal de betrokkenheid van het doelpubliek
vergroten, waardoor de lezing een unieke ervaring wordt, die de jongeren niet ongemoeid laat.
Belangrijk is dat ze bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid en daadkracht. De
jongeren zijn de enige hoop op de toekomst.
Het decor bestaat uit een makkelijk transporteerbare, compacte hersenmodule. Het is een
wonderlijke uitklapbare kast die de geheimen van ons menselijk brein blootlegt via livescanning.
Dit behoeft beperkte technische ondersteuning.
Download