Uitwerking enquêtes afgenomen in de stad op 19

advertisement
Uitwerking enquêtes afgenomen in de stad op 19 november 2016
i.h.k.v. Visie van de stad
Aantal geënquêteerden: 156
Leeftijd: tussen 14 en 84 jaar
Woonplaats:
- Gorinchem: 105
- Mensen uit de regio (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,
Land van Heusden en Altena, Lingewaal): 39
- Mensen van buiten de regio: 12
Bezoekdoelen:
- Gorcumers: Zwarte Pietenhuis, winkelen / shoppen / boodschappen (veel genoemd), ik woon hier,
drinken, bibliotheekbezoek, wandelen, voor de gezelligheid, inlopen voor speurtocht, bezoek aan
Wereldwinkel, frisse neus halen, Provinciale Staten campagne, campagne voeren, lunchen,
evangeliseren, hond uitlaten, belangstelling, vis halen op de markt
- Mensen uit de regio: winkelen / boodschappen (veel genoemd), evangeliseren, eten, vrienden,
rondvaart Merwedebrug
- Mensen van buiten de regio: winkelen (veel genoemd), lunchen
Vraag 1: Wat maakt Gorinchem nu een aantrekkelijke plek om te bezoeken, te
wonen en/of te werken?
Gorcumers































Centraal gelegen met alle voorzieningen, veel vrije tijds activiteiten
Vestingstad
Historisch klein stadje
Prachtstad
Waanzinnig leuke stad
Grote markt
Markt
Winkels
Aparte winkels.
Gelukkig geen H&M, Zara, McDonalds in de (binnen)stad; die heb je elders
Oude winkeltjes
Horeca
Terrassen
Lingehaven
Toerisme
Buiten de Waterpoort
Vestingdriehoek
Gezelligheid; voelt vertrouwd, ‘thuis komen’, veilig
Knusse stad, niet te groot, niet te klein, met voldoende voorzieningen,
alles wat je nodig hebt, overzichtelijk
Gorinchem is groot genoeg om klein te blijven; je moet geen grote stad willen zijn
Niet de ‘ratrace’ van de grote stad
Dorps karakter om te wonen
Fijne stad om in te wonen
Relatief goedkoop wonen met grote tuin
No-nonsense mentaliteit, eerlijke omgeving
Het zijn van een centrumplaats
Mooie, gezellige stad
Groene stad, natuur
Goed bereikbaar
Fijne sfeer
Fijn om te wandelen
Mooie vestingwallen
1














Prachtige rivier om bij te mijmeren
Strand langs de rivier
Leuke evenementen en festivals
Goed ziekenhuis
Scholen zijn dichtbij
Veel variantie in scholen
Veel bedrijven
Toegankelijkheid
Diversiteit in de stad
Heel divers qua bevolkingssamenstelling
Binnenstad is levendige plek om te wonen
Er wordt veel gedaan op cultureel gebied
Veel aanbod van sport, cultuur, winkels
Tentoonstelling in Gorcums Museum
Mensen uit de regio

























Goede winkels
Goede kapper
Goede horeca (cafés, restaurants)
Goed parkeren
Leuke terrassen
Evenementen (Zomerfeesten, Paasmarkt, Paardenmarkt)
Centrumvoorzieningen
Goede voorzieningen voor zo’n kleine stad
Mooie combinatie van oud en modern
Oude historische binnenstad
Stad is dichtbij
Lekker dichtbij veel winkels
Makkelijk bereikbaar
Centrale ligging
Leuke stad: veel opgeknapt en verbeterd
Autovrij centrum
Gezelligheid (drukker dan Sleeuwijk), sfeer
Er is voldoende zonder dat het te groot is
Groot winkelaanbod (meer dan Leerdam)
Scholing
Diversiteit van de mensen
Het voelt ‘warm’, veel te doen
Mooie kerk
Buitend de Waterpoort (lekker zitten langs de rivier)
Je kunt je fiets goed kwijt
Mensen van buiten de regio













Diverse winkels en horeca
Gezellig stadshart
Makkelijk parkeren
Knus, intiem, gezellig
Historische binnenstad, authentiek, kleine winkeltjes
Prachtige historische stad; koesteren!
Grote markt is gezellig en mooi
Veilig
Buiten de Waterpoort
Terrassen
Rondwandelen
Kringloopwinkel
Niet heel veel
2
Vraag 2: Welke van deze ontwikkelingen hebben de grootste gevolgen voor
Gorinchem en wat zijn die gevolgen volgens u?
Gorcumers


























Internetverkopen leiden tot leegstand
Grote ketens verdrijven de kleine winkeliers
Ketens zullen vertrekken door webshops en vergrijzing
Vergrijzing; jonge mensen gaan weg en komen niet meer terug
Mensen trekken naar de grote steden
Techniek houd je niet tegen
Automatisering, digitalisering
Toenemende concurrentie van andere steden, die zijn beter
Vergrijzing heeft invloed op het gehele winkelgebied; doelgroep-verschuiving
Veel ouderen, weinig jongeren
Rivier gevaarlijk; water stijgt; rivier stroomt over
Leegstand
Verkeersdrukte
Klimaatverandering; maatregelen nemen anders kunnen we hier niet meer leven
Door overmatige ‘dicht tegelen’ steeds meer wateroverlast
Het belang van inzet van de inwoners en blijvende betrokkenheid om de stad mooi
en schoon te houden
Hulp ouderen bij digitalisering
Meer beschermd wonen
Meer zorg
Te weinig helpers in de zorg
Maatschappij verhardt
Veiligheid i.r.t. maatschappelijke onrust
Blijft het een aantrekkelijke stad voor minder bedeelden?
Segregatie van groepen en individuele personen (ouderen en jongeren)
Persoonlijk contact
Gorcum zal de toeristische sector verder moeten promoten; heeft veel te bieden
Mensen uit de regio










Internetverkopen  leiden tot leegstand winkels  aantrekkelijkheid minder (veel genoemd)
Klimaatverandering  water hoger
Voorzieningen lijken minder bereikbaar
Mensen blijven meer op zichzelf
Minder gezamenlijke activiteiten
Ouderdom  minder opvang
Minder mensen op straat  minder sfeer
Bestuurlijk een probleem  samenvoegen of samenwerken
Banen verdwijnen
Minder vertrouwen in stad en economie
Mensen van buiten de regio



Internetaankopen zullen de winkels in de stad in de problemen brengen. Omzetten lopen terug,
winkels gaan dicht, binnenstad loopt leeg
Weinig banen voor mensen uit het buitenland (Roemeen)
Sociale communicatie wordt minder
3
Vraag 3: Wat moet er in Gorinchem gebeuren om, gezien de ontwikkelingen,
in 2032 een aantrekkelijke plek te blijven om te bezoeken, te wonen en/of te
werken?
Gorcumers














































Gewoon blijven zoals het nu is
Niets veranderen; karakter houden; koester festiviteiten
Ongeveer zo blijven. ‘Dorp-stad’ in plaats van ‘grote stad’
Meer winkels, minder leegstand
Grotere winkels naar Gorinchem halen (H&M, Primark etc.)
Leegstand tegengaan (veel genoemd)
Winkelaanbod exclusief maken
Kernwinkelaanbod structureren en strategisch neerzettengebied
Eigenaren van woningen en bedrijfspanden moeten de huren minder opvoeren. Het wordt te duur
om in Gorinchem te ondernemen als kleine winkelier / ondernemer
Meer winkels die jeugd aantrekken
Meer reclame voor kleine winkels
Nieuw warenhuis
Meer toeristische voorzieningen op vele fronten van water, land en bos, gericht op historie, cultuur
en natuurlandschap
Maak het aantrekkelijk voor dagjesmensen, buit dat veel meer uit, bord langs de snelweg
Lokkertje, iets speciaals om mensen te trekken
’t Eind: mooie plaats voor terrassen. Ook een activiteit in de haven, zodat er iets te zien / te doen
valt, bijv. zipline om over het water te suizen
Lawaai A15 en Betuwelijn moet minder. Minder uitstoot van snelwegen. Meer groen om
ongezonde fijnstofconcentraties op te vangen
Plekken aantrekkelijk houden
Minder reclames in de winkelstraten. Meer eenheid en minder rommelig
Oprichting ‘Platform voor eenmalige activiteiten’ (reisjes, avonden, wensen van specifieke
doelgroepen)
Lelijke gebouwen opknappen
Er moeten oude gebouwen blijven staan
Blijf inspelen op jongeren
Uitgaan voor volwassenen
Buiten de Waterpoort ‘zomerfeesten’ voor ouderen
De Nieuwe Doelen open houden
Stadsschouwburg
Meer uitgaansmogelijkheden
Andere horeca; niet ‘meer van hetzelfde’
Meer evenementen
Meer promotie
Bruisen, laten zien hoe mooi het is
Merknaam VVV i.p.v. ‘Mooi Gorcum’
Meer muziek
Waar is het draaiorgel?
Meer cultuur
Meer kunst in de stad
Meer groen
Veel meer groen in de binnenstad (niet bakken aan palen)
Groen en schoon
Bij mensen zelf, niet online
Studeren op Hbo-niveau
Duurzaam beheer van gebouwen, vestingwal en groen
Investeren in infrastructuur, bruggen, tunnels e.d.
Veel natuur voor zuurstof in de lucht
Minder horeca, minder modernisatie, minder braderieën
4



































Geen vriendjespolitiek
Goede bioscoop
Centrumfuncties in het centrum houden
Beter openbaar vervoer / bereikbaarheid
Parkeren gratis maken
Schaf parkeergeld af op de zaterdagen
Verbeteren parkeermogelijkheden
Autovrije binnenstad
Vrachtauto’s Eind staan op de stoep tegen de voordeuren – bewoners kunnen de voordeur niet
meer uit
Parkeren uit de stad (om zoekgedrag te vermijden)
Lagere huren
Kerk voor Grieks orthodox gelovigen
Bovenwoningen bewonen
Meer naar inwoners luisteren
Dat mensen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling die verstand van zaken hebben
Hondenbelasting hoog / voorzieningen laag (uitlaatplaatsen nu slecht onderhouden)
Treinverbindingen
Centrum goed bereikbaar voor fiets
Regiofunctie behouden
Veiliger
Integratie
Meer activiteiten voor een bredere groep
Fatsoenlijke woningbouw voor starters
Prettige woonmogelijkheden voor ouderen
Voldoende woningen voor iedere doelgroep
Goede gezondheidszorg in combinatie met passend woningaanbod
Geen koopzondag
Meer geld naar christelijk onderwijs
Skatebaan
Meer investeren in speelplekken voor kinderen
Speeltuin in de binnenstad
Industrie / bedrijven niet telkens één ring verder verplaatsen, maar pas oude terreinen aan aan de
eisen van deze tijd. Desnoods afdwingen. Gemeente moet verantwoordelijkheid nemen in plaats
van dollartekens van verkoop nieuwe terreinen
Heren die panden verhuren, lagere huurprijs voor ondernemingen
Op zaterdag een grotere markt op een prominente plek
Beter toezicht op plaatsen waar niet gefietst mag worden, bijv. Kazerneplein, winkelroute
Westwagenstraat tot Langedijk
Mensen uit de regio
















Houden zoals het is
Blijven zoals het is; activiteiten in stand houden
Niet zoveel winkels sluiten
Publiektrekkende winkels naar de binnenstad halen
Grotere winkels (Bijenkorf, C&A)
Koopzondagen
Overdekt winkelcentrum
Meer gezellige kroegjes
Betere bioscoop
Jazzfestival meer uitstralen
Evenementen, festivals behouden
Meer activiteiten voor iedereen
Meer wifi-punten
Makkelijk goedkoop parkeren
Grotere markt
Meer kleine (speciale) winkels
5












Lagere parkeertarieven
Gezellige terrassen behouden
Voldoende parkeren in de binnenstad
Bereikbaarheid van de binnenstad op peil houden
Hip en modern
Grotere uitgaansgelegenheden
Specifieke winkels
Buiten de Waterpoort aantrekkelijk houden (rustpunt)
Baanvariatie
Investeren in voldoende nieuwe starterswoningen om stad levendig te houden
Beter openbaar vervoer (vanuit Brabant)
Theater herstellen
Mensen van buiten de regio















Meer horeca (ontbijt, lunch, diner)
Koffiewinkels (Starbucks)
Meer jonge mensen
Meer toeristen
Meer musea, cultuur, activiteiten
Evenementen
Houd het maar zoals het is!
Winkeliers moeten ‘attractie’ bieden
Onderscheidende winkels
Verdichting binnenstad (meer concentratie)
Bereikbaarheid moet verbeteren
Parkeren op Groenmarkt ergernis (kijk eens naar Delft)
Missen grotere winkelketens
Variatie in uitgaan
De kleinschaligheid + bijbehorende evenementen behouden
Vraag 4: Aan welke thema’s moet in de Visie van de stad zeker aandacht
besteed worden?
Gorcumers





















Grotere werkgelegenheid (verdwijnen arbeidsplekken)
Zorg voor iedereen
Woningbouw
Betaalbaar wonen voor alle klassen
Economie
Veiligheid; zonder zorgen over straat
Aantrekkelijkheid binnenstad
Cultuur / divers aanbod van culturele activiteiten
Samenwerken van verschillende organisaties
Winkelen
Toerisme
Recreatiepunten zonder commercie voor alle bevolkingsgroepen
Thema markt, bijv. Marokkaanse markt in de binnenstad bij Open Havendag
Gemeente moet eigenaren van panden stimuleren om deze niet leeg te laten staan (WOZ)
Uitgaan, horeca
Debating café
Gezelligheid behouden
Festivals meer voor volwassenen
Van Buiten de Waterpoort een evenemententerrein maken (voor o.a. de Zomerfeesten).
Gemeente moet dan wel voor bijbehorende infrastructuur zorgen
Uitgaansmogelijkheden voor middelbare schooljeugd
Bereikbaarheid
6

































Openbaar vervoer (trein; verbinding Utrecht – Breda)
Duurzaamheid
Modernisatie
Technologische ontwikkelingen
Schone energie (elektrisch vervoer)
Klimaat en groen
Duurzaamheid
Gezonde lucht
Goed onderwijs
Hogeschool (hbo techniek)
Minder auto’s in de binnenstad / autoluw centrum
Bewaakte fietsenstalling
Parkeerbeleid
Gratis transferium / pendelbussen naar het centrum
Vervoer over water (veerpont van Gorinchem naar Rotterdam)
Duidelijke mix van alle bevolkingsgroepen
Verbinding tussen jong en oud, tussen culturen
Jeugdcentra (nu weinig voor jeugd)
Jeugdzorg
Speelgelegenheid voor jongere kinderen (geen wipkippen)
Leefbaarheid = groen = kunst = waardige omgeving ouderen
Multiculturele samenleving
Sociale samenhang
Thuiszorg meer in de wijk zelf
Vergrijzing – zorgen dat ouderen een leefbaar klimaat houden
(nu weinig voorzieningen voor ouderen)
Wonen voor ouderen in betaalbare prijsklassen
Voorzieningen voor ouderen als ze niet meer thuis kunnen wonen
Minder bezuiniging in de zorg
Blijven focussen op ziekenhuis
Free Wifi overal
Gorinchem promoten
Dat jongeren, jonge gezinnen naar Gorcum komen of blijven
Niet alles alleen maar via Internet
Mensen uit de regio




















Vestiging van kleine gespecialiseerde winkels aantrekkelijk maken
Binnenstad
Leegstand
Winkelvoorzieningen
Bereikbaarheid
Sfeer en gezelligheid
Bij de haven is weinig te beleven
Onderwijs
Hbo trekt studenten  onderwijs
Ruimer aanbod in onderwijs
Leefbaarheid, groene omgeving
Expansie toerisme, maar blijf een vestingstad
Werkgelegenheid
Meer gemeenschappelijke zorg
Veiligheid
Meer blauw op straat
Cultuur
Laagdrempelige musea zoals oude Brandweerkazerne
Economie
Zorg
7
Mensen van buiten de regio










Cultuur / muziek
Cultuur en kunst
Skatepark / sport
Onderwijs
Verdichting
Verbetering communicatie (sociale samenhang)
Lege plekken vullen
Een aparte markt voor plaats en/of streekproducten
Woongelegenheid starters
Behoud historische stad
8
Download