Bestand

advertisement
Wijkpanel 6 oktober
Agenda Binnenstad Sneek
Introductie
Woensdag 5 oktober is een wijkpanel georganiseerd om inwoners te betrekken bij het nieuwe
omgevingsplan van 2019. Tijdens deze sessie zijn verschillende thema’s aan bod gekomen (openbare
ruimte, verkeer, voorzieningen, wonen, sociaal en veiligheid). De inbreng van bewoners is nodig om
kort en krachtig plannen te maken omtrent het nieuwe omgevingsplan.
Gebruik van de binnenstad
Wat betreft het gebruik van de binnenstad is naar voren gekomen dat er steeds meer horeca ontstaat
in de binnenstad. Daarnaast is er steeds meer vraag naar woningen. Het blijkt dat mensen bereid zijn
om boven een winkel te wonen. Het project ‘boven winkels wonen’ is inmiddels gestopt, er is goed
gebruik gemaakt van dit project. Het potje is nu helaas op. Het aanpassen van winkels is lastig
wanneer er boven deze winkels gewoond wordt. Daarnaast zijn er kleine winkelstraatjes die spontaan
ontstaan.
Ruimte voor verbetering
Er is een grote hoeveelheid fietsen in de binnenstad. Inwoners geven aan dat er te weinig stalling is
voor fietsen. De inwoners geven aan dat ook ondernemers dit ervaren. Ondernemers kwamen tot de
ontdekking dat juist personeel de fietsen op verkeerde plekken zet, klanten zetten daaropvolgend hun
fiets ook op een onjuiste plek. Hierdoor ontstaat er chaos. Daarnaast nog een ander punt van
aandacht: als de winkels dichtgaan gaat op hetzelfde moment de fietsenstalling dicht. Misschien is het
een idee om de openingstijden van de fietsenstalling iets te rekken zodat klanten langer tijd hebben
om hun fiets op te halen. Ook de bebording is niet altijd even netjes en duidelijk. Kortom: er zijn aardig
wat punten waar kritisch naar gekeken moet worden.
De nieuwe omgevingswet
Het Omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. In een omgevingsplan worden alle
regels die gelden voor een gebied opgenomen, in plaats van al die regels in aparte beleidsstukken op
te nemen. Het Omgevingsplan geeft daarnaast de overheid, burgers en bedrijven meer vrijheid en
verantwoordelijkheid om ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren. Een filmpje ter verduidelijk van de
nieuwe omgevingswet:
https://www.youtube.com/watch?v=cw6y4XBPfO0
Thema’s
Veiligheid
Ruimte voor verbetering:
 De fietsers op de Oosterdijk gaan behoorlijk hard
 Stegen staan vol met fietsen
 Mensen fietsen in stegen en gaan er met de brommer doorheen
 Sommige inwoners gaan ’s avonds liever niet alleen over straat. Er lopen groepjes van
ongeveer acht man waar liever geen ruzie mee wordt gezocht. Niet elke inwoner ervaart
hetzelfde.
Wat gaat goed?
 De verlichting (lantaarnpalen etc.)
 Team handhaving doet goed zijn werk. Ze worden als toegankelijk en zichtbaar ervaren
 Men woont prettig en veilig
 Er wonen veel verschillende mensen, dit is prettig
 Het is druk en levendig
 Er is een burendag georganiseerd, hebben inwoners als gezellig ervaren
Sociaal:
Ruimte voor verbetering:
 Voor mensen met een scootmobiel is het moeilijk om winkels binnen te komen (denk aan
stoepjes).
Wat gaat goed?
 De Hema is een ontmoetingsplek, er is een diversiteit aan mensen.
Openbare Ruimte
Ruimte voor verbetering:
 Onderhoud van de stoepen. Ook het onderhoud aan de kade ziet er niet op en top uit. Alles is
groen.
Wat gaat goed?
 Enige tijd geleden is de kade eenmaal gereinigd
Verkeer:
Ruimte voor verbetering:
 Shared space wordt als gevaarlijk ervaren voor voetgangers (voornamelijk oversteken). Uit
onderzoek is gebleken dat er minder ongelukken worden veroorzaakt door shared space. Bij
de inwoners kwam de vraag of kleine ongelukken ook werden gemeld?
 Er zijn mensen uit buitenwijken die niet meer in de binnenstad komen (mensen met een hoge
leeftijd). Vanuit de inwoners komt de vraag of er een bus kan worden geïnstalleerd om voor
een klein bedrag naar de binnenstad vervoerd te worden (een stadsdienst).
Wat gaat goed?
 Bij de Singel zijn nooit problemen.
 Het vrachtverkeer is minder geworden.
Wonen:
Ruimte voor verbetering:
 Bij het Grootzand en de Singel is parkeerproblematiek (het stallen van de fiets en ook het
parkeren van de auto).
 Er zouden meer woningen in de binnenstad moeten komen voor mensen (vooral betaalbare
woningen).
Wat gaat goed?
 Alles is bij de hand
 Er is veel gezelligheid
 Er zijn veel verschillende mensen
Na deze sessie is besloten om na 2 of 3 weken opnieuw bijeen te komen om verder in te gaan op de
ontwikkeling omtrent het omgevingsplan.
Download