Voorbeeld vragen-opmerkingen overheid

advertisement
Voorbeeld vragen/opmerkingen overheid
Vragen die gesteld kunnen worden om na te gaan hoe vaak een vroeggeboorte/ levenloos geboren,
voor de 24ste week zwangerschap voorkomt.
Hoe vaak komt het in Nederland voor dat een zwangerschap, om wat voor reden dan ook, wordt
afgebroken voor de 24ste week zwangerschap, en wat de behoefte is om dit kindje te kunnen
begraven/cremeren?
Reden voor de vraagstelling is dat er steeds meer openheid ontstaat over miskramen, vroeggeboorte
e.d. en meer mensen behoefte hebben om op gepaste wijze afscheid te nemen van hun kind
(rouwverwerking).
Voor de 24ste week heb je nog niet te maken met de Wet op de Lijkbezorging. Na de 24 weken is
deze wet wel van toepassing en ben je verplicht een kind te begraven/cremeren.
Begrafenisondernemers, gemeenten maar ook verloskundigen en andere hulpverleners willen graag
een inschatting kunnen maken om hoeveel kindjes het gaat zodat zij hier beter op in kunnen spelen.
Het blijkt lastig te zijn om cijfers te achterhalen. Daarnaast worden diverse termen/definities door
elkaar gebruikt.
Om te beginnen bij de termen/definities
Wat is een vroeggeboorte?
Wat is een abortus?
Wat is een miskraam?
Vragen
Hoeveel kinderen worden er per jaar geboren (eventueel onderscheid tussen gezond en afwijkend)
Hoe vaak per jaar vindt er abortus/miskraam/vroeggeboorte plaats? Bij hoeveel weken?
Hoe vaak per jaar vindt een zwangerschapsafbreking in ziekenhuizen plaats n.a.v. 20 weken echo en/
of ander onderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie). Bij hoeveel weken gebeurt dit dan?
Hoeveel mensen laten hun kindje achter in het ziekenhuis/abortuskliniek?
Hoeveel vrouwen bevallen spontaan thuis? Wat doen zij met dit kindje? Hoe vaak komt dit voor?
Wat is de reden dat mensen hun kind achterlaten in het ziekenhuis/abortuskliniek, of thuis handelen
dat in strijd kan zijn met de wetgeving. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld:
- niet bekend met mogelijkheden,
- zien het vruchtje (nog) niet als kind,
- bewuste keuze om zwangerschap te af te breken
- anders namelijk….
- Etc.
Hoeveel mensen hebben er behoefte aan om hun kindje te begraven/cremeren?
Zijn er cijfers per regio bekent
Hoe vaak komt het voor? Met welke week?
Feiten
De overheid houdt een jaarlijkse rapportage bij Wet afbreking zwangerschap
Bij de verloskundige wordt op de kaart van de cliënt geregistreerd hoe vaak een vrouw in
verwachting is geweest. Dit wordt niet landelijk geregistreerd in een systeem…….!
Dit kan betekenen dat verloskundige op de hoogte zijn van de spontane miskramen echter het is nog
niet landelijk in kaart gebracht.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards