De biografie van de winkelstraat

advertisement
01-07-2015
De biografie van de winkelstraat
Frank Strolenberg & Marlijn Baarveld RCE
Erfgoedzorg 21e eeuw & actuele discussies
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
Gebouwen, archeologie, landschap & collecties
De toekomst van de winkelstraat
• Van leegstand van individuele winkels naar
leegstand van winkelstraten/winkelgebieden
• Noodzaak om te kiezen
• Welke karakteristieken maken winkelgebied
aantrekkelijk en toekomstbestendig?
• Gaat dus om het onderscheidend
vermogen.
NL: Water-land, Steden-land, Kavel-land, Vrij-land
1
01-07-2015
Geschiedenis van de winkelstraat
(1)• Sinds ME: het marktplein (vismarkt, kaasmarkt)
Geschiedenis van de winkelstraat
(2)
• Jaren '70 trek uit de stad: suburbanisatie (winkels in
woonwijken, woonboulevards) vs binnenstad
• Winkels rondom marktplein (met ambacht gekoppeld aan
marktplein)
• 2e helft 19e eeuw, industriële revolutie: winkels doorgeefluik
van producten
• 1961-1981: van producer city naar consumer city
(winkeloppervlakte met 70% gegroeid, aantal winkels
hetzelfde. Schaalvergroting ten koste van de kleine
winkelier)
• Jaren ‘80 groei bevolking & groei consumentenbestedingen: winkelareaal breidt uit (meer verdiepingen,
doorbraak panden)
• Jaren ‘90: VINEX, binnenstad wordt verblijfsgebied &
groeit (funshoppen, winkels & horeca & leisure)
• Jaren ‘10: groeiende leegstand
2
01-07-2015
Geschiedenis van de winkelstraat (3)
Wat is een biografie van de winkelstraat?
1. Een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis van
een straat/winkelgebied, in verhouding tot de
ontwikkeling van de stad
2. Aangrijpingspunten voor herontwikkeling:
1. Gebouwen met kwaliteiten
• Interessante objecten
• Karakteristieke structuren
• Bijzondere plekken
3. Workshop
Jaren ‘20: Markten & ambachtelijkheid
De biografie van een winkelstraat
1. Maastricht
2. Brunssum
3. Boxmeer
4. Venray
5. Bergen op Zoom
3
01-07-2015
Nodig van u om een biografie te kunnen maken
• Gebiedsbepaling / locatieaanduiding
• Kaartmateriaal CAD dwg. 2004
• Achtergrondinformatie leegstandsproblematiek
• Structuurvisie, vigerende bestemmingsplankaart
etc.
• Historie, verhalen, couleur locale
Voor meer info
www.kiezenvoorkarakter.nl
www.cultureelerfgoed.nl
www.herbestemming.nu
[email protected]
[email protected]
4
Download